Očkovanie psov proti besnote

Oznamujeme občanom, že dňa 6. júna 2020, t.j. v sobotu o 17:00 hod. sa bude pri Obecnom úrade v Krakovanoch vykonávať očkovanie psov proti besnote. Cena za jedno zviera je 6,- €, za kompletné očkovanie 15,- € a za očkovanie v mieste bydliska s príplatkom 1,- €. Prineste si so sebou očkovací preukaz. Upozorňujeme, že očkovanie psov proti besnote je podľa zákona povinné.

MVDr. Jaroslav Král, tel.: 0905 499 976

Farské oznamy od 1.6. do 7.6.2020

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 1. 6. 7. 6. 2020
_______________________
PONDELOK 1. 6., Svätodušný pondelok, Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

UTOROK  2. 6., féria
18:00 Ostrov  † Bernardína Matyášová a rodičia Blaškoví

STREDA  3. 6., sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
18:00 Ostrov  † z rodiny Kolarovičovej a Radošinskej

ŠTVRTOK 4. 6., nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného Kňaza, sviatok
18:00 Krakovany  † rodičia Mitošinkoví, Babuškoví, starí rodičia z oboch strán a ostatní zomrelí z rodiny

PIATOK  5. 6., Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka, prvý piatok v mesiaci
17:00 Ostrov  za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany † rodičia Strakoví, synovia Alojz, Vladimír, dcéra Mária a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA 6. 6., féria
18:00 Krakovany † rodičia Jankechoví, švagriná Žaneta a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 7. 6., Najsvätejšej Trojice
08:00 Krakovany za veriacich farnosti
09:00 Ostrov  poďakovanie za úrodu
10:30 Krakovany poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea  (NAŽIVO na internete a káblovej TV)
___________________
Upratovanie kostola: 281-300
Sv. spoveď k 1. piatku v mesiaci: Krakovany: vo štvrtok od  17:00 hod.,  Ostrov: utorok a streda od 17:30 hod.
Spovedanie chorých k 1. piatku treba nahlásiť v sakristii.
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

Sv. omše zdieľané cez internet (Je možné sledovať cez Infokanál obce Krakovany v káblovke, cez webové stránky Obce Krakovany alebo Facebook Obce Krakovany, autor: Jozef Sedlák). Najbližšie prenosy:
– Nedeľa Najsvätejšej trojice 7.6. od 10:30 hod.
___________________
Sv. omše na TV LUX:
Pondelok-Piatok: 07:00, 12:00, 18:30
Sobota: 07:00, 18:30
Nedeľa: 10:00, 18:30
Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h.
___________________

Správca farnosti Krakovany v súvislosti s rozhodnutím Ústredného krízového štábu MVSR a podľa usmernení Úradu hlavného hygienika SR oznamuje, že od štvrtka 7. mája sa opäť budú konať verejné sväté omše s účasťou veriacich za podmienok stanovených hlavným hygienikom, tj.

 • povinné nosenie rúšok
 • 2metrové odstupy (okrem rodiny)
 • označené miesta na sedenie a státie
 • dezinfikácia rúk pri vstupe
 • zákaz podávania rúk
 • dodržiavanie 2metrových odstupov v rade na sv. prijímanie
 • podávanie sv. prijímania do ruky

   Sväté omše sa budú konať až do odvolania vo štvrtok, v piatok a v sobotu o 18:00 hodine a v nedeľu o 8:00 a o 10:30.  Nedeľná omša o 8:00 je určená pre starších ako 65 rokov s cieľom chrániť ich zdravie, ale na základe vlastného rozhodnutia môžu prísť aj inú svätú omšu s nedeľnou platnosťou. Až do úplného odvolania opatrení stále ostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti  na bohoslužbách v nedeľu a vo sviatky. Nedeľná svätá omša o 10:30 bude naďalej prenášaná v káblovej televízii a na facebooku.

   Pristúpiť k sv. spovedi bude možné od cca 17:30 pred sv. omšou vo štvrtok, v piatok a v sobotu.

    Farský kostol Sv. Mikuláša po dodržaní usmernení o povinnej vzdialenosti medzi osobami poskytuje na sedenie približne 58 miest v kostole a 11 miest na chóre, ktoré sú vyznačené žltočiernou páskou. Poprosíme, aby si rodiny sadali spoločne do lavíc, aby sa ušetrilo čo najviac miesta. Po naplnení tejto kapacity v kostole žiadame veriacich, aby zostali stáť v priestore pred kostolom v 2metrových odstupoch, kde bude zabezpečené vonkajšie ozvučenie.

