Farské oznamy od 7.9. do 13.9.2015

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  06.08. .2015, 23. nedeľa v cezročnom období – Hody – posvätenie chrámu

__________________________________________________________________________

PONDELOK 07.08., Sv. Marka Križína, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov, kňazov, spomienka

07:00 Krakovany na úmysel

__________________________________________________________________________

UTOROK 08.09., Narodenie Panny Márie, sviatok

17:00 Ostrov Rodičia Strakoví, bratia a starí rodičia z oboch strán č. 276

18:00 Krakovany† Anna a brat Eduard č. 49

__________________________________________________________________________

STREDA 09.09., féria

18:00 Ostrov Manželia Mária a Štefan Zubákoví č. 219

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 10.09., féria

18:00 Krakovany Jozef Žitňanský a rodičia z oboch strán a sestra

__________________________________________________________________________

PIATOK  11. 09., féria

18:00 Krakovany Z rodiny Trebatických a dcéra Lýdia č. 427

__________________________________________________________________________

SOBOTA  12.09., féria

18:00  Krakovany  Za zdravie a Božie požehnanie pri príl. živ, jubilea č. 231

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 13. 09., 24. nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Valentín Štefánia Leždíkoví a ich rodičia č. 188

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 181-200

Príprava detí na 1. sv. prijímanie: Ostrov      –  streda sv. omša, rodičia s deťmi, Krakovany  –  piatok sv. omša, rodičia s deťmi

Farská púť na Turzovku – 10. 10. 2015, hlásiť sa môžete po sv. omšiach

Farské oznamy od 31.8. do 6.9.2015

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  30.08. .2015, 22. nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 31.08., féria

18:00 Krakovany † Manžel, rodičia a otec Serafín a starí rodičia č. 9

__________________________________________________________________________

UTOROK 01.09., féria

18:00 OstrovManžel  č. 364

__________________________________________________________________________

STREDA 02.09., féria

18:00 Ostrov Bratia, švagriné, švagor, príbuzní a priatelia č. 173

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 03.09., sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

18:00 Krakovany † Juraj a Františka Strakoví a rodina Manáková č. 429

__________________________________________________________________________

PIATOK  04. 09., féria

17:00 Ostrov Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

18:00 Krakovany Rodičia, brat, starí rodičia z oboch strán č. 39

__________________________________________________________________________

SOBOTA  05.09., féria

18:00  Krakovany † Mária Holecová pri príl. nedožitých 80. nar., manžel a starí rodičia z oboch strán č. 325

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 06. 09., 23. nedeľa v cezročnom období- Krakovany Hody

09:00  Ostrov  Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príl. životného jubilea č. 280

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 161-180

Prvý piatok mesiaca: sv. zmierenia – Krakovany: pondelok – 17:30h., štvrtok  – 17:30h.

Ostrov:    utorok   -17:30h., streda   -17:30h.

Návšteva chorých: Ostrov:    utorok po sv. omši, Krakovany: piatok od 8:00h.

Príprava na sv. birmovania: Ostrov     – streda, Krakovany  – piatok

Na budúcu nedeľu máme  v Krakovanoch slávnosť posvätenia chrámu- Hody.

Úmysel modlitieb na mesiac september: Aby naša vlasť pod ochranou Sedembolestnej Panny Márie bola vždy naplnená pokojom a bratskou jednotou.

Farské oznamy od 24.8. do 30.8.2015

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  23.08. 07.2015: 21.nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 24.08., sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

18:00 Krakovany † Mária a Jozef Vatrtoví č. 150

__________________________________________________________________________

UTOROK 25.08., féria

18:00 Ostrov  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

STREDA 26.08., féria

18:00 Ostrov Na úmysel

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 27.08., sv. Moniky, spomienka

18:00 Krakovany Rodičia Žitňanskí a starí rodičia z oboch strán č. 337

__________________________________________________________________________

PIATOK  28. 08., Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi,  spomienka

18:00 Krakovany Z rodiny Strakovej, Mitošinkovej a Babuškovej č. 427

__________________________________________________________________________

SOBOTA  29.08., Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, sviatok

18:00  Krakovany

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 30. 08., 22. nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Rodičia a syn Michal č. 404

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č:

Farské oznamy od 17.8. do 23.8.2015

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  16.08. 07.2015, 20. nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 17.08., féria

18:00 Krakovany † Z rodiny Polákovej, otec Serafín a babka č. 100

__________________________________________________________________________

UTOROK 18.08., féria

18:00 Ostrov  † Rodičia a starí rodičia z oboch strán č. 418

__________________________________________________________________________

STREDA 19.08. ,féria

18:00 Ostrov Za zdravie a Božiu pomoc č. 186

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 20.8. sv. Bernarda, opáta a učiteľa cirkvi, spomienka

18:00 Krakovany †Rodičia, brat , starí rodičia a ich dcéry č. 356

__________________________________________________________________________

PIATOK  21. 08., Sv. Pia X., pápeža, spomienka

18:00 Krakovany Rodičia Katarína a Jozef Braškoví č. 421

__________________________________________________________________________

SOBOTA  22.08.,  Panny Márie Kráľovnej, spomienka

18:00  Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Gonovú č. 66

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 23. 08., 21. nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Manžel, rodičia a starí rodičia č. 173

10:30  Krakovany  Manžel, syn a rodičia z oboch strán č. 44

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 121-140

Biblické stretnutie:  pondelok – Krakovany, utorok   – Ostrov

Birmovanci: stretnutie – Ostrov:     streda sv. omša a po nej, Krakovany: piatok sv. omša a po nej

Farské oznamy od 10.8. do 16.8.2015

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  09.08. 07.2015, 19. nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 10.08., sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

