Guľko Bombuľko v materskej škole

V utorok 3. októbra nás potešili svojou návštevou pracovníčky Mestskej knižnice Piešťany. Deti staršej triedy si v rámci dlhodobej spolupráce s knižnicou vypožičali knihy, ktoré si zobrali domov, aby ich po prečítaní opäť vrátili a mohli si požičať ďalšie. Potom pre deti oboch tried zahrala bábkoherečka Barborka Krajč Zamišková zábavné a poučné interaktívne divadielko O Guľkovi Bombuľkovi. Deti si po predstavení vyskúšali manipuláciu so zaujímavými bábkami. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Cukráreň na Tekvicovom dvore

V čase od 22.9. – 25.9. 2023 sa opäť konala v areáli kultúrneho domu v Krakovanoch tradičná jesenná výstava, tentokrát pod názvom Sladká jeseň na tekvicovom dvore. Samozrejme, zapojila sa aj naša materská škola a v spolupráci s detičkami, pani učiteľkami a rodičmi vytvorila pestrú Jesennú cukráreň plnú všakovakých dobrôt – zákuskov, tort, lízaniek, zmrzlinových pohárov, cukrovej vaty, cukríkov a mnoho ďalších. Nechýbali ani cukrárky a chlapec, pochutnávajúci si na dobrotách. V pondelok 25. septembra sme s našimi škôlkarmi aj my zavítali na výstavu a spoločne si popozerali vystavené aranžmány a inštalácie. 

Informácie k začiatku školského roka 2023/2024

Milí rodičia,

školský rok 2023/2024 sa začína v pondelok 04.septembra 2023. Príchod detí do MŠ je v čase od 6.30 do 8.00 hod.

Čo potrebuje dieťa do MŠ

  • Papučky ( podľa predpisu s celou pätou)
  • Pyžamo
  • Zubnú kefku a pastu
  • Náhradné oblečenie v prípade, že sa dieťa obleje, pociká – zabalené vo vrecúšku ktoré si ponechá vo svojej skrinke
  • Hygienické vreckovky ( najvhodnejšie – vyťahovacie z krabičky)
  • Deti staršej triedy úbor na cvičenie ( športové krátke nohavice na gumu, tričko, vrecúško na úbor deti dostanú v MŠ )
  • Podľa potreby jednu plyšovú hračku na spanie, ktorú si v pondelok prinesie a počas celého týždňa si ju ponechá v škôlke)  nie cumeľ.                                                                                                                                                                     Všetky veci podpísané.

Pri prvom príchode dieťaťa do MŠ je potrebné predložiť tlačivo o BEZPRÍZNAKOVOSTI – BEZINFEKČNOSTI, ktoré nájdete v skrinke dieťaťa v prvý deň nástupu do MŠ, alebo si ho stiahnete z webovej stránky obce v sekcii Materská škola, tlačivá na stiahnutie.

Novoprijaté deti prinesú aj tlačivá, ktoré sme Vám už odovzdali : Plnomocenstvo na preberanie dieťaťa ,  Súhlas so spracovaním osobných údajov, tlačivo o bezpríznakovosti – bezinfekčnosti. Na všetkých tlačivách je potrebné uviesť dátum – DEŇ NÁSTUPU dieťaťa do MŠ.   ( Ak nastúpi dieťa 04. 09.2023 na tlačivách bude dátum 04.09.2023). 

Informácie zo školskej jedálne

Zápisný lístok na stravu bude pripravený v skrinke dieťaťa, ktorý vyplníte a odovzdáte v prvý deň príchodu dieťaťa do  MŠ.

Stravná jednotka na 1  deň je 1,90 eur – desiata, obed, olovrant

Odhlásenie zo stravy je možné predchádzajúci deň neprítomnosti dieťaťa do 13.30 hod. zápisom do zošita v MŠ, telefonicky 7798431, alebo mailom na adresu : veducasj@krakovany.sk

Ak dieťa nenastúpi do MŠ pre chorobu, rodič si bude môcť v prvý deň choroby vyzdvihnúť obed do svojho obedára v čase od 11.30 hod. – 12.30 hod.

Deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie majú nárok na dotáciu na stravu. Tá sa poskytuje iba dieťaťu, ktoré sa zúčastní výchovno vzdelávacieho procesu a stravu odoberie. Ak ho zákonní zástupca neodhlási hradí plnú výšku denného poplatku.

V pondelok 04.09.2023 budú všetky deti na stravovanie prihlásené. Ak dieťa v tento deň do škôlky nepríde je potrebné ho zo stravy odhlásiť –  toho času najlepšie mailom na adresu veducasj@krakovany.sk

 

                                                                                                                                                         

Bližšie informácie sa dozviete na prvom rodičovskom stretnutí, ktoré bude v utorok  5. septembra 2023 o 16.00 hodine  na ktoré Vás srdečne pozývame. Prejednávať sa budú dôležité informácie k organizácii nového školského roka, preto je účasť rodičov dôležitá a potrebná !

 

Foto: Bosonohá olympiáda

V utorok 27.júna sme si opäť po roku zašportovali „na boso“ a zorganizovali 2. ročník Bosonohej olympiády – Pokladovky. Deti si pri rôznych športovo – zábavných aktivitách precvičili zmyslové vnímanie hmatu a nôh – chodidiel, ale aj sluchu a zraku. Pohybové aktivity sme ukončili hľadaním pokladu prejdením senzomotorického chodníka, na konci ktorého čakal deti poklad v podobe rozprávkových bublifukov.