Niečo z histórie stolnotenisového života v obci Krakovany
História stolného tenisu v Krakovanoch siaha do obdobia po druhej svetovej vojne. Mládež Krakovian popri futbale, zábavách a hraní divadiel pričuchla ku ping-pongu niekedy koncom 40-tich rokov v kultúrnom stánku obce, ktorý sa v tej dobe nazýval Omladina a nachádzajúce sa v strede obce (v súčasnosti sú to obchody pri kostole). Propagátormi malej bielej loptičky sa stali hlavne chlapci študujúci a pracujúci mimo rodnej obce: Jozef a Ervín Sedlák, Fero Remiš, Michal a Ján Herman či Ján Zeman. Z nich posledne menovaný Ján Zeman dosahoval najväčšie úspechy pri svojom pracovnom pôsobení v Považskej Bystrici, kde sa neskôr natrvalo aj usadil. Pri majstrovstvách okresu Piešťany patril v tej dobe ku špičke najlepších. Nemožno však zabudnúť ani na nežnejšie pohlavie. Ženy sa k tejto hre dostávali ťažšie, ale v Krakovanoch hrávala  určite jedna, ktorú nemožno nespomenúť – p.Viktória Valová (za slobodna Sedláková), ktorá ako jedna z mála žien sa stala priekopníčkou tohoto športu na celom okolí. Mala troch bratov (Anton, Vincent, Imrich), ktorí sa uplatnili na športovom poli vo futbale. Päťdesiate a šesťdesiate roky postihli aj Krakovany svojou socialistickou prestavbou. Omladina sa prebudovala na obchody a z hospodárskych budov po p. Strakovi č. d. 61 sa stala Osvetová beseda. Tam sa presťahoval aj kultúrny a športový život. Stolný tenis pre stiesnené pomery živoril a po krátkom čase aj zanikol. Napriek týmto stiesneným pomerom sa v päťdesiatych rokoch konal v tejto osvetovej besede turnaj na úrovni okresu Piešťany. Výsledky z tohoto turnaja sa nezachovali, ale pamätníci si spomínajú, že z domácich hráčov najlepšie obstál Ján Zeman v prvej pätke najlepších. Protagonistami hry v tejto dobe boli ešte Ervín Sedlák, Michal a Ján Hermanovci, Jozef Viskup, Emil Štefanka, Jaro Vacula, Rudo Jurkulák, Vlado Seitler a Vilo Urban(Ovčarovič). Stolnotenisový oddiel v našej obci však nebol popri organizovanom futbale zriadený a tým ani oficiálna činnosť v súťažiach. Stolný tenis sa hral iba pre zábavu neregistrovanej mládeže. Možnosti pre tento šport však boli minimálne. V sedemdesiatych rokoch bol vystavaný v Krakovanoch na tie časy pomerne moderný kultúrny dom. Miesto pre stolný tenis sa v ňom však na dlhé roky nenašlo. Ten slúžil predovšetkým kultúrnej činnosti – spoločenským zábavám, folklórnym festivalom a podobne. Pre sálové športy nebolo pochopenia. Boli skôr obavy, aby sa touto činnosťou nepoškodzoval kultúrny dom. Otvorenie dverí pre športovanie v tomto stánku našli vyznávači malej bielej loptičky až ku koncu druhého milénia.

Po nežnej revolúcii 1989
Prelom nastal až po nových politických premenách po roku 1989 a dá sa povedať, že dosť náhodne. V roku 1997 dal ku tomu podnet vtedajší starosta obce p. Jozef Vatrt. Na okolí bolo viacej starostov s menom Jozef. Nášho starostu napadla myšlienka usporiadať pri tomto mene turnaj v stolnom tenise pre starostov obcí jaslovsko-bohunického regiónu. Avšak táto myšlienka neostala len pri starostoch, ale dostala širší obzor. Prečo by sa nedal vykonávať tento šport aj pre širšiu verejnosť v obci. Veď v minulosti sa v Krakovanoch pestoval aj ping-pong, mal aj svoju tradíciu a prečo to teda neobnoviť? Od slov sa prešlo ku činom. Hŕstka nadšencov, vykonávajúcich tento šport pred niekoľkými desiatkami rokov, sa v počte 6-10 členov zorganizovala a pod patronátom obce si zahrali turnaj o Pohár starostu obce Krakovany.
