Vo štvrtok 21.marca sme privítali v triede starších detí žiakov 4.A triedy spolu s pani riaditeľkou Seitlerovou, ktorí prišli našim deťom prečítať rozprávkový príbeh o motýľoch a spoločne si s nimi na tvorivých dielničkách vytvorili obrázky motýľov a lúky s kvetmi. Krídla motýľov skladali z papiera. 🦋 Ďakujeme za príjemný čitateľský a tvorivý zážitok.