V piatok 14. októbra sme  v našej materskej škole oslávili spolu s deťmi dva sviatky po sebe. V dopoludňajších hodinách sme v rámci Dňa dravej výživy pripravovali zdravé a chutné dobroty – koláče a nátierky. Potom si deti s radosťou zasúťažili a zašportovali v rôznych disciplínach rovnako spojených so zdravou výživou. Z nátierok pripravili vtipné „očká“ v tvare smajlíkov. Popoludňajšie hodiny patrili milovaným starým rodičom, kedy ich vnúčatá potešili programom na oslavu Októbra-mesiaca úcty k starším. Deti predviedli v programe priebeh dňa v materskej škole formou ranného kruhu, rozcvičky, tančekov, spevu piesní, doprovodu piesne na hudobných nástrojoch, riekaniek, básní a dramatizácie. Starým rodičom odovzdali pripravené darčeky a po programe sa spoločne pohostili na vlastnoručne pripravených dobrotách.