Vo štvrtok 12.5. sme v našej materskej škole zahájili prvý deň Bosonohej olympiády. Jedná sa o projekt, do ktorého sme sa zapojili spolu s mnohými materskými školami na Slovensku. S deťmi sme ráno vytvorili plagát odtláčaním chodidiel na papier. Po desiatej sme pokračovali vonku maľbou ponožiek na bosé nohy, bosonohou rozcvičkou a športovaním na prvých dvoch stanovištiach – mravec a pavúk, za ktorých zvládnutie dostávali deti pečiatky na svoje medaile. Akciu sme ukončili tancom, spoločnou básňou a zábavným umývaním nôh v lavóroch. Už sa tešíme na ďalší olympijský deň a stanovištia.