Print Friendly, PDF & Email

Kalendár podujatí na rok 2019

(dátum – názov podujatia – organizátor)

JANUÁR
19.01.2019 – burza starožitností – OcÚ
27.01.2019 – Plesanica – Múzeum za Krakovskú bránu

FEBRUÁR
06.02.2019 – Výročná členská schôdza JDS
09.02.2019 – Detský karneval – MŠ
16.02.2019 – burza starožitností – OcÚ
23.02.2019 – Oscarový ples – Matoni production

MAREC
02.03.2019 Obecná fašiangová zabíjačka + pochovávanie beasy – Ocú+MsSČK
03.03.2019 Výročná členská schôdza MsSČK
09.03.2019 – Svadobná výstava – Matoni Production
16.03.2019 – burza starožitností – OcÚ
23.03.2019 – Jozefovský stolnotenisový turnaj (starostovia,TAVOS) – OcÚ
24.03.2019 – Stolnotenisový turnaj O pohár starostu- OcÚ

APRÍL
13.04.2019 – burza starožitností – OcÚ

MÁJ
01.05.2019 – Stavanie mája – OcÚ
04.05.2019 – RETRO DISKO – ZŠ
18.05.2019 – burza starožitností – OcÚ
19.05.2019 – Deň matiek – OcÚ

JÚN
10.06.2019 – Detský festival v amfiteátri – OcÚ
15.06.2019 – burza starožitností – OcÚ
15.06.2019 – Otvorenie neba na vinohradoch
28.-30.06.2019 – Folklórny festival, Župný festival – TTSK, TOS, OcÚ 

JÚL
13.07.2019 – burza starožitností – OcÚ

AUGUST
24.08.2019 – burza starožitností – OcÚ
31.08.2019 – hasičská súťaž O pohár starostu obce 2.ročník – štadión

SEPTEMBER
15.09.2019 – Hody v Krakovanoch 
21.-22.09.2019  – Slávnosti jesene – amfiteáter KD – MsSČK 
28.09.2019  –  burza starožitností – OcÚ

OKTÓBER
13.10.2019 – Hody v Strážoch
26.10.2019 – burza starožitností – OcÚ
27.10.2019 – Posedenie so seniormi – Mesiac úcty k starším – OcÚ

NOVEMBER
15.11.2019 – Katarínsky ples v KD – ZŠ
16.11.2019 – burza starožitností – OcÚ

DECEMBER
01.12.2019 – Vianočné trhy – MŠ
06.12.2019 – Rozsvietenie vianočného stromčeka a privítanie Mikuláša – OcÚ
12.12.2019 – Vianočná kvapka krvi – MsSČK
15.12.2019 – Vianočná akadémia – MŠ
21.12.2019 – burza starožitností – OcÚ
23.12.2019 – Betlehemské svetlo pred kostolom sv. Mikuláša – Mikroregión
31.12.2019 – Koncoročné stretnutie s občanmi pred OcÚ