Pozvánka na výročnú schôdzu MsSČK 7.2.2016

Výbor Miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch pozýva všetkých svojich členov, darcov krvi, sponzorov a sympatizantov na VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU, ktorá sa uskutoční v nedeľu 7. februára 2016 od 15:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Krakovanoch.

Program schôdze:
– Zahájenie
– Pozdrav detí ZŠ Krakovany
– Správa o činnosti za rok 2015
– Správa o hospodárení
– Hlavné úlohy MsSČK na rok 2016
– Plán činnosti a rozpočet na rok 2016
– Diskusia
– Návrh na uznesenie zo zhromaždenia členov
– Záver oficiálnej časti schôdze

Kultúrny program: hudobná skupina Zámecká pětka

Tešíme sa na Vás, Výbor MsSČK

Snímka 1

Pozvánka na Dedinskú zabíjačku v sobotu 6.2.2016

Obecný úrad Krakovany a Miestna skupina Slovenského Červeného kríža Vás pozývajú na tradičnú DEDINSKÚ ZABÍJAČKU, ktorá sa začína v sobotu 6. februára 2016 od 10:00 hod. v Kultúrnom dome v Krakovanoch.

Pripravené sú zabíjačkové špeciality: guláš, zabíjačková kapusta, kaša, škvarky, ováranec, jaternice, klobásy, pečené rebierka, huspenina, tlačenka a iné gurmánske špeciality…

Zabíjačka je súčasťou sobotného fašiangového programu v obci Krakovany.

Obecný úrad Krakovany a Miestna skupina Slovenského Červené

Pozvánka na „fašangovú“ sobotu 6.2.2016

Obecný úrad v Krakovanoch,  kultúrna komisia obce Krakovany a  MsSČK Krakovany Vás  pozývajú na „Fašangovú“ sobotu so zabíjačkou v Krakovanoch, ktorá sa bude konať dňa 6.2.2016.

Program:

10.00 hod.  – Otvorenie „fašangu“  – pred obecným úradom

10.00 hod. –  Zabíjačka v kultúrnom dome

10.30 hod. –  rozchod „Šablárov “  po dedine

10.45 hod. – „Šablári“ na zabíjačke

19.00 hod. –  začiatok tanečnej zábavy s hudobnou skupinou EDMOND MUSIC v kultúrnom dome

20.00 hod. – program

22.00 hod. –  pochovávanie basy

Uvítame každú maškaru, ktorá sa zapojí do nášho  „fašangového“  sprievodu.

2016_fasang

Poďakovanie MsSČK v Krakovanoch

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža Krakovany vám vyjadruje svoje POĎAKOVANIE za podporu jej aktivít,za spoluprácu pri činnosti a akúkoľvek formu pomoci pri jej práci v roku 2015
Nech vám duch Vianoc prinesie mier, nech vám radosť Vianoc prinesie nádej, nech vám teplo Vianoc požičia veľký kus lásky.
Šťastný nový rok 2016!
Tešíme sa na spoluprácu s vami v roku 2016.
Elena Krestová, predseda MsSČK Krakovany Krakovany, december 2015

POĎAKOVANIE Za podporu aktivít, za spoluprácu pri činnosti,