V čase adventu sme v našej materskej škole zažívali zážitkovou formou predvianočné zvyky, ktoré sme ukončili tradičným zážitkovým  štedrovečerným posedením s regionálnymi zvykmi. Dievčatá sa zahrali na Lucie, deti napiekli medovníčky, chodili sme koledovať po obci, počas štedrovečerného posedenia sa krájalo jablko, hádzali orechy do kútov, jedli oblátky s medom, dával medový krížik na čelo, púšťali loďky z orechových škrupín na hladinu, omotával stôl reťazou a navštívili nás i koledníci zo základnej školy. Na koniec sa deti potešili novým hračkám a didaktickým pomôckam, ktoré si našli v oboch triedach pod stromčekom.