Farské oznamy od 2.5. do 8.5.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 2. 5. 8. 5. 2022
_______________________
PONDELOK  2. 5., sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
 

UTOROK  3. 5.,  sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
18:00 Ostrov Gašpar, Mária, Ľudovít Mitošinkoví a starí rodičia z oboch strán

STREDA  4. 5., féria
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

ŠTVRTOK  5. 5., féria
18:00 Krakovany  Vierka Chromjaková, 10. výročie

PIATOK  6. 5., féria, prvý piatok v mesiaci
17:00 Ostrov   sviatosť zmierenia
18:00 Ostrov   za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
18:00 Krakovany  otec Ľudovít, starí rodičia Strečanskí a Pápežoví

SOBOTA 7. 5., féria
10:00 Ostrov   Slávnosť 1. Sv. prijímania
18:00 Krakovany  manžel Anton, rodičia Štefankoví a brat Jozef

NEDEĽA 8. 5., 4. veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany  Sidónia a Tomáš Pavlovičoví a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  rodičia Ľudovít a Anna Bolješikoví a starí  rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 261-280
Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.
Sv. zmierenia k 1. piatku v Ostrove – v utorok a v stredu od 17:30 hod.
                                              v Krakovanoch – vo štvrtok od 17:00 hod.
Spovedanie chorých treba vopred nahlásiť.
V sobotu 28.5.2022 organizujeme púť do Sv. Hostýna na Morave. Nástup do autobusu ráno o 6:30 hod. O 10:00 hod. prehliadka zámku v Holešove, potom obedová prestávka. Približne o 12:30 hod. premiestnenie do Sv. Hostýna. O 14:00 hod. sv. omša, o 15:00 hod. sa koná slávnostné požehnanie. O 16:30 hod. návrat. Predpokladaná cena: autobus, vstup na zámok, poistenie – 22,- €.
Deti a dôchodcovia majú zľavu 2,50,- €. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola.
___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len “to” kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 25.4. do 1.5.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 25. 4. 1. 5. 2022
_______________________
PONDELOK  25. 4., sv. Marka, evanjelistu, sviatok
 

UTOROK  26. 4., féria
18:00 Ostrov rodičia, syn Karol, dcéra Antónia z rodiny Černokovej

STREDA  27. 4., féria
18:00 Ostrov  Mária a Peter, ich syn Stanislav a dcéra Anna

ŠTVRTOK  28. 4., féria
18:00 Krakovany  z rodiny Štefankovej a Zuzicovej

PIATOK  29. 4., sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi,patrónky Európy, sviatok
18:00 Krakovany  Veronika Galbavá, 1. výročie

SOBOTA 30. 4., féria
18:00 Krakovany  rodičia Ján a Františka Gonoví a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 1. 5., 3. veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
09:00 Ostrov  Štefan Černok, 1. výročie
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 241-260
V stredu v Ostrove a v piatok v Krakovanoch bude po sv. omši stretnutie prvoprijímajúcich.

___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len “to” kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Distribúcia nádob na bioodpad 19.-20.4.2022

Print Friendly, PDF & Email

Vážení občania, v dňoch 19.-20.4.2022 sme do domácností distribuovali 240 litrové hnedé nádoby na bioodpad zo záhrad.Žiadame všetkých, ktorí nemajú podpísané preberacie protokoly, aby ich prišli podpísať na obecný úrad v čase stránkových hodín.

Nádoby sú opatrené čipmi so zadanými súradnicami, ktoré prislúchajú konkrétnej adrese. Nesmú sa premiestňovať mimo zadaných adries a nesmú sa používať na iný druh odpadu ani na iný účel. Každá nádoba je pri vývoze vážená a jednotlivé vývozy sú prenášané do monitorovacieho systému. Vývoz bude prebiehať v dvojtýždňových intervaloch. Termín začiatku vývozu včas oznámime.

Farské oznamy od 18.4. do 24.4.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 18. 4. 24. 4. 2022
_______________________
PONDELOK  18. 4., Veľkonočná oktáva
09:00 Ostrov  Ján a Anna Zenkayoví a rodičia z oboch strán
09:00 Krakovany  manžel Anton Klinovský, 1. výročie 

UTOROK  19. 4., Veľkonočná oktáva
18:00 Ostrov sestry s manželmi

STREDA  20. 4., Veľkonočná oktáva
18:00 Ostrov  z rodiny Svetlíkovej a Strakovej

ŠTVRTOK  21. 4., Veľkonočná oktáva
18:00 Krakovany  Štefan Bondra, 1. výročie

PIATOK  22. 4., Veľkonočná oktáva
18:00 Krakovany  rodičia Sedlákoví, súrodenci, starí rodičia z oboch strán a dcéra Slávka

SOBOTA 23. 4., Veľkonočná oktáva
18:00 Krakovany  syn Milan Chromjak, 1. výročie

NEDEĽA 24. 4., 2. veľkonočná nedeľa – Božieho milosrdenstva
08:00 Krakovany  manžel Jarolím a rodičia Kališoví
09:00 Ostrov  rodičia Jozef a Antónia Jakubičkoví a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 221-240
Úplné odpustky možno za splnenia obvyklých podmienok získať, ak si v nedeľu v kostole uctíme obraz Božieho milosrdenstva.

___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len “to” kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.