Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch

Výbor Miestneho spolku

 

1.      Baláž Marek

2.      Bučková Martina

3.      Floreková Zuzana

4.      Gono Roman

5.      Havrlentová Michaela, RNDr., PhD.

6.      Hermanová Ivona

7.      Klčo Peter ml.

8.      Knošková Emília, Ing.

9.      Madunická Blažena

10.  Straka Peter

11.  Ščepková Marta

12.  Štefanková Ľudmila

13.  Žák Roman

14.  Žáková Lucia

15.  Žitnanská Mária

16.  Krestová Elena

 

 

Revízna komisia:                                                                                        Čestní členovia:        

Havrlentová Michaela                                                                                 Svetlíková Anna

Hermanová Ivona                                                                                        Sedláková Anna         

Žáková Lucia                                                                                               Augustovičová Jarmila