Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Niektoré z podujatí farnosti.

 

            Život farnosti tvoria predovšetkým pravidelné a charakteristické podujatia, podobne ako v živote iných farností. Účasť na svätých omšiach, vysluhovanie sviatosti pokánia (spoveď), krsty, sobáše, spovedanie starých a chorých (zaopatrovanie), pohreby, slávnosti prvého svätého prijímania, slávenie iných slávností, sviatkov, pobožností a pod. Okrem toho príležitostné alebo mimoriadne aktivity. Spomeniem tie najdôležitejšie. Vianočná akadémia v kostole, Dobrá novina- koledovanie,  farská púť do Šaštína, púť detí a mládeže do Marianky, rekolekcia kňazov dekanátu, birmovka, hudobný festival mládežníckych spevokolov, slávnostná procesia na Božie Telo,  farská púť na Staré hory, pútnický zájazd detí a mládeže do Ríma, brigády pri úprave okolia kostolov, stretnutie mládeže v Galante- Hodoch, farská púť do Levoče, celodenná poklona Sviatosti Oltárnej, Eucharistický kongres v Piešťanoch, mládežnícke adorácie, animátorská škola v Hronskom Beňadiku, miništranské stretnutia, duchovné obnovy a pod.

K mimoriadnym činnostiam patria aj (Bohu vďaka) rozbehnuté práce, súvisiace s reštaurovaním národnej kultúrnej pamiatky, gotického kostola sv. Gála, zo 14. stor. Prvá etapa prác spočívala v čistení od sekundárnych omietkových a náterových vrstiev v presbytériu a lodi interiéru kostola.

 

Plánované podujatia

 

            Okrem pravidelných podujatí, ktoré, myslím, nemusím špecifikovať, farnosť očakávajú ďalšie zaujímavé ponuky. Púť detí a mládeže do Marianky, stretnutie mládeže dekanátu  spojené s festivalom mládežníckych spevokolov, púť do Šaštína, modlitba posvätného ruženca v rádiu Lumen v Banskej Bystrici, slávnostná procesia na Božie Telo v rámci Roku Eucharistie a iné.

 

Pozvánky:

Najbližšie podujatia farnosti