Print Friendly, PDF & Email

Dňa 20.apríla sme v rámci našej spolupráce s knižnicou v Piešťanoch spolu s našimi predškolákmi opäť zavítali do jej priestorov. Tentokrát sa však nejednalo len o výpožičku kníh a zúčastnenie sa na kultúrnom podujatí, ale naši šikovní predškoláci úspešne prezentovali našu materskú školu so svojou dramatizáciou veršovanej rozprávky z pera pani spisovateľky Márie Rázusovej – Martákovej „Koza rohatá a jež“. Vystúpenie bolo súčasťou predstavenia novej knihy, v ktorej sa nachádza aj táto rozprávka. Za možnosť prezentovania našej materskej školy na verejnosti a preukázania tak šikovnosti našich detí a celkovej práce, ktorú takáto dramatizácia obnáša  piešťanskej knižnici opäť ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.