Farské oznamy od 24.7. do 30.7.2023

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 24.7. 30. 7. 2023
_______________________
PONDELOK  24. 7., féria

UTOROK  25. 7., sv. Jakuba, apoštola, sviatok

STREDA  26. 7., sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka

ŠTVRTOK  27. 7., sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

PIATOK  28. 7., féria

SOBOTA  29. 7., sv. Marty, Márie a Lazára, spomienka
18:00 Krakovany Viktor Miezga, 1. výročie

NEDEĽA 30. 7., 17. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  † Jozef Zuzic a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu Kováčikovú 
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 481-500
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r.

Farské oznamy od 17.7. do 23.7.2023

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 17.7. 23. 7. 2023
_______________________
PONDELOK  17. 7., sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka

UTOROK  18. 7., féria
18:00 Ostrov  rodičia Zervanoví, brat Miroslav a starí rodičia z oboch strán

STREDA  19. 7., féria
18:00 Ostrov  za duše v očistci

ŠTVRTOK  20. 7., féria
18:00 Krakovany  † Emil a Mária Gonoví, stestra Petronela a starí rodičia z oboch strán

PIATOK  21. 7., féria
18:00 Krakovany manžel, brat a rodičia Sokolovskí

SOBOTA  22. 7., sv. Márie Magdalény, sviatok
18:00 Krakovany Anna Terézia Macháčová

NEDEĽA 23. 7., 16. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  † z rodiny Benkovej a Masárovej
09:00 Ostrov manžel Alojz, jeho rodičia a ostatní zomrelí z rodiny 
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 461-480
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r.

Farské oznamy od 10.7. do 16.7.2023

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 10.7. 16. 7. 2023
_______________________
PONDELOK  10. 7., féria

UTOROK  11. 7., sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok
18:00 Ostrov  rodičia, starí rodičia a súrodenci z oboch strán

STREDA  12. 7., féria
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

ŠTVRTOK  13. 7., féria
18:00 Krakovany  † rodičia Filoví a Florkoví

PIATOK  14. 7., féria
18:00 Krakovany Mária a Florián Kmentoví

SOBOTA  15. 7., sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 Krakovany Ján Macejka, 1. výročie

NEDEĽA 16. 7., 15. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  † rodičia Ján a Oľga, sestra Oľga a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov rodičia, sestra a všetci zomrelí z rodiny 
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 441-460
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r.

Farské oznamy od 3.7. do 9.7.2023

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 3.7. 9. 7. 2023
_______________________
PONDELOK  3. 7., sv. Tomáša, apoštola, sviatok

UTOROK  4. 7., vigília slávnosti
18:00 Ostrov  Emília Ištvanovičová, Štefan Svetko a ostatní zomrelí z rodiny

STREDA  5. 7., sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť
08:00 Krakovany  † manžel Anton a syn Zdenko Braško
09:00 Ostrov rodičia Strakoví a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany Anton, Peter a rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK  6. 7., sv. Márie Goretti, panny a mučenice, spomienka
18:00 Krakovany  za duše v očistci

PIATOK  7. 7., féria, 1. piatok v mesiaci
17:00 Ostrov za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany Vladimír a Mária Strakoví a Vlasta Uhrínová

SOBOTA  8. 7., féria
18:00 Krakovany rodičia Rudolf a Mária Klčoví a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 9. 7., 14. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  † rodičia Anton a Mária Pašákoví, Izidor a Františka Braškoví
09:00 Ostrov rodičia, starí rodičia a ostatní  zomrelí z rodiny Gonovej
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 421-440
Spovedanie k prvému piatku v mesiaic: Krakovany – vo štvrtok od 17:00 hod.
                                                                        Ostrov – v utorok od 17:30 hod.
Spovedanie chorých treba vopred nahlásiť.
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r.

Farské oznamy od 26.6 do 2.7.2023

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 26.6. 2. 7. 2023
_______________________
PONDELOK  26. 6., féria
14:00 Krakovany  † Radim Krupa, pohrebná

UTOROK  27. 6., féria
18:00 Ostrov  rodičia, brat s manželkou, sestra, švagrovia a starí rodičia z oboch strán

STREDA  28. 6., vigília slávnosti
18:00 Ostrov rodičia, brat a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK  29. 6., sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť
17:00 Ostrov rodičia, brat Jozef a starí rodičia z oboch strán
18:00 Krakovany  za veriacich farnosti

PIATOK  30. 6., féria
18:00 Krakovany Rozália Galbavá a rodičia

SOBOTA  1. 7., féria
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc

NEDEĽA 2. 7., 13. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  † Slavomír Keller, syn, rodičia a starí rodičia
09:00 Ostrov Ján a Sidónia Rajnákoví
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 401-420
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r.

