Farské oznamy od 29.6. do 5.7.2015

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  28. 06.2015, Dvanásta nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 29.06., sv. Petra a Pavla, apoštolov, Slávnosť

17:00 Ostrov Rodičia Strakoví a starí rodičia z oboch strán č. 434

18:00 Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

UTOROK 30.06., féria

18:00 Ostrov

__________________________________________________________________________

STREDA 01.07., féria

18:00 Krakovany Za zdravie a Božie požehnanie pri príležitosti životného jubilea č. 326 __________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 02.07., Návšteva Panny Márie, sviatok

18:00 Krakovany Michal Bučka a rodičia z oboch strán č. 187

__________________________________________________________________________

PIATOK  03. 07., Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

17:00 Ostrov Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho

18:00 Krakovany  Emil, Monika a rodičia z oboch strán č. 220

__________________________________________________________________________

SOBOTA  04.07., féria

18:00  Krakovany Manžel Anton Jakab, rodičia, starí rodičia a švagor Vojtech č. 231

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 05. 07. Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

09:00  Ostrov Ján a Mária Gonoví a starí rodičia z oboch strán č. 227

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 501 – 650

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci júli.

Sviatosť zmierenia: Krakovany  štvrtok  od 17:00h., Ostrov: utorok, streda od 17:30h

Návšteva chorých: Ostrov: streda po sv. omši, Krakovany: piatok 8:30

Úmysel modlitieb na mesiac júl: Aby kresťania na celom svete, čeliaci biede, prenasledovaniu, ponižovaniu vydávali svedectvo o Kristovej láske.

 

 

Farské oznamy od 22.6. do 28.6.2015

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  21. 06.2015, Dvanásta nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 22.06., féria

18:00 Krakovany † Margita valová, Štefan a rodičia z oboch strán č. 454

__________________________________________________________________________

UTOROK 23.06., féria

18:00 Ostrov Pavol Pánik č. 318

__________________________________________________________________________

STREDA 24.06., Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

17:00 Ostrov

18:00 Krakovany Dominik Jankech a manželka Anna a otec Serafín č. 519

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 25.06., féria

07:00 Krakovany

__________________________________________________________________________

PIATOK  26.06., féria

18:00 Krakovany Lýdia Vatrtová č. 44

__________________________________________________________________________

SOBOTA  27.06., féria

18:00  Krakovany Rodičia Sokolovskí a syn Jaroslav č. 436

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 28. 06., Trinásta nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Michal a Anna Palkechoví č. 280

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č:

Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku : Na dobročinné diela Svätého Otca.

Národný pochod za život – 20. septembra 2015 Bratislave.

Prihlášky na prípravu sviatosti birmovania.

Farské oznamy od 15.6. do 21.6.2015

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  14. 06.2015, jedenásta nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 15.06., féria

18:00 Krakovany † Anton Kramárik, Mariana, Pavol, Mária a Karol č. 182

__________________________________________________________________________

UTOROK 16.06., féria

18:00 Ostrov Manžel Emil Bielik, rodičia z oboch strán a starí rodičia č. 213

__________________________________________________________________________

STREDA 17.06., féria

18:00 Ostrov

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 18.06., féria

18:00 Krakovany Dalibor a František Starovič č.44

__________________________________________________________________________

PIATOK  19. 06., féria

18:00 Krakovany Matej Florek a rodičia z oboc h strán č. 151

__________________________________________________________________________

SOBOTA  20.06., féria

18:00  Krakovany † Rodičia Nizneroví, Jankechoví, starí rodičia a ich deti č. 72

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 21. 06., dvanásta nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Zdenka Hromcová č. 206

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 461-480

Biblické stretnutie:  Krakovany – pondelok, Ostrov   – utorok

Prihlášky na prípravu sviatosti birmovania.

Farské oznamy od 8.6. do 14.6.2015

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  07. 06.2015, Desiata nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 08.06. féria

__________________________________________________________________________

UTOROK 09.06. féria

__________________________________________________________________________

STREDA 10.06. féria

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 11.06. féria

__________________________________________________________________________

PIATOK  12. 06. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, slávnosť

17:00 Ostrov

18:00 Krakovany † Rod. Valentín, Anna, bratia Anton, Vincent s manželkou Alžbetou a brat Imrich č.3

__________________________________________________________________________

SOBOTA  13.06. Nepoškvrnené Srdce Panny Márie

18:00  Krakovany Rodičia Ševčíkoví, syn Vojtech a rodičia z oboch strán č. 29

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 14. 06., Jedenásta nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea č. 276

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 441-460

Na budúci týždeň ideme na púť do Talianska. V prípade potreby pohrebu sa obráťte na faru v Moravanoch. tel. 7747117, 0904682397

Prihlášky na prípravu sviatosti birmovania.