   Fyzická účasť veriacich, ktorí sú v karanténe alebo javia známky respiračného ochorenia, nie je možná. 

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Svätá omša na slávnosť Zoslania Ducha Svätého v nedeľu 31.5.2020 o 10:30 hod. ZÁZNAM

Svätá omša na slávnosť Zoslania Ducha Svätého v kostole sv. Mikuláša v Krakovanoch bola slávená v nedeľu 31.5.2020 o 10:30 hod. ZÁZNAM. Celebruje: vdp. Marek Jesenák. Zdroj: Jozef Sedlák (Facebook). Sv. omša sa vysielala aj na Infokanáli obce v Obecnej káblovej televízii.

V prípade problémov s prehrávaním stlačte tlačidlo F5 pre znovunačítanie stránky.

 

Farské oznamy od 25.5. do 31.5.2020

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 25. 5. 31. 5. 2020
_______________________
PONDELOK 25. 5., féria
08:00 Krakovany

UTOROK  26. 5., sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka
18:00 Ostrov  † Marta Polčanová

STREDA  27. 5., féria
18:00 Ostrov  † z rodiny Buchelovej

ŠTVRTOK 28. 5., féria
18:00 Krakovany  † rodičia Čičmanskí, Kurekoví, Pavol a starí rodičia z oboch strán

PIATOK  29. 5., féria
18:00 Krakovany † rodičia Gonoví, stestra Anna a brat Eduard

SOBOTA 30. 5., féria
18:00 Krakovany † rodičia Radoskí a zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

NEDEĽA 31. 5., Zoslanie Ducha Svätého
08:00 Krakovany sestra Mária a rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov † rodičia Ľudovít a Anna Bolješikoví a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany za veriacich farnosti  (NAŽIVO na internete a káblovej TV)
___________________
Upratovanie kostola: 261-280
Na budúcu nedeľu 31.5. slávime Slávnosť Zoslania Ducha Svätého- Turíce (končí veľkonočné obdobie).
Na budúcu nedeľu po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
Mesiac máj je mesiacom Panny Márie.
Počas veľkonočného obdobia sa zvlášť radostne modlí zvolanie Aleluja. Namiesto Anjel Pána sa modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

Sv. omše zdieľané cez internet (Je možné sledovať cez Infokanál obce Krakovany v káblovke, cez webové stránky Obce Krakovany alebo Facebook Obce Krakovany, autor: Jozef Sedlák). Najbližšie prenosy:
– Zoslanie Ducha Svätého 31.5. od 10:30 hod.
___________________
Sv. omše na TV LUX:
Pondelok-Piatok: 07:00, 12:00, 18:30
Sobota: 07:00, 18:30
Nedeľa: 10:00, 18:30
Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h.
___________________

Správca farnosti Krakovany v súvislosti s rozhodnutím Ústredného krízového štábu MVSR a podľa usmernení Úradu hlavného hygienika SR oznamuje, že od štvrtka 7. mája sa opäť budú konať verejné sväté omše s účasťou veriacich za podmienok stanovených hlavným hygienikom, tj.

 • povinné nosenie rúšok
 • 2metrové odstupy (okrem rodiny)
 • označené miesta na sedenie a státie
 • dezinfikácia rúk pri vstupe
 • zákaz podávania rúk
 • dodržiavanie 2metrových odstupov v rade na sv. prijímanie
 • podávanie sv. prijímania do ruky

   Sväté omše sa budú konať až do odvolania vo štvrtok, v piatok a v sobotu o 18:00 hodine a v nedeľu o 8:00 a o 10:30.  Nedeľná omša o 8:00 je určená pre starších ako 65 rokov s cieľom chrániť ich zdravie, ale na základe vlastného rozhodnutia môžu prísť aj inú svätú omšu s nedeľnou platnosťou. Až do úplného odvolania opatrení stále ostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti  na bohoslužbách v nedeľu a vo sviatky. Nedeľná svätá omša o 10:30 bude naďalej prenášaná v káblovej televízii a na facebooku.

   Pristúpiť k sv. spovedi bude možné od cca 17:30 pred sv. omšou vo štvrtok, v piatok a v sobotu.

