Print Friendly, PDF & Email

V mesiaci máj, ktorý je už od nepamäti jedným z najkrajších mesiacov v roku, je jeden deň venovaný tým najdôležitejším osobám v našich životoch – matkám. A tak si v tento deň o to viac uvedomujeme a oslavujeme s úctou mamičkynu lásku, obetavosť a starostlivosť. Prejaviť takúto vďaku a lásku všetkým mamičkám a babičkám prišli aj tento rok do kultúrneho domu v nedeľu 13.5.2018 deti materskej a základnej školy v Krakovanoch. Deti z materskej školy sa predstavili programom s folklórno-rozprávkovou tematikou. Mladšie deti si pre mamičky pripravili hudobno-pohybovú hru Ruženka, pásmo básní a piesne a tanček Jedna druhej riekla. Staršie deti sa predstavili v hudobných scénkach Pecivál, Baba Jaga a pásmom básní. Program sme zakončili spoločnou piesňou Mamka moja. Na záver programu materskej školy rozdali deti svojim mamičkám pripravené darčeky.