Dňa 19. apríla navštívili našu materskú školu Sokoliari majstra Vagana zo Starej Ľubovne. Deti pútavou a zážitkovou  formou oboznámili s lesnými zvieratami a stavbou ich tela. Hlavným programom bolo dravé lesné vtáctvo, ktoré prelietavalo ponad hlavy všetkých prítomných, sadalo si na hlavy odvážnym deťom a všetkých veľmi pobavilo. Za úžasný zážitok veľmi pekne ďakujeme.