Kalendáre vývozu separovaného odpadu

Kalendáre vývozu separovaného odpadu 2.polrok 2015

Print Friendly, PDF & Email

TERMÍNY ODVOZOV SEPAROVANÉHO ODPADU – 2. POLROK 2015
Papier
Vždy vo štvrtok, a to: 13. augusta, 24. septembra, 5. novembra a 17. decembra 2015. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a iné plasty
Vždy v piatok, a to: 31. júla, 11. septembra, 23. októbra a 4. decembra 2015. Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Sklo
Vždy v stredu, a to: 22. júla, 2. septembra, 14. októbra a 25. novembra 2015. Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci.

Tetra Paky
Vždy v stredu, a to: 29. júla, 26. augusta, 23. septembra, 21. októbra a 16. decembra 2015. Zberá sa do veľkých oranžových plastových kontajnerov rozmiestnených v obci.

Za dôslednú separáciu vám ďakujeme!

mariuspedersen

Zber elektroodpadu v piatok 24.4.2015

Print Friendly, PDF & Email

BOMAT, s.r.o., spoločnosť autorizovaná na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení bude v obci Krakovany organizovať

ZBER ELEKTROODPADU

KEDY? v piatok 24.4.2015 v ranných hodinách (cca 08:00 -12:00 hod.)

KDE? Odpad bude zbieraný po obci

ČO? Všetky domáce eletrospotrebiče, ako chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry a pece, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické vláčiky, autodráhy, termostaty, olovené akumulátory a batérie…prípadne oleje a obaly zo starých farieb – len v len v nepriepustných nepriepustných obaloch.

AKO? Odpad bude zbieraný len označeným automobilom a pracovníkmi spoločnosti BOMAT, s.r.o.
INFO NA:  Mgr. Marek Vražba, e-mail: vrazba@bomat.sk,
ADRESA: BOMAT s.r.o., Prevádzka recyklácie odpadov, Areál PD, Veľké Orvište

POZN.: Aktuálne súhlasy orgánov štátnej správy na  www.bomat.sk

Kalendáre vývozu separovaného odpadu 1.polrok 2015

Print Friendly, PDF & Email

Kalendáre vývozu separovaného odpadu | Obec Krakovany 1.polrok 2015

Najbližšie termíny odvozu zberového papiera a iných plastov, PET fliaš a skla

papier (do plastovej nádoby)

Vždy vo štvrtok: 15. januára, 26. februára, 9. apríla, 21. mája a 2. júla 2015.

Pozor zmena ! Do plastovej nádoby sa zberá už len papier, ostatné plasty treba dať do vriec na PET fľaše!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Papier

Zberá sa : noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, adresáre, tel. zoznamy, lepenky, vlnité lepenky

Zberový papier nesmie obsahovať: pergamenový papier, asfaltový a dechtový papier a lepenku, brúsny papier, napúšťaný a mastný papier, lakovaný a napustený papier a lepenky, hygienicky závadný papier, obuvnícku lepenku, papierový  prach a výseky dierovačiek. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

PET fľaše a ostatné plasty (do vriec)

Vždy v piatok: 2. januára, 13. februára, 27. marca, 8. mája, 19. júna a 31. júla 2015.

Zberá sa: PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave.

Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné)

Plasty

Zberá sa: sáčky, fólie.

Zberové plasty nesmú obsahovať: plasty znečistené potravinami.

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhov surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sklo (do veľkých zelených plast. kontajnerov v obci)

Vždy v stredu: 4. februára, 18. marca, 29. apríla, 10. júna a 22. júla 2015.

Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané.

Nezberá sa:     žiarivky, porcelán, kovové a plastové uzávery fliaš, papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TetraPaky (do veľkých oranžových plast. kontajnerov v obci)

Vždy v stredu: 11. februára, 11. marca, 8. apríla, 6. mája, 3. júna, 1. júla, 29. júla, 26. augusta, 23. septembra, 21. októbra a 16. decembra 2015.

Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP. Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť.

Nezberá sa:   Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Odvoz zabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen spol. s r. o.

tel.: 033/7741 954

Info: Valová 44, 921 01 Piešťany

V obci začíname zber tetrapakov

Print Friendly, PDF & Email

OBECNÝ ÚRAD Krakovany, v spolupráci so spoločnosťou

 mariuspedersen

Stredisko Piešťany   Termín odvozu kompozitných obalov  rok 2014

streda 17. decembra 2014

smecka01

 

 

 

 

Plastová nádoba oranžová (slúži na zber kompozitných obalov – tetrapakov).

Oranžové plastové nádoby sú umiestnené pri potravinách v Krakovanoch a Strážoch vedľa skla a pri kultúrnom dome vedľa kontajnera na šatstvo.

Zberá sa:  obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP. Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť.                                                                                              Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

Informácie: Piešťany, Valová 44,tel.: 033/ 774 19 54

Kalendáre vývozu separovaného odpadu

Print Friendly, PDF & Email

Najbližšie termíny odvozu zberového papiera a iných plastov, PET fliaš a skla

papier (do plastovej nádoby)

Vždy v piatok: 1. augusta, 12. septembra, 24. októbra a 5. decembra 2014.

Pozor zmena ! Do plastovej nádoby sa zberá už len papier, ostatné plasty treba dať do vriec na PET fľaše!

Papier

Zberá sa : noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, adresáre, tel. zoznamy, lepenky, vlnité lepenky

Zberový papier nesmie obsahovať: pergamenový papier, asfaltový a dechtový papier a lepenku, brúsny papier, napúšťaný a mastný papier, lakovaný a napustený papier a lepenky, hygienicky závadný papier, obuvnícku lepenku, papierový  prach a výseky dierovačiek. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

PET fľaše a ostatné plasty (do vriec)

Vždy v piatok: 18. júla, 29. augusta, 10. októbra a 21. novembra 2014.

Zberá sa: PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave.

Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné)

Plasty

Zberá sa: sáčky, fólie.

Zberové plasty nesmú obsahovať: plasty znečistené potravinami.

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhov surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

 

Sklo (do veľkých zelených plast. kontajnerov v obci)

Vždy v utorok: 8. júla, 19. augusta, 30. septembra, 11. novembra a 23. decembra 2014.

Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané.

Nezberá sa:     žiarivky, porcelán, kovové a plastové uzávery fliaš, papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

 

Odvoz zabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen spol. s r. o.

tel.: 033/7741 954

Info: Valová 44, 921 01 Piešťany