Farské oznamy od 13.6. do 19.6.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 13. 6. 19. 6. 2022
_______________________
PONDELOK  13. 6.,  sv. Antona Paduánskeho, spomienka
 

UTOROK  14. 6.,  féria
18:00 Ostrov   za zdravie a Božu pomoc

STREDA  15. 6., féria
18:00 Ostrov  rodičia, brat Michal a manželka Marta

ŠTVRTOK  16. 6., Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť
17:00 Ostrov   za zdravie a Božu pomoc pre celú rodinu
18:00 Krakovany  za veriacich farnosti

PIATOK  17. 6., féria
18:00 Krakovany  Matej Florek, 10. výročie

SOBOTA 18. 6., féria  
18:00 Krakovany  rodičia Jozef a Antónia Mitošinkoví

NEDEĽA 19. 6., 12. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  rodičia Rajčákoví, Hromadoví a sestra Anna
09:00 Ostrov  manžel Jarolím Borovský, rodičia a bratia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 381-400
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi je cirkevne prikázaná. Procesia bude po sv.omši v kostolnej záhade Krakovanoch. Deti si môžu priniesť kvety. Kto sa zúčastní procesie môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
Hodová slávnosť v Krakovanoch bude 11.9.2022. Hodová slávnosť v Strážoch bude 16.10.2022.  

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 6.6. do 12.6.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 6. 6. 12. 6. 2022
_______________________
PONDELOK  6. 6., Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi,spomienka
 

UTOROK  7. 6.,  féria
18:00 Ostrov  Antónia Žažová, manžel Jozef, syn Jozef a rodičia

STREDA  8. 6., féria
15:00 Krakovany  pohrebná za Martina Drličku
18:00 Ostrov  Anna a Vierka

ŠTVRTOK  9. 6., Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri dožití 80 rokov života

PIATOK  10. 6., féria
18:00 Krakovany  Emília a Jozef Valoví a rodičia z oboch strán

SOBOTA 11. 6., sv. Barnabáša, apoštola, spomienka  
18:00 Krakovany  Margita a Jarolím Hesko

NEDEĽA 12. 6., Najsvätejšej Trojice, slávnosť
08:00 Krakovany  z rodiny Mitošinkovej, Strakovej, Babuškovej a Cagalovej
09:00 Ostrov  Helena Labudová s manželom a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 361-380
Na budúcu nedeľu sa koná zbierka na katolícke masmédiá.
Hodová slávnosť v Krakovanoch bude 11.9.2022. Hodová slávnosť v Strážoch bude 16.10.2022.  
___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len „to“ kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 30.5. do 5.6.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 30. 5. 5. 6. 2022
_______________________
PONDELOK  30. 5., féria
 

UTOROK  31. 5.,  féria
18:00 Ostrov  brat s manželkou

STREDA  1. 6., sv. Justína, mučeníka, spomienka
18:00 Ostrov  za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína

ŠTVRTOK  2. 6., féria
18:00 Krakovany  Ladislav Ravas

PIATOK  3. 6., sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka, 1. piatok v mesiaci
17:00 Ostrov   za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany  starí rodičia Braškoví, Strakoví a ich deti

SOBOTA 4. 6., vigília slávnosti  
18:00 Krakovany  rodičia Čičmanskí a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 5. 6., Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť
08:00 Krakovany  kňazi z rodiny Klčovej a rodičia
09:00 Ostrov  manželka, švagriné, bratia a rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 341-360
Sv. spoveď k 1. piatku v mesiaci – Ostrov – v utorok a v stredu od 17:30 hod.
                                                             Krakovany – vo štvrtok od 17:00 hod.
Spovedanie chorých treba vopred nahlásiť.
Kto sa zúčastní na verejnom speve Veni, Creator môže za splnenia obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
Na opravu kostola prispeli Bohu známi dobrodinci 1050,- €.
___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len „to“ kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 23.5. do 29.5.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 23. 5. 29. 5. 2022
_______________________
PONDELOK  23. 5., féria
 

UTOROK  24. 5.,  féria
18:00 Ostrov  za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína

STREDA  25. 5., Vigília slávnosti
18:00 Ostrov  manžel Imrich a jeho rodičia, Gašpar a Apolónia Strakoví

ŠTVRTOK  26. 5., Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
17:00 Ostrov  manžel Ľudovít Bartoš a syn Ľudovít
18:00 Krakovany  za veriacich farnosti