Zásluhou už spomínaného starostu JozefaVatrta bol v roku 2000 obnovený a založený Obecný stolnotenisový klub OSK KRAKOVANY . Starosta oslovil ľudí, ktorí majú alebo mali niečo spoločné so stolným tenisom. Spoločnými silami sa obnovila činnosť stolnotenisového oddielu. Propagátormi tohoto športu v jej začiatkoch sa stali: František Valo, ktorý predtým súťažne hrával v susednom Ostrove, kde sa stolnotenisový klub rozpadol, ako aj ďalší hráči z radov domácich nadšencov, ktorí tento šport vykonávali pred viacerými rokmi a to Emil Štefanka st., Anton Čelín, Marián Kubran, Štefan Bondra, Vladimír Seitler a ďalší. Obec zakúpila tri stoly, vykonala sa registrácia nového oddielu pod patronátom obce – Obecný stolnotenisový klub (v skratke OSK) Krakovany, vybavili sa prvé registrácie a ročníkom 2000/2001 sa začala oficiálne činnosť oddielu. Jeho predsedom bol sám starosta obce Jozef Vatrt. Prvý súťažný ročník 2000/2001 absolvovalo družstvo v 6. lige, ktorá bola v tom čase najnižšou oblastnou súťažou pre oblasť Trnava. Prvými registrovanými hráčmi boli: Štefan Bondra, Anton Čelín, Juraj Hesko, Andrej a Vladimír Seitler, Emil Štefanka st. a ml., František Valo a Jozef Vatrt. Skúsenosti so súťažením mali z tohoto kolektívu iba František Valo a Anton Čelín. Emil Štefanka st., Štefan Bondra či Vlado Seitler sa v minulosti tiež venovali tomuto športu, avšak pre dlhoročnú nečinnosť a odmlku nedosahovali títo hráči potrebnú a požadovanú kvalitu pre súťaženie. Pre súťaž bolo potrebné mužstvo doplniť kvalitnejšími hráčmi z okolia. Preto sme pre začiatok radi privítali v našom kolektíve Ivana Kadlíčka z Trebatíc(stredoškolský pedagóg), ktorý bol v dorasteneckom veku majstrom Slovenska vo svojej kategórii. Tento už 60-ročný pretekár bol v súťaži jeden z najlepších a pričinil sa najväčšou mierou spolu s Fr. Valom a A. Čelínom o postup do 5.ligy. Mužstvo herne dopĺňali ešte Štefan Bondra a Vlado Seitler. Mužstvo v tomto zložení súťaž vyhralo a hneď v prvom roku pôsobenia postúpilo do 5. ligy. V 5. lige sme odohrali dva ročníky.Koncom roka 2002 sa konali nové voľby do samospráv. V Krakovanoch došlo na tomto poste ku zmene. Novým starostom pre ďalšie obdobie sa stal PaedDr. Vladimír Mihálik. Starý starosta a predseda OSK v jednej osobe ponechal registračky stolných tenistov na obecnom úrade. Aká bude budúcnosť krakovianskeho stolného tenisu? Bude nové vedenie obce podporovať aj naďalej tento šport v obci? Pri náhodnej návšteve obecného úradu po voľbách oslovil nový starosta obce jedného z hráčov OSK  Ing. Vladimíra Seitlera, bývajúceho v Piešťanoch, a požiadal ho o vedenie stolného tenisu v ďalšom období. Treba poznamenať, že tak starosta obce, ako aj obecné zastupiteľstvo obce podporujú a vytvárajú dobré podmienky pre tento šport. Stolný tenis sa hráva v kultúrnom dome. Tu sa o priestory delíme s rôznymi záujmovými činnosťami hlavne z oblasti kultúry. Nie je to ideálne riešenie, ale postačujúce pre účasť v súťažiach trnavskej oblasti. Pre skvalitnenie hry zaobstaráva obec v roku 2005 ďalšie dva kvalitné stoly, získané zo skončených majstrovstiev sveta telesne postihnutých v Bratislave.

