Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Miestny spolok Slovenského  Červeného kríža v Krakovanoch

Zoznam držiteľov lekárskych brašní

 

?  Štefanková Ľudmila

?  Pekarovičová Mária

?  Masárová Marta

?  Žáková Lucia

?  Žitnanská Mária / Domov opatrovateľskej služby

?  Farský úrad

?  KD Krakovany – obdržali vybavenie do lekárskych brašní

?  MŠ – obdržali vybavenie do lekárskych brašní

?  ZŠ – obdržali vybavenie do lekárskych brašní

?  Obec Krakovany (KD Krakovany) – zakúpená obcou pri príležitosti 900.-tého výročia 1. písomnej zmienky o obci Krakovany

?  Krestová Elena – predsedníčka – červenokrížska brašňa 1. pomoci