Print Friendly, PDF & Email

Kalendár podujatí na rok 2020

(dátum – názov podujatia – organizátor)

JANUÁR
18.01.2020 – burza starožitností – OcÚ
25.01.2020 – Fašiangová plesanica – Múzeum za Krakovskú bránu

FEBRUÁR
08.02.2020 – Detský karneval – MŠ
11.02.2020 – výročná schôdza JDS Krakovany
15.02.2020 – Oscarový ples – Matoni production
23.02.2020 – výročná schôdza MsSČK Krakovany
25.02.2020 Pochovávanie basy – Ocú
29.02.2020 – burza starožitností – OcÚ

MAREC

APRÍL
18.04.2020 – burza starožitností – OcÚ
30.04.2020 – Stavanie mája – OcÚ

MÁJ
02.-03.05.2020 – Festival paličkovanej čipky – Bábence
09.05.2020 – burza starožitností – OcÚ

JÚN
13.06.2020 – burza starožitností – OcÚ
14.06.2020 – Deň rodiny – OcÚ
27.-28.06.2020 – Folklórne slávnosti – TOS, OcÚ 

JÚL
11.07.2020 – burza starožitností – OcÚ

AUGUST
22.08.2020 – burza starožitností – OcÚ

SEPTEMBER
13.09.2020 – Hody v Krakovanoch 
18.-20.09.2020  – Slávnosti jesene – amfiteáter KD – MsSČK 
26.09.2020  –  burza starožitností – OcÚ

OKTÓBER
18.10.2020 – Hody v Strážoch
24.10.2020 – burza starožitností – OcÚ

NOVEMBER
13.11.2020 – Katarínsky ples v KD – ZŠ
21.11.2020 – burza starožitností – OcÚ
29.11.2020 – Vianočné trhy a vianočná akadémia – MŠ

DECEMBER
05.12.2020 – burza starožitností – OcÚ
10.12.2020 – Vianočná kvapka krvi – MsSČK
12.12.2020 – Vianočná akadémia – ZŠ
20.12.2020 – Vianočný punč pred kostolom – MsSČK
23.12.2020 – Betlehemské svetlo pred kostolom sv. Mikuláša – Mikroregión
31.12.2020 – Koncoročné stretnutie s občanmi pred OcÚ