Farské oznamy od 1.6. do 7.6.2015

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  31. 05.2015, Najsvätejšia Trojica, slávnosť

__________________________________________________________________________

PONDELOK 01.06., sv. Justína, mučeníka, spomienka

14:00 Ostrov  † Lívia Mokránová

18:00 Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu  Macejkovú č. 436

__________________________________________________________________________

UTOROK 02.06., féria

18:00 Ostrov Z rodiny Kolarovičovej a Radošínskej č. 107

__________________________________________________________________________

STREDA 03.06., sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

18:00 OstrovRodičia, sestra, brat a celá rodina č. 208

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 04.06., Najsvätejšie Kristovo telo a krv, slávnosť

17:00 Ostrov Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho

18:00 Krakovany Za veriacich farnosti, po sv. omši procesia

__________________________________________________________________________

PIATOK  05. 06., Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

17:00 Ostrov Rodičia, brat Viliam a starí rodičia z oboch strán č. 60

18:00 Krakovany Viera Chromjaková a rodičia č. 101

__________________________________________________________________________

SOBOTA  06.06., féria

18:00  Krakovany Manžel Anton, brat a rodičia z oboch strán č. 255

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 07. 06., Desiata nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Matilda Košútová 1. výr. č. 369

10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 421-440

Prvý piatok v mesiaci: sviatosť zmierenia: Krakovany  – pondelok 17:00, Ostrov –  utorok:     17:00.

Návšteva chorých:       Ostrov: utorok po sv. omši, Krakovany: štvrtok 8:30h.

Prihlášky na prípravu sviatosti birmovania.

Farské oznamy od 25.5. do 31.5.2015

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  24. 05.2015 Zoslanie Ducha svätého

__________________________________________________________________________

PONDELOK 25.05., Svätodušný pondelok

18:00 Krakovany † Anton Valo a rodičia z oboch strán č. 432

__________________________________________________________________________

UTOROK 26.05., sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

18:00 Ostrov Rodičia, brat Alojz a všetci zomrelí z rodiny č. 321

__________________________________________________________________________

STREDA 27.05., féria

18:00 OstrovManžel Viliam č. 161

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 28.05., Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

18:00 Krakovany Manželka Oľga a rodičia z oboch strán č. 344

__________________________________________________________________________

PIATOK  29. 05., féria

18:00 Krakovany † Irena Rusnáčková č. 523

__________________________________________________________________________

SOBOTA  30.05., féria

18:00  Krakovany †Mária Klinovská

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 31. 05., Najsvätejšia Trojica, slávnosť

09:00  Ostrov Rodičia Ján a Anna Zenkayoví a starí rodičia z oboch strán č. 419

10:30  Krakovany za farníkov

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 401-420

Nedeľou zoslania Ducha Svätého sa nám končí veľkonočné obdobie.

Na budúci rok v jarnom období sa bude v našej farnosti vysluhovať sviatosť birmovania. Vysluhovanie tejto sviatosti bude predchádzať bližšia príprava. Prihlásiť sa môžu pokrstení katolíci z našej farnosti počínajúc od siedmej triedy základnej školy. Je treba aby sa mi hlásili po svätých omšiach  osobne.

Farské oznamy od 18.5. do 24.5.2015

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  17. 05.2015, 7. veľkonočná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 18.05., féria

18:00 Krakovany † Rodičia Vaculoví, syn Ján a starí rodičia č. 165

__________________________________________________________________________

UTOROK 19.05.,  féria

18:00 Ostrov Za zdravie a Božiu pomoc č. 284

__________________________________________________________________________

STREDA 20.05., féria

18:00 Ostrov Milan Šimo,  rodičia z oboch strán, Mária, Viktória a Ján č. 350

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 21.05.,  féria

18:00 Krakovany Štefan, Mária a Jaroslav č. 337

__________________________________________________________________________

PIATOK  22. 05., féria

18:00 Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu č. 364

__________________________________________________________________________

SOBOTA  23.05., féria

18:00  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 24. 05., Zoslanie Ducha svätého -Slávnosť

09:00  Ostrov †Rodičia Gašpar, Mária a Ľudovít Mitošinkoví a starí rod. z oboch strán č. 354

10:30  Krakovany VDP Jozef Frivaldský

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 381-400

Biblické stretnutie. Krakovany – pondelok, Ostrov -utorok.