    Farský kostol Sv. Mikuláša po dodržaní usmernení o povinnej vzdialenosti medzi osobami poskytuje na sedenie približne 58 miest v kostole a 11 miest na chóre, ktoré sú vyznačené žltočiernou páskou. Poprosíme, aby si rodiny sadali spoločne do lavíc, aby sa ušetrilo čo najviac miesta. Po naplnení tejto kapacity v kostole žiadame veriacich, aby zostali stáť v priestore pred kostolom v 2metrových odstupoch, kde bude zabezpečené vonkajšie ozvučenie.

   Fyzická účasť veriacich, ktorí sú v karanténe alebo javia známky respiračného ochorenia, nie je možná. 

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

OZNAM

Žiadame rodičov, aby  v utorok 26.mája 2020 od 8.00 – 12.00 hod.  prišli do MŠ prevziať výtvarné práce detí a všetky veci zo skrinky, ktoré potrebujeme vydezinfikovať .  Prineste si so sebou väčšiu tašku . Rodičia detí, ktoré budú navštevovať od 1.júna 2020 MŠ si prevezmú dôležité tlačivá , ktoré 1.júna 2020 prinesú vyplnené.                                    Upozorňujem, že pri vstupe do budovy je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia – dezinfekcia rúk, použitie rúška, dodržiavanie odstupov, nezhromažďovanie sa v budove a v areáli materskej školy.             

Zisťovanie záujmu detí o škôlku od 1. júna 2020

V akom režime a za akých podmienok bude obnovená prevádzka našej materskej školy  od 1. júna 2020

 • Materskú školu bude navštevovať najviac 15 detí v jednej skupine, do skupiny môžu byť zaradené deti, ktoré neboli počas bežného školského roka v spoločnej triede. Vytvorená skupina sa nebude počas týždňa meniť, aj keď počet detí K zmene môže dôjsť až v nasledujúcom týždni ( od pondelka).
 • Prednosť pri zaradení detí do materskej školy budú mať deti:
 • ktoré sa pripravujú na primárne vzdelávanie ( predškoláci)
 • deti členov ozbrojených síl, záchrannej služby, policajtov, hasičov, pedagógov, predavačiek
 • zamestnaných rodičov

 

Organizácia prevádzky a vnútorný režim počas prevádzky materskej školy

PREVÁDZKA MŠ BUDE UPRAVENÁ MAXIMÁLNE NA DEVÄŤ HODÍN  OD  7.00 – 16.00

Povinnosti zákonného zástupcu:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)
 • Poverený zamestnanec pri vchode do budovy zmeria teplotu dieťaťu aj sprevádzajúcej osobe, ktorá odovzdá dieťa učiteľke a na základe záveru ranného zdravotného  filtra prevezme dieťa do triedy
 • Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
 • Každé ráno zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa za posledných 24 hodín
 • Dieťa prichádza do MŠ len so zákonným zástupcom, odchádzať môže s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Podľa možnosti rodič nevstupuje do budovy, len v nutnom prípade za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami .
 • Osoby sa nemôžu  zhromažďovať pred materskou školou ako aj v areáli materskej školy, zakázané sú hry detí na dvore materskej školy pri odchode domov.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Zákonný zástupca rešpektuje do konca školského roka prísny zákaz nosenia  hračiek (aj na odpočinok)  a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.

 

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania

 • Zvýšená pozornosť sa bude venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Bude sa dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy
 • Materská škola sa ale v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole
 • Pri pobyte v exteriéri a interiéri deti nemusia nosiť rúška
 • Ak to dovolia poveternostné podmienky  prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti sa bude organizovať  v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho
 • Pedagogický zamestnanci zabezpečia podľa možnosti dostatočné vzdialenosti, tak aby sa deti hrali v menších oddelených skupinkách v súlade s rozhodnutím ministra
 • Poháriky, zubné pasty ,zubné kefky a úbory sa nebudú používať . Deti si ich vezmú domov. Deti si budú utierať ruky do papierových obrúskov, textilné uteráky sa nebudú používať.
 • Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb, nepracujúcich v materskej škole.

 

Stravovanie

 • Stravovanie sa bude uskutočňovať ako bežne s prísnymi hygienickými pravidlami.

 

Odpočinok detí

 • Vzdialenosti medzi lôžkami bude vzdialenosť                                                                                               

Stanovené podmienky sú v súlade s odporúčaniami ministerstva školstva, ktoré môžu byť doplnené a priebežne Vás budeme o nich informovať.

