V  týždni Zdravej výživy od 11.10.-15.10.2021 sme formou zážitkového učenia a hrania rozvíjali a trénovali všetky zmysly, hrubú i jemnú motoriku, ale aj samostatné predmatematické uvažovanie detí a finančnú gramotnosť.
Zahrali sme sa na reštauráciu, potraviny, precvičili telo vo fitness centre, počítali hrášku a stavali postieľky pre princeznú, dojili kravičku Aničku, vyrábali maslo (čo všetkým veľmi chutilo) a pripravovali zdravé dobroty – Ježkov z Bebe keksov a Prasiatka z lístkového cesta. Deti si overili svoju obratnosť a hrubú motoriku v zdolaní prekážok pri obsluhe hosťa v reštaurácii a potrénovali zmysly v kŕmení kamaráta výživou „naslepo“ ( so zaviazanými očami)
Za svoju šikovnosť boli odmenené medailami s pyramídou zdravia a dobrotami, ktoré si spoločne pripravili.