Farské oznamy od 17.11.-23.11.2014

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033- 7798427,

Farské oznamy 16. 11.2014, 33. nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 17.11., Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

17:30  Krakovany † Rodičia, brat a starí rodičia z oboch strán č. 39

__________________________________________________________________________

UTOROK 18.11., féria

17:30 Ostrov Rodičia Antaloví, brat Alojz, rodičia Bartošoví a brat Michal č. 404

__________________________________________________________________________

STREDA 19.11., féria

17:30 Ostrov Manžel Emil Bielik, rodičia z oboch strán a starí rodičia z oboch strán č. 213

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 20.11., féria

17:30 Krakovany† Gašpar a Anna Gonoví a rodičia z oboch strán č. 375

__________________________________________________________________________

PIATOK 21. 11., Obetovanie Panny Márie, spomienka

17:30  Krakovany Ján a Matilda, rodičia z oboch strán, Karol a Mária č. 440

__________________________________________________________________________

SOBOTA 22.11.,  Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

17:30  Krakovany Anton a Kristína Gudiakoví a brat Stanislav č. 242

________________________________________________________________

NEDEĽA 23. 11. – 34. nedeľa – Nedeľa Krista Kráľa

09:00  Ostrov

10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 401-420

Sv. omše pre deti: Ostrov – utorok, Krakovany – piatok

Farské oznamy od 10.11. do 16.11.2014

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033- 7798427,

Farské oznamy 09. 11.2014, 32. nedeľa v cezročnom období – Výročie posviacky Lateránskej baziliky, v Ostrove hody – sv. Imricha

__________________________________________________________________________

PONDELOK 10.11., Sv. Leva Veľkého , pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

18:00  Krakovany Z rodiny Somsedíkovej a Ondrejkovej č. 484

__________________________________________________________________________

UTOROK 11.11., sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka

18:00 Ostrov Matka Bernardína  Lacková a Gašpar č. 358

__________________________________________________________________________

STREDA 12.11., sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

18:00 Ostrov Brat č. 225

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 13.11., féria

17:30 Krakovany  Juraj, Františka a zomrelí z rodiny Manákovej č. 429

__________________________________________________________________________

PIATOK 14. 11., féria

17:30  Krakovany Teofil, Michal a Katarína č. 427

__________________________________________________________________________

SOBOTA 15.11.,  féria

17:30  Krakovany † Rastislav, Jozef a Viera č. 393

________________________________________________________________

NEDEĽA 16. 11., 33. nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov František Labuda č. 354

10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 381-400

V Trnave sa od  13.11 do 21. 11. 2014 začína novéna k Trnavskej Panne Márii

Biblické stretnutie: Krakovany –pondelok, Ostrov  – utorok

Farské oznamy od 03.11. do 09.11.2014

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033- 7798427,

Farské oznamy, 31. nedeľa v cezročnom období 02.11.2014

__________________________________________________________________________

PONDELOK 03.11., féria

18:00  Krakovany Ján, Ervín  a rodičia Holecoví č. 325

__________________________________________________________________________

UTOROK 04.11., sv. Karola Boromea, biskupa, spomienka

18:00 Ostrov Marek Raška 1. výr. č. 397

__________________________________________________________________________

STREDA 05.11., sv. Imricha

18:00 Ostrov Na úmysel

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 06.11. féria

18:00 Krakovany† Z rodiny Ištokovej, Masarykovej, Madunickej a za zdravie a Božie požehnanie č. 518

__________________________________________________________________________

PIATOK 07. 11., féria

17:00 Ostrov Za ctiteľov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

18:00 Krakovany Manžel a rodičia z oboch strán č. 419

__________________________________________________________________________

SOBOTA 08.11.,  féria

17:00  Krakovany† Anna Ševčíková č. 362

18:00  Ostrov

________________________________________________________________

NEDEĽA 09. 11. – 32. nedeľa v cezročnom období – Výročie posviacky lateránskej baziliky v Ostrove hody – sv. Imricha

09:00  Krakovany

10:30  Ostrov  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 361-380

Prvý piatok v mesiaci: po sv. omši  sa pomodlíme litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Sviatosť zmierenia: Ostrov – utorok:   17:30, streda:    17:30