Pre sezónu 2003/2004 sme požiadali riadiaci orgán o preradenie do 6. ligy, hoci sme neskončili na vypadávajúcom mieste. Tesne pred začiatkom súťaže nás navždy opustil náš dovtedy najúspešnejší hráč Ivan Kadlíček. Do súťaže sme aj pre pracovné zaneprázdnenie niektorých hráčov nastupovali s torzom mužstva. Pre tento ročník sme však do mužstva získali ďalších hráčov zaniknutého oddielu z Ostrova, a to Rasťa Andrisa z Ostrova a Rasťa Šimončiča z Boroviec. Nemožno opomenúť ani ročné hosťovanie hráča MTJ Piešťany – Vladimíra Reginu z Trebatíc, ktorý nám tiež vypomáhal v tomto ročníku. Tento kolektív už mal takú
silu, že napriek domácej prehre už v 1. kole stratil do konca súťaže body iba za dve remízy a opäť sa vrátil po roku do 5. ligy.
V súťažnom ročníku 2004/2005 obsadilo družstvo 7. miesto, čo bolo do toho času historicky najvyššie umiestnenie. O rok neskôr znova prepisujeme históriu a sezónu 2005/2006 končíme na 5. mieste. V tomto
ročníku nás reprezentovali: Rasťo Andris, Rasťo Šimončič, František Valo, Anton Čelín, Ferdinand Procháska, Štefan Bondra a Vladimír Seitler.a sezónu 2006/2007 však spomíname neradi. Medzi 10 účastníkmi je jasný vypadávajúci Dolný Lopašov, no mužstvá od 5. do 9.miesta delí iba bod rozdiel. Po „prekvapujúcich výsledkoch“ posledného kola sa nám ušla 9. priečka tabuľky a aj záchrana pre budúci rok. Najúspešnejšiu sezónu z našich jednotlivcov mal Rasťo Šimončič a vo štvorhrách Andris s Valom. Ročník 2007/2008 je poznamenaný rozšírením súťaže na 12 účastníkov. Ani pri väčšom počte účastníkov súťaže nie sme stratení. Umiestnenie na 7. mieste, iba 2 body od 6. miesta, je dôkazom, že stále patríme k stabilným účastníkom 5. ligy. Veľkú jesennú absenciu v súťaži mal Rasťo Šimončič, ktorý bol pracovne zaneprázdnený v zahraničí. Pri jeho účasti v zápasoch by sme boli v tabuľke iste na vyššej priečke. O to cennejší bol úspech mužstva. Najúspešnejším jednotlivcom bol tentokrát Rasťo Andris, ale vydarenú sezónu mali aj Anton Čelín a Ferdinand Procháska.
A j sezónu 2008/2009 končíme v strede tabuľky na 8. mieste, keď máme rovnako bodov ako mužstvo na 6. mieste a o poradí rozhodujú vzájomné zápasy.V tabuľke jarnej časti obsadzujeme 3. miesto aj vďaka 100% účasti Šimončiča na zápasoch jarnej časti. Porážame aj postupujúce mužstvo Leopoldova. Máme však jedno prvenstvo v súťaži. Dvojica Šimončič-Čelín je najlepšia v celej súťaži, Rasťo Šimončič opäť našiel formu a svojou úspešnosťou sa dostal do prvej desiatky najlepších jednotlivcov. Pred sezónou 2009/2010 sa mužstvo posilňuje o Ivana Ďuržu z Hornej Stredy. Záujem reprezentovať OSK prišla aj od Piešťancov Mira Hubača a Ľuba Nedorosta. Rok 2009 sa stáva v oblasti Trnava rokom rozmachu tejto hry vo viacerých obciach. Aj v našej obci sa rozrástla základňa o vyššie uvedených hráčov a tak v sezóne 2009/2010 vstupuje oddiel s B-družstvom do novozriadenej súťaže 7. ligy. Noví hráči môžu reprezentovať obe mužstvá. Ivan Ďurža a Ľubo Nedorost sú svojou výkonnosťou posilou aj pre A-družstvo. Veľmi