Farské oznamy od 11.5. do 17.5.2015

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany,Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  10. 05.2015, 6. veľkonočná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 11.05., féria

18:00 Krakovany † Rodičia Pašákoví a starí rodičia č. 165

__________________________________________________________________________

UTOROK 12.05.,  féria

18:00 Ostrov manžel, mama, brat a rodičia z oboch strán č. 369

__________________________________________________________________________

STREDA 13.05., féria

18:00 Ostrov manžel František pri príležitosti nedožitých narodenín č. 349

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 14.05., Nanebovstúpenie Pána –slávnosť

17:00 Ostrov Za veriacich farnosti

18:00 Krakovany Rodičia brat a starí rodičia z oboch strán č. 179

__________________________________________________________________________

PIATOK  15. 05., féria

18:00 Krakovany z rodiny Fatrdlovej č. 337

__________________________________________________________________________

SOBOTA  16.05., sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

18:00  Krakovany Peter Rusnáček

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 17. 05., 7. veľkonočná nedeľa

09:00  KrakovanySyn Zdenko Braško č. 166

10:30  Ostrov Za prvoprijímajúce deti a celú farnosť

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 261-280

utorok- spoveď od 17:30 po sv. omši stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi (Ostrov)

sobota –  08:30 – spoveď prvoprijímajúcich detí, ďalej nácvik na nedeľnú sv. omšu (Ostrov)

nedeľa – 10:30- sv. omša – prvé sväté prijímanie Ostrov

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá

Farské oznamy od 3.5. do 10.5.2015

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany,Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  03. 05.2015, 5. veľkonočná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 04.05., féria

18:00 Krakovany † Anna a Gašpar Gonoví č. 49

__________________________________________________________________________

UTOROK 05.05.,  féria

18:00 Ostrov Za zdravie a Božiu pomoc č. 369

__________________________________________________________________________

STREDA 06.05., féria

09:30 Krakovany Na úmysel

18:00 OstrovManžel František pri príležitosti nedožitých narodenín č. 349

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 07.05., féria

18:00 Krakovany Rodičia Macejkoví a súrodenci č. 4

__________________________________________________________________________

PIATOK  08. 05., féria

18:00 Krakovany Jozefína Melicherová, vít, Michal a rodičia č. 220

__________________________________________________________________________

SOBOTA  09.05., féria

18:00  Krakovany Manžel Štefan a rodičia z oboch strán č. 419

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 10. 05., 6. veľkonočná nedeľa

09:00  OstrovRodičia  Blažkoví, sestra Antónia a krstní rodičia č. 391

10:30  Krakovany Za prvoprijímajúce deti a celú farnosť

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 341-360

pondelok- spoveď od 17:30 po sv. omši stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi

sobota –  08:30 – spoveď prvoprijímajúcich detí, ďalej nácvik na nedeľnú sv. omšu

nedeľa – 10:30- sv. omša – prvé sväté prijímanie

Farské oznamy od 27.4. do 3.5.2015

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  26. 04.2015, 4. veľkonočná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 27.04., féria – celodenná poklona od 8:00h. do sv. omše

18:00 OstrovRodičia Blaškoví, Augustínoví, zomrelá sestra s manželom a starí rod. č. 359

__________________________________________________________________________

UTOROK 28.04.,  sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

18:00 OstrovEmil Michalka a rodičia z oboch strán č. 378

__________________________________________________________________________

STREDA 29.04., sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, spomienka

18:00 Krakovany † Ján Benka a manželka a syn Emil č. 370

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 30.04., féria

18:00 Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc č. 290

__________________________________________________________________________

PIATOK  01. 05., féria

17:00 Ostrov Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

18:00 Krakovany Helena Macháčová č. 382

__________________________________________________________________________

SOBOTA  02.05., sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

18:00  Krakovany Vladimír Glasnák č. 179

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 03. 05., 5. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého pastiera

09:00  OstrovRodičia  Antaloví, brat Alojz, švagor Bohumil a Jozef č. 404

10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 321-340

Prvý piatok v mesiaci:  sv. zmierenia: Ostrov: pondelok – 17:30, utorok     – 17:30

Krakovany: streda -17:30, štvrtok   -17:30

 Návšteva chorých:    Ostrov: utorok po sv. omši, Krakovany: piatok 8:00