Foto: Sokoliari majstra Vagana

Dňa 19. apríla navštívili našu materskú školu Sokoliari majstra Vagana zo Starej Ľubovne. Deti pútavou a zážitkovou  formou oboznámili s lesnými zvieratami a stavbou ich tela. Hlavným programom bolo dravé lesné vtáctvo, ktoré prelietavalo ponad hlavy všetkých prítomných, sadalo si na hlavy odvážnym deťom a všetkých veľmi pobavilo. Za úžasný zážitok veľmi pekne ďakujeme.

Výlet do MsK v Piešťanoch

V utorok 30. mája 2023 o 9.30 hodine  ideme s deťmi do MsK v Piešťanoch pri príležitosti osláv výročia Kristy Bendovej, kde naše deti  staršej triedy budú reprezentovať našu škôlku s divadielkom O žuvačkovom ježkovi a zároveň sa zúčastnia vyhodnotenia výtvarnej súťaže do ktorej sa zapojili aj naše deti: ilustrácia rozprávky od Kristy Bendovej. O 12.00 sa vrátime naspäť k obedu. Prosíme Vás ,aby ste deťom do ruksaku pribalili len fľašu s vodou. Autobus hradí MsKPY.

Návšteva Legovne

Návšteva LEGOVNE

Vo štvrtok 1.júna 2023 o 8.30 hodine ideme s deťmi do Legovne v Piešťanoch a mestského parku. Desiatu zoberieme deťom zo sebou a k obedu sa vrátime do materskej školy. Prosíme rodičov, aby deti obliekli primerane k počasiu, nezabudli na prikrývku hlavy, obuv vhodnú do prírody a tiež na ochranu proti kliešťom. Zabezpečiť vhodnú doplnkovú stravu dieťaťu v malom podpísanom ruksaku – keksík, ovocie , nápoj v dobre zatváracej fľaške…..Cestovné a vstupné bude zaplatené z pokladne ZRŠ.

Prosba o darovanie 2% z dane pre MŠ aj v roku 2023

Milí rodičia a priatelia,

obraciame sa na Vás aj tento rok s prosbou  o venovanie 2% z daní v prospech vašich detí k skvalitneniu výchovno – vzdelávacieho procesu. V minulom roku sme zo získaných peňazí zakúpili stoly a stoličky pre deti zo staršej triedy. Našim cieľom je v tomto roku zo získaných peňazí zakúpiť stoly a stoličky do triedy a jedálne mladších detí a učebné pomôcky pre deti.

Fyzická osoba – zamestnanci

  • do 15. februára 2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a neskôr o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane, 
  • priložíte Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám dá zamestnávateľ,
  • obidve tlačivá zanesiete na príslušný daňový úrad do Piešťan,
  • alebo ich odovzdáte riaditeľke MŠ, ktorá ich na daňový úrad zanesie hromadne. Údaje na darovanie: Obchodné meno (názov): Slovenská rada rodičovských združení pri Materskej škole Krakovany, IČO: 173196171358

Tlačivá je potrebné odovzdať do 30. apríla 2023 

Právnická osoba

  • darovanie podielu dane vyhlasuje priamo v daňovom priznaní.

V mene detí našej materskej školy Vám za Vašu finančnú pomoc ďakujeme.