dobre rozbehnutú súťaž zabrzdilo dlhodobé zranenie Rasťa Andrisa po 17. kole, v ktorom sme remizovali na pôde postupujúceho mužstva Piešťany B. Potom však pre spomínanú absenciu prišli iba tesné prehry a tak konečné 8. miesto je relatívnym úspechom mužstva. K úspechom mužstva je treba prirátať prvenstvo nášho hráča Ivana Ďuržu, ktorý koncom roka 2009 vyhral kategóriu veteránov 65-70 ročných vceloslovenskom finále v Topoľčanoch. B-mužstvo obsadzuje v 7. lige konečné 5. miesto z 10 účastníkov. 5. liga ročníka 2010/2011 sa stáva kvalitnejšou vzhľadom na väčší počet rezervných mužstiev pôsobiacich vo vyšších súťažiach. Ide hlavne o mužstvá, kde stolný tenis má  dlhodobú a úspešnejšiu tradíciu ako u nás. Rezervy Trnavy, Hlohovca, Špačiniec a Piešťan hrajú v súťaži popredné husle a my obsadzujeme iba 10. miesto, čo znamená záchranu a účasť aj v budúcom roku v 5. lige. Ale ani v tomto ročníku sme sa výkonnosťou neprepadli. Najlepší hráči štvorhier v 5. lige sú naši Rasťo Andris a Ivan Ďurža. Vo dvojhrách však nastal z titulu zvýšenej konkurencie u našich všetkých hráčov ústup z
predchádzajúcich pozícií. B-mužstvo pôsobiace v 7. lige sa umiestnilo spomedzi 15 účastníkov na 11.mieste. A-mužstvo reprezentovali prevažne títo hráči: Rasťo Andris, Rasťo Šimončič, Anton Čelín, Ivan Ďurža, Ľubo
Nedorost. V B-mužstve bol najúspešnejší hráč Ľubo Nedorost a za ním nestarnúci už 73-ročný František Valo. Toto duo dopĺňali najčastejšie Miro Hubač, Vlado Seitler, Emil Štefanka ml., Štefan Bondra a Jaro
Ondrejovič.
Sezóna 2011/2012 -opäť v 12-člennej 5. lige nám v jesennej časti veľa radosti nepriniesla. A-mužstvo opäť bojuje s absenciou opôr Andrisa a Šimončiča, ktorí sú zamestnaní v zahraničí. V jesennej časti bodujeme v
podobe remízy iba v Trnave a tak nás čaká ťažká jarná odveta. Ťarchu v mužstve znášali hlavne Čelín a Ďurža, ku ktorým sa pridávali ešte Valo, Nedorost, Seitler a Štefanka ml. Tesne pred začatím jarnej časti súťaže
sa nám telefonicky prihlásil bývalý prvoligový hráč Piešťan – Emil Stehlík. Pre zdravotné problémy s rukou absentoval so stolným tenisom dva roky. Jeho ponuke pomôcť nám v bojoch o záchranu sme odpovedali
kladne a po návrate spomínaných Šimončiča a neskôr aj Andrisa sme začali úspešný jarný boj o záchranu. Aj vďaka vyžrebovaniu súperi pred nami a tiež bojujúci o záchranu hrali na našich stoloch a zápasy proti ním sme dotiahli do víťazstiev a nakoniec aj do úspešnej záchrany 5. ligy pre budúcu sezónu. Najväčšiu zásluhu na záchrane má bezpochyby spomínaný Emil Stehlík, ktorý počas jarných bojov našiel iba jedného premožiteľa. Ak hralo naše mužstvo kompletné, tak vedelo odohrať vyrovnané stretnutia aj s poprednými mužstvami 5. ligy. Po skončení sezóny opúšťa kolektív Ivan Ďurža a vracia sa do rodnej Hornej Stredy. Tiežsa svojou mierou pričinil o úspešný boj o záchranu 5.ligy pre budúcu sezónu. Patrí mu poďakovanie za jeho trojročné pôsobenie v našom kolektíve. Bilancia A-mužstva: 9. miesto, 7 víťazstiev, 1 remíza a 14 prehier.
