Kalendár podujatí na rok 2024
(dátum – názov podujatia – organizátor)

JANUÁR
27.01.2024 – Plesanica – OZ Za Krakovskú bránu

FEBRUÁR
03.02.2024 – Karneval – Materská škola Krakovany
10.02.2024 – Fašiangový festival – OZ Za Krakovskú bránu
11.02.2024  – Výročná schôdza MsSČK – MsSČK Krakovany
24.02.2024  – Členská schôdza – konferencia – FK Krakovany

APRÍL
18.04.2024 – Deň narcisov, Deň boja proti rakovine – MsSČK, JDS
27.04.2024 – Retrodiskotéka – rodičovské združenie ZŠ Krakovany
30.04.2024 – Stavanie mája – Obecný úrad Krakovany 

MÁJ
12.05.2024 – Posedenie ku Dňu matiek v kultúrnom dome – Obec Krakovany
17.05.2024 – Stretnutie darcov krvi – Svetový deň ČK – MsSČK Krakovany

JÚN
29.-30.06.2024 – 56. ročník Folklórnych slávností Krakovany – OcÚ
30.06.2024 – Medzinárodný deň čipky v Múzeu Za Krakovskú bránu – OZ Bábence Krakovany

JÚL
01.07.2024 – Letné kino Krakovany v amfiteátri – Labková patrola – OcÚ, Túlavé kino

AUGUST
08.-11.08.2024 – Medzinárodný festival paličkovanej čipky, Svetový festival čipky – OZ Bábence Krakovany

SEPTEMBER
08.09.2024 –  Hody Krakovany
14.9.-16.9.2024 – Slávnosti jesene 19.ročník, záhrada KD Krakovany – MsSČK
16.09.2024 – stretnutie žiakov a detí z mikroregiónu na tekvicovom dvore – MsSČK

OKTÓBER
11.10.2024 –  Stolnotenisový turnaj starostov – Obec Krakovany
13.10.2024 –  Hody Stráže
18.10.2024 –  Návšteva najstarších členov – MsSČK Krakovany
20.10.2024 –  Úcta k starším – posedenie so seniormi v KD – Obec Krakovany

NOVEMBER
22.11.2024 –  Katarínsky ples – rodičovské združenie ZŠ Krakovany

DECEMBER
01.12.2024 – Vianočné trhy – MŠ Krakovany
01.12.2024 – Zapálenie 1.adventnej sviečky pri kaplnke – MsSČK Krakovany
06.12.2024 – Mikuláš a rozsvietenie vianočného stromčeka pred Obecným úradom v Krakovanoch
08.12.2024 – Zapálenie 2.adventnej sviečky v Múzeu Za Krakovskú bránu – MsSČK Krakovany
12.12.2024 – Vianočná kvapka krvi – MsSČK
14.12.2024 – Posedenie s darcami krvi – MsSČK
15.12.2024 – Vianočná akadémia – ZŠ Krakovany
22.12.2024 – 4. adventná nedeľa Vianočný punč Kostol Krakovany – MsSČK
23.12.2024 – Betlehemské svetlo
31.12.2024 – Koncoročné stretnutie s občanmi