Krakovany – pondelok:17:30, štvrtok:   17:30

Návšteva chorých: Ostrov:  v stredu po sv. omši, Krakovany: piatok od 8:30

Do 8. novembra sa na cintoríne každý deň modlíme za duše v očistci

Na budúcu nedeľu budeme mať v Ostrove hody z príležitosti sviatku sv. Imricha – patróna kostola

Farské oznamy 27.10.-02.11.2014

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033- 7798427

Farské oznamy

30. nedeľa v cezročnom období 26.10.2014

__________________________________________________________________________

PONDELOK 27.10., féria

18:00  Krakovany Kňaz Bartolomej a brat Michal č. 206

__________________________________________________________________________

UTOROK 28.10., Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

18:00 Ostrov Manžel a rodičia z oboch strán č. 117

__________________________________________________________________________

STREDA 29.10. féria

18:00 Ostrov

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 30.10., féria – po sv. omši adorácia

18:00 Krakovany†  Jozef Hesko, manželka Anna, dcéra Jolana a syn Jozef č. 371

__________________________________________________________________________

PIATOK 31.10., féria

18:00 Krakovany Manžel Emil Borovský, Katarína, Dominik, Mária a Emil Mitošinkoví

a ostatní zosnulí z rodiny č. 212

__________________________________________________________________________

SOBOTA 01.11.,  Všetkých svätých, slávnosť

09:00 Ostrov   Manžel Emil Borovský, Katarína, Dominik, Mária  a Emil Mitošinkoví

a ostatní zosnulí z rodiny č. 212

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

________________________________________________________________

NEDEĽA 02. 11., 31 nedeľa:  Spomienka na všetkých verných zosnulých

09:00 Ostrov Dcéra Mária s manželom a rodičia z obidvoch strán č. 284

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 341-360

 

V nedeľu po sv. omši sa na cintoríne spoločne pomodlíme za duše v očistci.

Od 1. do 8. novembra sa na cintoríne môžeme každý deň modliť za duše v očistci

 

V pondelok po sv. omši budem zapisovať úmysly

Farské oznamy 20.10-26.10.2014

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033- 7798427,

Farské oznamy 29. nedeľa v cezročnom období 19.10.201

__________________________________________________________________________

PONDELOK 20.10., féria

18:00  Stráže Irena a František Čapkovič a rodičia z oboch strán č. 279

__________________________________________________________________________

UTOROK 21.10., féria

18:00 Ostrov Bratia, príbuzní a priatelia č.173

__________________________________________________________________________

STREDA 22.10., féria

18:00 Ostrov Ľudovít Bolješik, manželka Brigita, Gašpar Šimo, manželka Jozefína, syn Peter a dcéra Oľga č. 13

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 23.10., féria – po sv. omši adorácia

18:00 Krakovany† Rastislav, Jozef, Viera, Hana, Ján a syn Oto č. 393

__________________________________________________________________________

PIATOK 24. 10., féria

18:00 Krakovany Rodičia Anna a Dominik Jankechoví č. 519

__________________________________________________________________________

SOBOTA 25.10.,  féria

18:00  Krakovany †  Rodičia Chromíkoví č. 8

________________________________________________________________

NEDEĽA 26. 10., 30. nedeľa  cez rok

09:00 Ostrov Dcéra Mária s manželom a rodičia z obidvoch strán č. 284

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č. 321-340

Farské oznamy 13.10.-19.10.2014

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany

nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033- 7798427,

Farské oznamy 28. nedeľa v cezročnom období 12. 10.2014

__________________________________________________________________________

PONDELOK 13.10., féria

18:00  Krakovany Bernard Klúčovský a rodina č. 292

__________________________________________________________________________

UTOROK 14.10., féria

18:00 Ostrov Manžel Jozef, rodičia a starí rodičia č. 173

__________________________________________________________________________

STREDA 15.10., féria

18:00 Ostrov Z rodiny Držíkovej a Bartošovej č. 351

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 16.10., féria – po sv. omši adorácia

18:00 Krakovany† Serafín Chromjak a rodičia z oboch strán č. 234

__________________________________________________________________________

PIATOK 17. 10., sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

18:00 Krakovany Rodičia  a súrodenci Skladanoví č. 227

__________________________________________________________________________

SOBOTA 18.10, sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

18:00  Krakovany Rodičia, brat, starí rodičia a ich dcéry č. 356

________________________________________________________________

NEDEĽA 19. 10., 29. nedeľa  cez rok

07:30 Krakovany Anton Jakab, Vojtech, rodičia Michal a Apolónia č. 231

09:00 Ostrov Anna Lauková a rodičia z oboch strán č. 242

10:30 Stráže  Za veriacich farnosti –  Na slávnosť Svätého Gála

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č.301 – 320

Dnes máme zbierku na misie.