B-mužstvo v 7. lige musí často vypomáhať A-mužstvu, čo sa nepriaznivo odzrkadlilo na jeho postavení. K zápasom často musia nastupovať tí najslabší a tak predposledné 11.miesto nie je ani prekvapením. Najúspešnejším hráčom je Ľubo Nedorost pred Valom a Procháskom. Ďalej reprezentovali ešte Seitler, Ondrejovič, stále sa lepšiaci Emil Štefanka ml. a do kádra tiež pribudol mladý Adam Skaličan.
Bilancia B-mužstva: 11.miesto, 4 víťazstvá, 1 remíza a 17 prehier.
Sezóna 2012/2013 je zatiaľ najúspešnejšou v histórii stolného tenisu v Krakovanoch. Jesennú časť 5. ligy začíname s podstatne nižšou absenciou kľúčových hráčov. A to sa prejavuje aj na umiestnení nášho mužstva už po jesennej časti. Ešte oslabení na začiatku prehrávame s oboma trnavskými mužstvami, ale u ostatných „vidieckych“ mužstiev nás nedokázal nikto poraziť. Naopak. Víťazstvom 10 : 8 v poslednom kole jesene nad dovtedy vedúcou Modrankou na ich stoloch sa postaráme o výmenu na čele tabuľky, kam „posadíme“ mužstvo Jaslovských Bohuníc. Výborne hrá Emil Stehlík (iba 1 prehra), dobre sekunduje od začiatku Anton Čelín a s pribúdajúcimi zápasmi sa lepšia výkonnostne Rasťovia – Andris a Šimončič. Výsledkom jesene je 4.priečka tabuľky. V jarnej časti sa opäť stretávame s väčšou absenciou opôr z pracovných dôvodov (Šimončič, Nedorost a Andris). Prakticky ani raz nemôžeme nastúpiť v kompletnom zložení. Avšak pohoda v mužstve vďaka umiestneniu sa prenáša svojou atmosférou aj do zápasov. Dokážeme bodovať hlavne v pre nás kľúčových zápasoch a tak doťahujeme ročník 5.ligy konečným 4.miestom k najúspešnejšiemu umiestneniu v histórii krakovianskeho stolného tenisu.  B-mužstvo pôsobí v 7. lige. Pre malý počet odohratých zápasov v minulej sezóne môžeme hrať súťaž s Rasťom Andrisom. Ten nám pomáha v niektorých zápasoch bodovať a tak sa mužstvo ocitá mimo pásma zostupu. Výkonnostný rast je hlavne u Emila Štefanku ml., ktorého úspešnosť zápasov sa už blíži ku 50%. Starší Valo (už 75-ročný a tiež so 43% úspešnosťou), Seitler a Procháska dokážu tiež ešte zabodovať. Mužstvo dopĺňali ešte Ondrejovič a mladý Adam Skaličan. A už aj oni bodujú. V súvislosti s B-mužstvom je treba spomenúť chuť a dobrú tréningovú morálku zatiaľ neregistrovaných Renáty Balážikovej a Zdena Šurína. Dúfajme, že chuť im zostane a už od budúcej sezóny sa stanú aj oni dôstojnými pokračovateľmi tradícií tejto hry v Krakovanoch. Bilancia B-mužstva: 7. miesto (12 účastníkov) a 41 bodov. Ďaľší úspech pre OSK Krakovany dosiahol na majstrovstvách oblasti Trnava za rok 2013 náš najúspešnejší hráč Emil Stehlík, keď získal titul v kategórii jednotlivcov vo dvojhre hráčov od 5. po 8. ligu. Zriadenie B-mužstva v sezóne 2009/2010 bolo uskutočnené z dôvodov výchovy talentovanej mládeže ako aj umožnenia športovať už vekovo starším hráčom, ktorí už svojou výkonnosťou na účinkovanie vo vyššej súťaži nestačia. Naša skutočnosť o doplňovaní mládežou však nie je sú podľa našich očakávaní. Internet a iné záujmy mládeže sú veľkou konkurenciou. No cestu ku stolom si nachádzajú aj občania stredného veku, hoci iba v oblasti zábavy, či rekreačného športu. Ale aj to považujeme za klad činnosti života stolnotenisového oddielu – pritiahnuť čo najväčšie množstvo obyvateľstva do aktívneho pohybu od televízie či internetu.

Vladimír SEITLER

Momentálne žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú vyznačené * hviezdičkou.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.