PIATOK  27. 5., féria
18:00 Krakovany  rmanžel Vladimír a syn Vladko Glasnákoví

SOBOTA 28. 5., féria  
18:00 Krakovany  Ján Miklovič, 30 dňová

NEDEĽA 29. 5., 7. veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany  Július Florek a rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  Františka Držíková, rodičia a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 321-340
V sobotu 28.5.2022 ráno o 6:30 hod. spred kostola je odchod autobusu na púť do Sv. Hostýna.
___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len „to“ kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 16.5. do 22.5.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 16. 5. 22. 5. 2022
_______________________
PONDELOK  16. 5., sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
 

UTOROK  17. 5.,  féria
18:00 Ostrov bratia a švagriné

STREDA  18. 5., féria
18:00 Ostrov  rodičia a krstní rodičia

ŠTVRTOK  19. 5., féria
18:00 Krakovany  manželia Dušan a Daša Dzuroví a Kristína

PIATOK  20. 5., féria
17:00 Krakovany  Sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti a ich rodinných príslušníkov
18:00 Krakovany  rodičia Lackoví, brat Vladimír, starí rodičia z oboch strán a ostatní z rodiny

SOBOTA 21. 5., féria  
10:00 Krakovany   Sviatosť 1. Sv. prijímania – za prvoprijímajúcich
18:00 Krakovany  Mária, František a syn Anton

NEDEĽA 22. 5., 6. veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany  rodičia Katarína a Jozef Braškoví
09:00 Ostrov  Anna Valová rodená Borovská, 1. výročie a Andrej Tomčák
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 301-320
V sobotu 28.5.2022 organizujeme púť do Sv. Hostýna na Morave. Nástup do autobusu ráno o 6:30 hod. O 10:00 hod. prehliadka zámku v Holešove, potom obedová prestávka. Približne o 12:30 hod. premiestnenie do Sv. Hostýna. O 14:00 hod. sv. omša, o 15:00 hod. sa koná slávnostné požehnanie. O 16:30 hod. návrat. Predpokladaná cena: autobus, vstup na zámok, poistenie – 22,- €.
Deti a dôchodcovia majú zľavu 2,50,- €. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola.
___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len „to“ kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 9.5. do 15.5.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 9. 5. 11. 5. 2022
_______________________
PONDELOK  9. 5., féria
 

UTOROK  10. 5.,  féria
18:00 Ostrov z rodiny Borovskej a Nedorostovej

STREDA  11. 5., féria
18:00 Ostrov  rodičia, brat Jozef a starí  rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK  12. 5., féria
18:00 Krakovany  z rodiny Vacuľákovej a Kuníkovej

PIATOK  13. 5., Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, spomienka
18:00 Krakovany  rodičia Sedlákoví, dcéra Slávka, súrodenci a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA 14. 5., sv. Mateja, apoštola, sviatok
18:00 Krakovany  z rodiny Kupcovej a Štefankovej a súrodenci

NEDEĽA 15. 5., 5. veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany  manžel Jozef Ravas a syn Peter
09:00 Ostrov  rodičia Ján a Mária Petrášoví a starí  rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 281-300
V piatok po sv. omši bude v Krakovanoch stretnutie prvoprijímajúcich detí.
V sobotu 28.5.2022 organizujeme púť do Sv. Hostýna na Morave. Nástup do autobusu ráno o 6:30 hod. O 10:00 hod. prehliadka zámku v Holešove, potom obedová prestávka. Približne o 12:30 hod. premiestnenie do Sv. Hostýna. O 14:00 hod. sv. omša, o 15:00 hod. sa koná slávnostné požehnanie. O 16:30 hod. návrat. Predpokladaná cena: autobus, vstup na zámok, poistenie – 22,- €.
Deti a dôchodcovia majú zľavu 2,50,- €. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola.
___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len „to“ kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 2.5. do 8.5.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 2. 5. 8. 5. 2022
_______________________
PONDELOK  2. 5., sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
 

UTOROK  3. 5.,  sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
18:00 Ostrov Gašpar, Mária, Ľudovít Mitošinkoví a starí rodičia z oboch strán

STREDA  4. 5., féria
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

ŠTVRTOK  5. 5., féria
18:00 Krakovany  Vierka Chromjaková, 10. výročie

PIATOK  6. 5., féria, prvý piatok v mesiaci
17:00 Ostrov   sviatosť zmierenia
18:00 Ostrov   za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
18:00 Krakovany  otec Ľudovít, starí rodičia Strečanskí a Pápežoví

SOBOTA 7. 5., féria
10:00 Ostrov   Slávnosť 1. Sv. prijímania
18:00 Krakovany  manžel Anton, rodičia Štefankoví a brat Jozef

