Prvú adventnú nedeľu – 3.12.2023 sa kultúrnym domom opäť rozliehala vianočná atmosféra, vianočné piesne, vôňa vianočného punču, kapustnice a domácich koláčov. Naša materská škola v spolupráci so združením rodičov organizovala už tradičné Vianočné trhy spolu s Vianočnou akadémiou našich škôlkarov. Na predaj bolo množstvo vianočných dekorácií, ozdôb a výrobkov. Po akadémii sa deti mohli tvorivo zabaviť vo vianočných dielničkách.