Prosíme rodičov, aby do piatku 22.mája 2020 nahlásili svoj záujem o pobyt dieťaťa v škôlke , keďže počet detí musí byť obmedzený.                                           Záujem nahlasujte na mailovú adresu: ms@krakovany.sk                                                mám záujem, nemám záujem

 

Farské oznamy od 18.5. do 24.5.2020

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 18. 5. 24. 5. 2020
_______________________
PONDELOK 18. 5., féria
18:00 Krakovany †

UTOROK  19. 5., féria
18:00 Krakovany †
18:00 Ostrov  † rodičia Karol a Oľga a zosnulí z oboch strán

STREDA  20. 5., féria
18:00 Krakovany †
18:00 Ostrov  † manžel Vladimír, súrodenci, rodičia Žažoví a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK 21. 5., Nanebovstúpenia Pána,  prikázaný sviatok
18:00 Krakovany za veriacich farnosti (NAŽIVO na internete a káblovej TV)

PIATOK  22. 5., féria
18:00 Krakovany † manžel Anton, rodičia a súrodenci

SOBOTA 23. 5., féria
18:00 Krakovany † rodičia Lackoví, súrodenci a brat Vladimír

NEDEĽA 24. 5., Siedma veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany sv. omša pre seniorov (od 65 r.) † Ervín Sedlák
09:00 Ostrov † Gašpar Mitošinka a manželka Mária a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany za veriacich farnosti  (NAŽIVO na internete a káblovej TV)
___________________
Upratovanie kostola: 241-260

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
Mesiac máj je mesiacom Panny Márie.
Počas veľkonočného obdobia sa zvlášť radostne modlí zvolanie Aleluja. Namiesto Anjel Pána sa modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

Sv. omše zdieľané cez internet (Je možné sledovať cez Infokanál obce Krakovany v káblovke, cez webové stránky Obce Krakovany alebo Facebook Obce Krakovany, autor: Jozef Sedlák). Najbližšie prenosy:
– Nanebovstúpenie pána – štvrtok 21.5. od 18:00 hod.
– 7. veľkonočná nedeľa 24.5. od 10:30 hod.
 
Sv. omše na TV LUX:
Pondelok-Piatok: 07:00, 12:00, 18:30
Sobota: 07:00, 18:30
Nedeľa: 10:00, 18:30
Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h.

Správca farnosti Krakovany v súvislosti s rozhodnutím Ústredného krízového štábu MVSR a podľa usmernení Úradu hlavného hygienika SR oznamuje, že od štvrtka 7. mája sa opäť budú konať verejné sväté omše s účasťou veriacich za podmienok stanovených hlavným hygienikom, tj.

 • povinné nosenie rúšok
 • 2metrové odstupy (okrem rodiny)
 • označené miesta na sedenie a státie
 • dezinfikácia rúk pri vstupe
 • zákaz podávania rúk
 • dodržiavanie 2metrových odstupov v rade na sv. prijímanie
 • podávanie sv. prijímania do ruky

   Sväté omše sa budú konať až do odvolania vo štvrtok, v piatok a v sobotu o 18:00 hodine a v nedeľu o 8:00 a o 10:30.  Nedeľná omša o 8:00 je určená pre starších ako 65 rokov s cieľom chrániť ich zdravie, ale na základe vlastného rozhodnutia môžu prísť aj inú svätú omšu s nedeľnou platnosťou. Až do úplného odvolania opatrení stále ostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti  na bohoslužbách v nedeľu a vo sviatky. Nedeľná svätá omša o 10:30 bude naďalej prenášaná v káblovej televízii a na facebooku.

   Pristúpiť k sv. spovedi bude možné od cca 17:30 pred sv. omšou vo štvrtok, v piatok a v sobotu.

    Farský kostol Sv. Mikuláša po dodržaní usmernení o povinnej vzdialenosti medzi osobami poskytuje na sedenie približne 58 miest v kostole a 11 miest na chóre, ktoré sú vyznačené žltočiernou páskou. Poprosíme, aby si rodiny sadali spoločne do lavíc, aby sa ušetrilo čo najviac miesta. Po naplnení tejto kapacity v kostole žiadame veriacich, aby zostali stáť v priestore pred kostolom v 2metrových odstupoch, kde bude zabezpečené vonkajšie ozvučenie.

   Fyzická účasť veriacich, ktorí sú v karanténe alebo javia známky respiračného ochorenia, nie je možná. 

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.