NEDEĽA 8. 5., 4. veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany  Sidónia a Tomáš Pavlovičoví a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  rodičia Ľudovít a Anna Bolješikoví a starí  rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 261-280
Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.
Sv. zmierenia k 1. piatku v Ostrove – v utorok a v stredu od 17:30 hod.
                                              v Krakovanoch – vo štvrtok od 17:00 hod.
Spovedanie chorých treba vopred nahlásiť.
V sobotu 28.5.2022 organizujeme púť do Sv. Hostýna na Morave. Nástup do autobusu ráno o 6:30 hod. O 10:00 hod. prehliadka zámku v Holešove, potom obedová prestávka. Približne o 12:30 hod. premiestnenie do Sv. Hostýna. O 14:00 hod. sv. omša, o 15:00 hod. sa koná slávnostné požehnanie. O 16:30 hod. návrat. Predpokladaná cena: autobus, vstup na zámok, poistenie – 22,- €.
Deti a dôchodcovia majú zľavu 2,50,- €. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola.
___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len „to“ kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 25.4. do 1.5.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 25. 4. 1. 5. 2022
_______________________
PONDELOK  25. 4., sv. Marka, evanjelistu, sviatok
 

UTOROK  26. 4., féria
18:00 Ostrov rodičia, syn Karol, dcéra Antónia z rodiny Černokovej

STREDA  27. 4., féria
18:00 Ostrov  Mária a Peter, ich syn Stanislav a dcéra Anna

ŠTVRTOK  28. 4., féria
18:00 Krakovany  z rodiny Štefankovej a Zuzicovej

PIATOK  29. 4., sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi,patrónky Európy, sviatok
18:00 Krakovany  Veronika Galbavá, 1. výročie

SOBOTA 30. 4., féria
18:00 Krakovany  rodičia Ján a Františka Gonoví a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 1. 5., 3. veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
09:00 Ostrov  Štefan Černok, 1. výročie
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 241-260
V stredu v Ostrove a v piatok v Krakovanoch bude po sv. omši stretnutie prvoprijímajúcich.

___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len „to“ kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 18.4. do 24.4.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 18. 4. 24. 4. 2022
_______________________
PONDELOK  18. 4., Veľkonočná oktáva
09:00 Ostrov  Ján a Anna Zenkayoví a rodičia z oboch strán
09:00 Krakovany  manžel Anton Klinovský, 1. výročie 

UTOROK  19. 4., Veľkonočná oktáva
18:00 Ostrov sestry s manželmi

STREDA  20. 4., Veľkonočná oktáva
18:00 Ostrov  z rodiny Svetlíkovej a Strakovej

ŠTVRTOK  21. 4., Veľkonočná oktáva
18:00 Krakovany  Štefan Bondra, 1. výročie

PIATOK  22. 4., Veľkonočná oktáva
18:00 Krakovany  rodičia Sedlákoví, súrodenci, starí rodičia z oboch strán a dcéra Slávka

SOBOTA 23. 4., Veľkonočná oktáva
18:00 Krakovany  syn Milan Chromjak, 1. výročie

NEDEĽA 24. 4., 2. veľkonočná nedeľa – Božieho milosrdenstva
08:00 Krakovany  manžel Jarolím a rodičia Kališoví
09:00 Ostrov  rodičia Jozef a Antónia Jakubičkoví a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 221-240
Úplné odpustky možno za splnenia obvyklých podmienok získať, ak si v nedeľu v kostole uctíme obraz Božieho milosrdenstva.

___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len „to“ kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 11.4. do 17.4.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 11. 4. 17. 4. 2022
_______________________
PONDELOK  11. 4., pondelok Svätého týždňa

UTOROK  12. 4., utorok Svätého týždňa
18:00 Ostrov  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc

STREDA  13. 4., streda Svätého týždňa
18:00 Ostrov  rodičia, brat Alojz a starí rodiči az oboch strán

ŠTVRTOK  14. 4., Zelený štvrtok Pánovej večere
17:00 Ostrov rodičia Strakoví, otec Ondrej a ostatní zomrelí z rodiny
18:00 Krakovany  manžel Stanislav a rodičia z oboch strán

PIATOK  15. 4., Veľký piatok – utrpenia Pána
15:00 Krakovany  Pobožnosť Krížovej cesty
16:00 Krakovany  Obrady
17:00 Ostrov  Obrady

SOBOTA 16. 4., Svätá (Biela) sobota
19:00 Krakovany  kňazi, ktorí pôsobili v našej farnosti

NEDEĽA 17. 4., Veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
09:00 Ostrov  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 201-220
V utorok od 9:00 hod. bude brigáda – upratovanie kostola v Krakovanoch.
Sviatosť oltárna bude vyložená v sobotu od 9:00 hod.
V sakristii sa môžete prihlásiť na službu pri Božom hrobe.
Na Veľkonočnú nedeľu sa koná farská zbierka.

___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len „to“ kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.