18:00 Krakovany † Manžel Oto Baláž a rodičia č. 409

__________________________________________________________________________

UTOROK 11.08., sv. Kláry, panny, spomienka

18:00 Ostrov  

__________________________________________________________________________

STREDA 12.08., féria

18:00 Ostrov

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 13.08., féria

18:00 Krakovany Manžel, bratia a rodičia z oboch strán č. 421

__________________________________________________________________________

PIATOK  14. 08., Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka

18:00 Krakovany Teofil, Michal a Katarína č. 427

__________________________________________________________________________

SOBOTA  15.08., Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť

09:00  Ostrov

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 16. 08., 20. nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov † Manžel František Labuda 1.výr. č. 354

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 101-120

Hody – Krakovany 06.09.2015

Farské oznamy od 3.8. do 9.8.2015

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  02.08. 07.2015, 18. nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 03.08., féria

18:00 Krakovany † Starí rodičia Anton a Mária č. 165

__________________________________________________________________________

UTOROK 04.08., sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spomienka

18:00 Ostrov  †Pavol Pastorek č. 322

__________________________________________________________________________

STREDA 05.08., féria

18:00 Ostrov Brat Marián, rodičia a starí rodičia z oboch strán č. 138

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 06.08., Premenenie Pána, sviatok

18:00 Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc  č. 224

__________________________________________________________________________

PIATOK  07. 08., féria

18:00 Ostrov Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

18:00 Krakovany Mária Betáková č. 270

__________________________________________________________________________

SOBOTA  08.08., Sv. Dominika, kňaza, spomienka

18:00  Krakovany † Manžel Július č. 150

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 09. 08., 19. nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Rudolf Vatrt 1. výr. č. 34

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 81-100

Sv. zmierenia: Krakovany. pondelok – 17:30,  štvrtok – 17:30

Ostrov: utorok    – 17:30, Streda   – 17:30

Návšteva chorých: Ostrov:     utorok po sv. omši, Krakovany: piatok 8:00

Farské oznamy od 27.7. do 2.8.2015

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  26. 07.2015, 17. nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 27.07., sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

18:00 Krakovany † Otec Alojz č. 24

__________________________________________________________________________

UTOROK 28.07., féria

18:00 Ostrov  Za rodinu č. 107

__________________________________________________________________________

STREDA 29.07., sv. Marty, spomienka

18:00 Ostrov Manžel, rodičia z oboch strán, sestra Jolana a babka Katarína č. 119

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 30.07., féria

18:00 Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc pre Soňu č. 24

__________________________________________________________________________

PIATOK  31. 07., Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

18:00 Krakovany František Dadík, Ján Výškrabka, dcéra Jolana Reháčková a starí rodičia Dadíkoví a Galoví č. 74

__________________________________________________________________________

SOBOTA  01.08., sv. Alfonza  Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

18:00  Krakovany Rodičia Filoví, Havrlentoví a starí rodičia č. 363

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 02. 08., 18. nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Rodičia, starí rodičia a deti č. 326

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 61-80

Farské oznamy od 20.7. do 26.7.2015

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  19. 07.2015, 16. nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 13.07. féria

__________________________________________________________________________

UTOROK 14.07. féria

__________________________________________________________________________

STREDA 15.07. féria

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 16.07. féria

__________________________________________________________________________

PIATOK  17. 07. féria

__________________________________________________________________________

SOBOTA  25.07. féria

18:00  Krakovany

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 26. 07., 17. nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Rodičia, starí rodičia a syn č. 404

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 41-60

Od pondelka budem na dovolenke. V prípade pohrebu ma bude zastupovať: VDP. Bohumil Mikula tel. 0908115453

Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na kostol.

Farské oznamy od 13.7. do 19.7.2015

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  12. 07.2015, 15. nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 13.07., féria

18:00 Krakovany † Manžel, švagriná a rodičia z oboch strán č. 380

__________________________________________________________________________

UTOROK 14.07., féria

18:00 Ostrov Za zdravie a Božiu pomoc č. 434

__________________________________________________________________________

STREDA 15.07. ,sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

18:00 Ostrov Mária Opatovská 2. výr. a jej rodičia Mária a Štefan Urbanoví č. 309

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 16.07., Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka

18:00 Krakovany Syn Ľuboš a Manžel Emil č. 477

__________________________________________________________________________

PIATOK  17. 07., Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka

18:00 Krakovany Jolana Výškrabková 1. výr č. 74

__________________________________________________________________________

SOBOTA  18.07., féria

18:00  Krakovany Mária a Žofia a rodičia z oboch strán č. 194

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 19. 07., 16. nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov František Vaško pri príl. 50 výr. sobáša č. 349

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 21-40

Farské oznamy od 6.7. do 12.7.2015

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  05. 07.2015, Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

__________________________________________________________________________

PONDELOK 06.07., sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

18:00 Krakovany † Vladimír Glasnák č. 179

__________________________________________________________________________

UTOROK 07.07., féria

18:00 Ostrov manžel č. 161

__________________________________________________________________________

STREDA 08.07., féria

18:00 Krakovany Manžel, rodičia a starí rodičia z oboch strán č. 257

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 09.07., féria

18:00 Krakovany † Starí rodičia Imrich a Johana č. 165

__________________________________________________________________________

PIATOK  10. 07., féria

18:00 Krakovany Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc č. 182

__________________________________________________________________________

SOBOTA  11.07., sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

18:00  Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc č. 431

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 12. 07., 15. nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Peter Bielik, manželka Emília, Jozef, manželka Františka a starí rod. č. 422

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 1-20

Biblické  stretnutie: Krakovany – pondelok, Ostrov  –  utorok.