Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Miestny spolok Slovenského  Červeného kríža v Krakovanoch

Plán práce MsSČK Krakovany 2014

 

Mesiac január:

-       Ustanovujúca výborová členská schôdza

-       Účasť na Výročnej schôdzi Zväzu záhradkárov a vinárov Slovenska v Piešťanoch (ZZVS)

-       Príprava degustácie vín v spolupráci so ZZVS

-       Poďakovanie členov výboru MsSČK Krakovany a BDK za prácu v prospech SČK v roku 2013

-       Príprava sobotného dopoludnia spojeného s celoobecnou zabíjačkou

-       Návšteva jubilujúcich spoluobčanov a členov MsSČK Krakovany

Február:

-     Aktívna príprava a účasť na celoobecnej zabíjačke v KD Krakovany (15.02.2014), 3. ročník

-     Degustácia vín v spolupráci s ZZVS

-     Spoluúčasť na tradičnom detskom karnevale

Marec:

-     Výborová schôdza členov MsSČK Krakovany a BDK

-     Prednáška pani PhDr. Kollárovej ako predchádzať závažným zdravotným problémom

-     Kontrola lekárskych brašní

Apríl:

-     Deň narcisov (12.04.2014) s podporou a aktívnou účasťou členov  MsSČK Krakovany, 18. ročník

-     Spolupráca a aktívna účasť na Kvapke krvi vo Vrbovom, dobrovoľný hromadný odber krvi

-     Návšteva občanov v Domove opatrovateľskej služby Krakovany spolu s folklórnym pásmom s veľkonočnou tematikou

-     Príprava prednášky pre ZŠ Krakovany o 1. pomoci a zdraví detí

-     Realizácia projektu „Evička a deti“ o 1. pomoci na materských školách s aktívnymi prezentáciami a prednáškami členov výboru MsSČK Krakovany, 2. ročník

Máj:

-       Pri príležitosti Svetového dňa ČK a ČP (8. máj) oslava práce červeného kríža

-       Príprava podujatia „Otvorenie neba nad Vinohradom“, 2. Ročník

-       Výborová schôdza členov MsSČK Krakovany a BDK

Jún:

-     Školenie Výboru MsSČK a BDK v poskytovaní 1. pomoci –  Čerenec Vrbové

-     Letné stretnutie občanov obce Krakovany spojené s kultúrnym programom a opekačkou na Vinohradoch, letecký areál – „Otvorenie neba nad Vinohradom“ – 14.06.2014 – aktívna spoluúčasť členov výboru MsSČK Krakovany a BDK pri organizácii podujatia a zabezpečenie 1. pomoci

-     Príprava celoslovenskej výstavy gladiolov

-     Zabezpečenie zdravotnej služby počas Župného festivalu v Krakovanoch

Júl:

-     Rekreačný letný pobyt pri mori určený predovšetkým  pre darcov krvi a členov SČK a ich rodinných príslušníkov a sympatizantov

-     26.-27. júl – celoslovenská výstava gladiolov v KD Krakovany, 2. ročník

August:

-     Drahovce – odber krvi na Obecnom úrade Drahovce – aktívna spoluúčasť členov SČK Krakovany

-     Výborová schôdza pri príležitosti prípravy na 11. ročník jesennej výstavy

September:

-     Slávnosti jesene, 11. ročník podujatia v záhrade KD Krakovany plného prekvapení – 12.-15.09.2014

-     Aktívna účasť na jesenných podujatiach konaných v okolitých obciach (Veselé, Rakovice a podobne)

Október:

-     Návšteva a prejavenie úcty k obyvateľom Domova opatrovateľskej služby, ale aj k starším obyvateľom obce Krakovany pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

-     Hodnotiaca schôdza po jesennej výstave – výborová schôdza členov MsSČK Krakovany a BDK

-     Návšteva spoluobčanov – jubilantov vo veku 80 a viac rokov

November:

-     Výborová schôdza pri príležitosti prípravy adventných podujatí v obci Krakovany

-     Príprava 12. ročníka vianočnej kvapky krvi v Krakovanoch

-     Aktívna spoluúčasť na tradičnej akcii obce „Katarínsky ples“

December:

-     Posedenie s darcami krvi

-     Spoluúčasť a podpora akcie „Lampášikový sprievod“ obcou Krakovany

-     12. ročník Vianočnej krakovianskej kvapky krvi  (11.12.2014)

-     Vianočný adventný punč počas 4.  adventnej nedele

  Krakovany, 15.12.2013                                                     Zodpovedný: Výbor MsSČK