Rodičovské stretnutie

Print Friendly, PDF & Email

Vo štvrtok 06.06.2019 o 16.00 pozývame rodičov na rodičovské stretnutie.                                               Program:  Oboznámenie sa s blížiacimi aktivitami

                        Vyhodnotenie šk.roka 2018/2019, vyučtovanie  pokladne ZRŠ a 2%

                         Prevádzka počas letných prázdnin

 

Hlasujte za nový kolotoč na detskom ihrisku

Print Friendly, PDF & Email

Kolotoč na detskom ihrisku v Krakovanoch

Staňte sa súčasťou Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy, hlasujte za projekty a pomôžte nám robiť náš kraj lepším. V pilotnom ročníku Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy vyčlenilo zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja na podporu občianskych a komunitných projektov sumu 250 tisíc eur. Tieto finančné prostriedky boli rozdelené na okresy podľa priemerného počtu trvale bývajúceho obyvateľstva Trnavského kraja. Celkovo máte možnosť hlasovať za 89 projektov, v ktorých predkladatelia žiadajú o sumu vyše 353 tisíc eur. Podporiť môžete aj projekt vybudovania nového kolotoča na detskom ihrisku v Krakovanoch. Online hlasovanie prebieha od 10. do 23. mája 2019.

Predkladateľ: Slavomír Ťupek
Lokalita: Detské ihrisko v obci Krakovany na Južnej ulici
Požadovaná suma: 3 027,00 €
Počet hlasov: 115
Detské ihrisko v našej obci je výnimočným miestom v tieni vysokých stromov. Miestom, kde sa mnohé deti a ich rodičia navzájom spoznávajú. Mnohé priateľstvá medzi ľuďmi vznikajú práve vďaka detskému ihrisku. Ihrisko spája ľudí, ktorí sa predtým vôbec nepoznali. Nový kolotoč zvýši záujem o detské ihrisko a privedie ďalšie deti s ich rodičmi na ihrisko. Vzniknú nové priateľstvá na dlhé roky.

Online hlasovanie prebieha od 10. do 23. mája 2019.

Hlasovať môžete na nasledujúcej stránke:
 
Náš projekt má názov Kolotoč na detskom ihrisku.

Veľkonočné prázdniny

Print Friendly, PDF & Email

 

Po zistení záujmu rodičov oznamujeme, že v našej materskej škole  budú v dňoch 18.apríla a 23.apríla 2019   veľkonočné prázdniny. Prevádzka bude ukončená   v stredu 17. apríla a opäť obnovená  v stredu 24. apríla 2019.

    Prajeme Vám Veselú veľkú noc !

    Veľa slniečka, radosť, smiech,

   dievčatkám veľa šibačov.

  

 

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Print Friendly, PDF & Email

V zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.Z o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. riaditeľka Materskej školy, Hrádze 480/9, Krakovany oznamuje, že

 zápis detí na školský rok 2019/20 sa bude konať v dňoch od  2. mája 2019 – 10. mája 2019 v čase od 8.oo hod. – 16.00 hod.

Pokyny k zápisu do materskej školy

Čo potrebujete na zápis :

 Vyplnenú prihlášku spolu s potvrdením od lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

Prihlášku – žiadosť – nájdete tu, alebo si ju môžete vyzdvihnúť priamo v MŠ. Žiadosť si prevezmú aj rodičia, ktorých deti neboli prijaté v minulom školskom roku. Vyplnené žiadosti je potrebné priniesť až v čase zápisu.
   Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:                                                                                                                                     
– dovŕšili piaty rok veku                                                                                                                                                                         
– deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou                                                                                     
– deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
V prípade zvýšeného záujmu prednosť pri prijatí ďalej majú:                                                                                       
– deti, ktoré majú trvalé bydlisko v obci Krakovany
– deti postupne podľa ich veku / od najstaršieho po najmladšie/                    

Deti menej ako trojročné sa prijímajú ak je voľná kapacita MŠ a majú osvojené hygienické návyky.  Vyplnené žiadosti je potrebné priniesť až v čase zápisu.                          

Rozhodnutia o prijatí – neprijatí                  
Budú vydávané do 30. júna 2019. Rodič si Rozhodnutie prevezme osobne na výzvu riaditeľky v riaditeľni MŠ alebo mu bude zaslané poštou. Spolu s Rozhodnutím o prijatí dieťaťa obdrží rodič pozvánku na adaptačný pobyt s dieťaťom v mesiaci jún.

Kurz prvej pomoci

Print Friendly, PDF & Email

 

V utorok 2. apríla 2019 o 9.00 sa deti priamo v škôlke zúčastnia zážitkového kurzu prvej pomoci. Kurz zabezpečuje tím profesionálnych inštruktorov – záchranárov spoločnosti Falck Academy. Zážitkový kurz prvej pomoci bude realizovaný prostredníctvom rozprávky O mackovi Mišovi.                                                                                   Cena kurzu 140 € bude hradená z pokladne ZRŠ.