Print Friendly, PDF & Email

Hurá, je tu MDD a s ním spojené veľké množstvo zábavy. Inak tomu nebolo ani tento rok. Napriek niektorým pretrvávajúcim obmedzeniam, sme si s našimi škôlkarmi užili celý týždeň naplno. Týždeň detskej radosti sa niesol v znamení dinosaurov, dinosveta, ale aj zábavy vo forme skákacieho hradu, karnevalu či sladkej studenej odmeny. V pondelok sa deti hravou formou oboznamovali so životom dinosaurov, vytvárali si dinosaury z rôznych materiálov, zúčastnili sa divadielka z Mestskej knižnice Piešťany O troch prasiatkach/Ako išlo vajce na vandrovku. V utorok nás čakala Cesta do Praveku, kde sme sa zahrali na bádateľov a pátrali po dinosaurom poklade prostredníctvom rôznych úloh. V stredu sme si spoločne vytvorili Dinosvet a simulovali výbuch pravekej sopky prostredníctvom prírodovedného pokusu. Vo štvrtok už na deti čakal skákací hrad a športové dinohry na šk. dvore. A v piatok parádny karneval s našimi praktikantkami, ktoré si pripravili pre deti niekoľko tanečných choreografií. A ako sladká bodka na záver – osviežujúca zmrzlina u Notára. Ďakujeme všetkým za spoluprácu. Viac k tomu netreba nič dodať, o všetkom vypovedajú šťastné deti na našich fotografiách.