Print Friendly, PDF & Email

“Morena, Morena, za kohos umrela? Za strážofské diévki, za švárne panenki. Morena, Morena, za kohos umrela? Za strážofskích chlapcóf, za švárnich mládencov.” 

V prvý jarný deň, 20. marca 2019 sa našou dedinou niesli aj takéto slová. To deti z našej materskej školy vyháňali v rámci udržiavania folklórnych zvykov a tradícií zimu a choroby spolu s ich  symbolom – Morenou. Morenu si vyrobili za asistencie pani učiteľky deti staršej triedy. Pri Holeške ju vyzliekli, zapálili (v rámci bezpečnosti pani učiteľky) a hodili do vody. Za spevu a rytmizácie riekaniek privolávali jar a v sprievode za sebou niesli “letečko” späť do materskej školy.