 Svätá omša pre deti:   Ostrov     – utorok

Krakovany – piatok

Farské oznamy 06.10.-12.10.2014

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033- 7798427,

Farské oznamy 27. nedeľa v cezročnom období 05. 10.2014

__________________________________________________________________________

PONDELOK 06.10. féria

 

__________________________________________________________________________

UTOROK 07.10. Ružencovej Panny Márie, spomienka

17:00  Krakovany Na úmysel

18:00 Ostrov Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Zubákovú č. 217

__________________________________________________________________________

STREDA 08.10. féria

18:00 Ostrov Rodičia Blažkoví, Augustínoví, + sestra a starí rodičia z obidvoch strán č. 359

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 09.10. féria – po sv. omši adorácia

18:00 KrakovanyManžel Vojtech, brat Jozef a rodičia z obidvoch strán č. 292

__________________________________________________________________________

PIATOK 10. 10, féria

18:00 Krakovany Rodičia Horvátoví,  Žitňanskí a starí rodičia z obidvoch strán č. 392

__________________________________________________________________________

SOBOTA 11.10, féria

18:00  Krakovany Rodičia Mihálikoví a Zuzicoví

________________________________________________________________

NEDEĽA .12. 10. 28. nedeľa  cez rok

09:00 Ostrov Manžel, brat švagor, rodičia a starí rodičia z obidvoch strán č. 145

10:30 Krakovany

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č. 281-300

 

Na budúcu sobotu od 9:00h. budeme mať upratovanie v kostole, aj okolo kostola sv. Gála

 

Na budúcu nedeľu máme zbierku na misie.

 

 Biblické stretnutie:   Ostrov     – streda

Krakovany – štvrtok

Farské oznamy 29.09.2014 – 05.10.2014

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany

nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033- 7798427,

Farské oznamy

26. nedeľa v cezročnom období

21. 09.2014

__________________________________________________________________________

PONDELOK 29.09. sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanieli, sviatok

18:00  Krakovany Otec Jozef Jankech a syn Jožko č. 308

__________________________________________________________________________

UTOROK 30.09. sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi, spomienka

18:00 Ostrov Na úmysel č. 396

__________________________________________________________________________

STREDA 01.10. sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

18:00 Ostrov Za všetkých občanov obce  Ostrov č. 107

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 02.10. sv. Anjelov strážcov, spomienka, po sv. omši adorácia

18:00 KrakovanyZa zdravie a Božiu pomoc č. 187

__________________________________________________________________________

PIATOK 03. 10, féria

17:00 Ostrov Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho č. 107

18:00 Krakovany Manžel, brat a rodičia z oboch strán č. 255

21:00 adorácia

__________________________________________________________________________

SOBOTA 04.10, Sv. Františka Assiského, spomienka

18:00  Krakovany František Kališ, syn Jarolím a rodičia z oboch strán č. 140;

________________________________________________________________

NEDEĽA 05. 10., 27. nedeľa  cez rok

09:00 Ostrov Manžel Marián č. 416

10:30 Krakovany

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č. 261-280

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci: v piatok po sv. omši litánie, odprosujúca pobožnosť a požehnanie

sviatosť zmierenia: Krakovany – pondelok  1730

– štvrtok     1730

Ostrov        -utorok      1730

-streda      1730

 návšteva chorých: Ostrov:        v stredu po sv. omši

Krakovany:  v piatok 830

Úmysel modlitieb na mesiac október: Aby Pán daroval pokoj a jednotu všetkým častiam sveta a zvlášť tým, ktorí vyznávajú vieru v Ježiša Krista- Spasiteľa.