Farské oznamy od 19.6. do 25.6.2023

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 19.6. 25. 6. 2023
_______________________
PONDELOK  19. 6., féria

UTOROK  20. 6., féria
18:00 Ostrov  manžel, rodičia a starí rodičia

STREDA  21. 6., sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka
18:00 Ostrov starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK  22. 6., féria
18:00 Krakovany  † Štefan Bondra a rodičia z oboch strán

PIATOK  23. 6.,  vigília slávnosti
18:00 Krakovany  za zdravie a Božiu pomoc pri životnom jubileu 96 rokov

SOBOTA  24. 6., Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
18:00 Krakovany  † kňazi z rodiny Klčovej

NEDEĽA 25. 6., 12. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  † manžel Vladimír Hrabina
09:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 381-400
Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 12.6. do 18.6.2023

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 12.6. 18. 6. 2023
_______________________
PONDELOK  12. 6., féria

UTOROK  13. 6., sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc

STREDA  14. 6., féria
18:00 Ostrov   za zdravie a Božiu pomoc

ŠTVRTOK  15. 6., féria
18:00 Krakovany  za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Žákovú a ostatných z rodiny

PIATOK  16. 6.,  Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
18:00 Krakovany  manžel Jarolím, rodičia a starí rodičia z oboch strán a švagor Vojtech

SOBOTA  17. 6., Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
18:00 Krakovany  † rodičia Daněkoví a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 18. 6., 11. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu Radoskú
09:00 Ostrov  Zdenka Hroncová-Janíčková a otec Jozef Jančík
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 361-380
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 5.6. do 11.6.2023

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 5.6. 11. 6. 2023
_______________________
PONDELOK  5. 6., sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

UTOROK  6. 6., sv. Norberta, biskupa, ľubovoľná spomienka
18:00 Ostrov rodičia Bartošoví, Antaloví, manželka Marta a brat Michal

STREDA  7. 6., féria
09:30 Krakovany  rekolekčná sv. omša
18:00 Ostrov  Matilda Kuniková, rod. Gonová, manžel a rodičia

ŠTVRTOK  8. 6., Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť
17:00 Krakovany  za duše v očistci z rodiny
18:00 Ostrov  za veriaich farnosti

PIATOK  9. 6.,  féria
18:00 Krakovany  rodičia Teofil a Bernardína Mitošinkoví, starí rodičia z oboch strán a ostatní z rodiny

SOBOTA  10. 6., féria
18:00 Krakovany  † Ján Miklovič a rodičia z oboch strán

NEDEĽA 11. 6., 10. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany starí rodičia Strakoví a Braškoví a ich deti
09:00 Ostrov  manžel Štefan a rodičia
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 341-360
V nedeľu 11.júna sa o 15:00 h. uskutoční posviacka kaplnky.


___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 29.5 do 4.6.2023

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 29.5. 4. 6. 2023
_______________________
PONDELOK  29. 5., Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

UTOROK  30. 5.,  féria
18:00 Ostrov tety a starí rodičia

STREDA  31. 5., féria
18:00 Ostrov  rodičia, súrodenci a švagriné

ŠTVRTOK  1. 6., Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
18:00 Krakovany  † rodičia Berta a František Radoskí, Ľudmila a Viktor Šustekoví

PIATOK  2. 6.,  féria, 1. piatok v mesiaci
17:00 Ostrov   za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany  rodičia Veronika a Ján Galbaví

SOBOTA  3. 6., sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc

NEDEĽA 4. 6., Najsvätejšej Trojice, slávnosť
08:00 Krakovany rodičia Jankechoví, starí rodičia z oboch strán a švagriná Žaneta
09:00 Ostrov  Peter a Emília Bielikoví, starí rodičia z oboch strán a chorý brat
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 321-340
Spovedanie k 1. piatku – Krakovany- vo štvrtok od 17:00 h.
                                             Ostrov – v utorok a v stredu od 17:30 h.
Spovedanie chorých k 1. piatku treba vopred nahlásiť.
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 22.5. do 28.5.2023

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 22.5. 28. 5. 2023
_______________________
PONDELOK  22. 5., féria

UTOROK  23. 5.,  féria
18:00 Ostrov kňazi, ktorí pôsobili v našej farnosti

STREDA  24. 5., féria
18:00 Ostrov   za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína

ŠTVRTOK  25. 5., féria
18:00 Krakovany  † otec Ladislav Ravas, 1. výročie

PIATOK  26. 5.,  sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka
18:00 Krakovany  rodičia a ostatní z rodiny Lackovej

SOBOTA  27. 5., vigília slávnosti
18:00 Krakovany † rodičia Jozef a Katarína Braškoví

NEDEĽA 28. 5., Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť
08:00 Krakovany  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu
09:00 Ostrov  manžel, syn, rodičia a starí rodičia
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 301-320
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.