Print Friendly, PDF & Email

V sprievode horúceho letného počasia sme v stredu 6.6.2018 zorganizovali na školskom dvore Olympiádu detí MŠ. Zahájili sme ju spoločným sprievodom na čele s olympijským ohňom a zástavou. Deti aj s pani učiteľkami sa ako správni športovci – olympionici na úvod rozcvičili na pieseň “Zum – zum – brekekeke”. Rozdelili sme sa na dve skupiny – družstvá staršej a mladšej triedy a deti súťažili v troch športových disciplínach:  hod loptou, skok do diaľky a beh. Po absolvovaní všetkých disciplín oboma družstvami pani učiteľky zhodnotili výsledky a vyhlásili sme víťazov z kategórií 1) dievčatá mladšej triedy, 2) chlapci mladšej triedy, 3) dievčatá staršej triedy, 4) chlapci staršej triedy. Víťazi získali medaile za svoje umiestnenie. V olympiáde išlo však najmä o zábavu a radosť z pohybu, preto boli odmenené všetky zúčastnené deti rovnako medailami, diplomom a drobnými darčekmi. Na záver sme si vypočuli a niektorí i zaspievali Štátnu hymnu Slovenskej republiky.