História farnosti

Print Friendly, PDF & Email

Z histórie farnosti Krakovany

 

Dôležitá, z historického hľadiska, je prvá písomná zmienka, ktorú, v prípade obce Krakovany, nájdeme v Zoborskej listine z r. 1113. V spomínanej listine sa píše o Krakovanoch ako o majetku benediktínskeho kláštora sv. Hypolita na Zobore v Nitre. Pôvodne však obec patrila do hradného panstva Bana.

V 15. stor. bola už obec majetkom nitrianskeho biskupstva. Na základe záznamov z kanonických vizitácií sa dozvedáme, že písomné záznamy o fare v Krakovanoch jestvujú od r. 1560. Vo farnosti vtedy pôsobil parochus (farár) Štefan. Od r. 1701 bola vedená matrika. V r. 1702 bol konsekrovaný pôvodný farský kostol. Súčasný neskorobarokový farský kostol, zasvätený sv. Mikulášovi, bol postavený v r. 1770- 1773 na mieste staršieho kostola.

Pokiaľ hovoríme o minulosti farnosti Krakovany, nesmieme prehliadnuť dôležitú skutočnosť, ktorá je síce novšieho dáta, ale z hľadiska pochopenia histórie farnosti tvorí dôležitý medzník. V r. 1943 sa zlúčili obce Krakovany a Stráže do obce Krakovany. To znamená, že do r. 1943 obec Stráže bola samostatná. Prvá písomná zmienka o Strážoch pochádza z r. 1113, v spomínanej Zoborskej listine. Posledným zemepánom bolo nitrianske biskupstvo. Z cirkevno- právneho hľadiska patrila obec Stráže pod farnosť Krakovany.

Stráže preslávil známy archeologický nález- germánske kniežacie hroby z doby rímskej. Zaujímavý je i gotický kostol sv. Gála, postavený v druhej polovici 14. storočia.

Do farnosti Krakovany patrí aj obec Ostrov, ktorá je filiálkou. Do roku 2011 bola filiálkou farnosti aj obec Trebatice, ktorá prešla pod farnosť Borovce.

Farské oznamy 22.09.2014 – 28.09.2014

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany

nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033- 7798427,

Farské oznamy

25. nedeľa v cezročnom období

21. 09.2014

__________________________________________________________________________

PONDELOK 22.09. féria

18:00  Krakovany Anton, Marianna a Pavol č. 182

__________________________________________________________________________

UTOROK 23.09. sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka

18:00 Ostrov Jozef Raška 1. výr a manželka Emília č. 394

__________________________________________________________________________

STREDA 24.09. féria

18:00 Ostrov Jozef a rodičia František a Katarína Mitošinkoví č. 353

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 25.09. féria, po sv. omši adorácia

18:00 KrakovanyRod. Žitňanskí a starí rod. z oboch strán a rehoľná sestra Gabriela č. 337

__________________________________________________________________________

PIATOK 26. 09, féria

18:00 Krakovany Manžel a syn Jozef, brat Jozef a matka Agáta č. 136

__________________________________________________________________________

SOBOTA 27.09, Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

18:00  Krakovany Rodičia Viskupoví a Miklovičoví č. 441

________________________________________________________________

NEDEĽA .28. 09. 26. nedeľa  cez rok

09:00 Ostrov Za veriacich farnosti

10:30 Krakovany + Mária Miklovičová, manžel  Ladislav a rodičia z oboch strán č. 575

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č. 241-260

        V mene rodičov, žiakov, pedagógov a biskupského úradu chceme poďakovať ľuďom dobrej vôle v dekanáte Piešťany a okolí, ktorí ste sprevádzali modlitbami na začiatku nového šk. roka naše katolícke školy – ZŠ sv. Márie Goretti a Gymnázium Michala Archanjela. Skutočne len vďaka Božej milosti a vašej trpezlivosti, obetám a modlitbám  sme mohli začať pokojne pracovať na vzdelávaní a duchovnej formácii našich detí a mládeže. Novými projektmi chceme dosiahnuť, aby  úsilie výchovy v kresťanských rodinách pokračovalo na našich školách. Prosíme i naďalej o vašu priazeň a modlitby. Našu prácu a úspechy môžete sledovať na našich internetových stránkach.

                        Marián Ondrejka, duchovný farnosti sv. Štefana a katolíckej základnej školy a gymnázia v Piešťanoch