Farské oznamy od 22.8. do 28.8.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 22.8. 28. 8. 2022
_______________________
PONDELOK  22. 8., Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, spomienka

UTOROK  23. 8., féria
18:00 Ostrov  František Trandžík a rodičia 

STREDA  24. 8., sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok 
18:00 Ostrov rodičia Mitošinkoví, Klčoví, sestra, bratia a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK  25. 8., féria
18:00 Krakovany  Slavomír Keller a rodičia

PIATOK  26. 8., féria
18:00 Krakovany  manžel Alojz, rodičia Strakoví a Ľudovít 

SOBOTA 27. 8., sv. Moniky, spomienka  
15:00 Krakovany  sobášna sv. omša: Juraj Bašovský a Barbora Valová
18:00 Krakovany  rodičia Ľudmila a Viktor Šustekoví

NEDEĽA 28. 8., 22. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  † Jozef Mitošinka
09:00 Ostrov  František Labuda, rodičia, brat Emil, Anna a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 61-80
  

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 15.8. do 21.8.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 15.8. 21. 8. 2022
_______________________
PONDELOK  15. 8.,  Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
17:00 Ostrov Rudolf Pastva, dcéra Alenka a rodičia z oboch strán
18:00 Krakovany  za veriacich farnosti 

UTOROK  16. 8., féria
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc 

STREDA  17. 8., féria 
18:00 Ostrov birmovná mama Vierka

ŠTVRTOK  18. 8., sv. Heleny, spomienka
18:00 Krakovany  Miroslav Miklovič

PIATOK  19. 8., féria
18:00 Krakovany  Alojz a Irenka Kališoví 

SOBOTA 20. 8., sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka  
18:00 Krakovany  rodičia Strakoví, Galbaví, Mária, Jozef a Miroslav

NEDEĽA 21. 8., 21. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  † manžel Anton a syn Bohuslav Jakáboví
09:00 Ostrov  Cyril Borovský 1. výročie, manželka Margita, syn Pavol a rodičia
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 41-60
  

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 8.8. do 14.8.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 8.8. 14. 8. 2022
_______________________
PONDELOK  8. 8.,  sv. Dominika, kňaza, spomienka

UTOROK  9. 8., sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc 

STREDA  10. 8., sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok 
18:00 Ostrov Michal, Alžbeta, Ján a Anna Zubákoví

ŠTVRTOK  11. 8., sv. Kláry, panny, spomienka
18:00 Krakovany  manžel Oto a rodičia z oboch strán 

PIATOK  12. 8., féria
18:00 Krakovany  Štefan Galbavý a manželka 

SOBOTA 13. 8., féria  
18:00 Krakovany  Ľubomír Gasiorik a rodičia z oboch strán 

NEDEĽA 14. 8., 20. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Moravanskú a Antalovú
09:00 Ostrov  rodičia Ján a Anna, starí rodičia z oboch strán, Jaroslav a jeho vnuk
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 21-40
  

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 1.8. do 7.8.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 1.8. 7. 8. 2022
_______________________
PONDELOK  1. 8.,  sv. Alfonza M.de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

UTOROK  2. 8.,  féria

STREDA  3. 8., féria 

ŠTVRTOK  4. 8., sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

PIATOK  5. 8., féria

SOBOTA 6. 8., Premenenie Pána, sviatok  
18:00 Krakovany  rodičia Jolana a Ján, sestra Janka, Jozef a Františka 

NEDEĽA 7. 8., 19. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Halamovú
09:00 Ostrov  Valentín a Štefánia Leždíkoví a ich rodičia
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 1-20
  

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 25.7. do 31.7.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 25.7. 31. 7. 2022
_______________________
PONDELOK  25. 7.,  sv. Jakuba, apoštola, sviatok

 

UTOROK  26. 7.,  sv. Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc

STREDA  27. 7., sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka 
18:00 Ostrov  z rodiny Kolarovičovej a Radošinskej a švagor Karol

ŠTVRTOK  28. 7., féria
18:00 Krakovany  otec Imrich 40. výročie

PIATOK  29. 7., sv. Marty, Márie a Lazára, spomienka
18:00 Krakovany  rodičia Milan a Kristína Somsedíkoví a brat Milan

SOBOTA 30. 7., féria  
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kukučovú 

NEDEĽA 31. 7., 18. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  Milan Miklušák 1. výročie a manželka Mária
09:00 Ostrov  rodičia Ján a Mária Gonoví a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 501-ostatné nad 501
  

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 18.7. do 24.7.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 18.7. 24. 7. 2022
_______________________
PONDELOK  18. 7.,  féria

 

UTOROK  19. 7.,  féria
18:00 Ostrov  z rodiny Rehákovej

STREDA  20. 7., féria 
18:00 Ostrov  poďakovanie za Božiu pomoc pre rodinu

ŠTVRTOK  21. 7., féria
18:00 Krakovany  manžel Bartolomej a ostatní zomrelí z rodiny Sedlákovej a Valovej

PIATOK  22. 7., sv. Márie Magdalény, sviatok
18:00 Krakovany  rodičia Sokolovskí a manžel Milan

SOBOTA 23. 7., sv. Brigity, sviatok  
18:00 Krakovany  rodičia Kališoví, synovia Jarolím a Vojtech a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 24. 7., 17. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  Mária Jelínková rodená Miháliková
09:00 Ostrov  rodičia a ostatní zomrelí z rodiny
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 481-500
  

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 11.7. do 17.7.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 11.7. 17. 7. 2022
_______________________
PONDELOK  11. 7.,  sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

 

UTOROK  12. 7.,  féria
18:00 Ostrov  manžel, rodičia Strakoví, sestra a bratia

STREDA  13. 7., féria 
18:00 Ostrov  rodičia Strakoví, starí rodičia z oboch strán a krstní rodičia

ŠTVRTOK  14. 7., féria
18:00 Krakovany  rodičia Bernardína a František Radoskí

PIATOK  15. 7., sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
15:00 Krakovany  Anna Terézia Macháčová, pohrebná
18:00 Krakovany  rodičia Ján a Anna Žažoví

SOBOTA 16. 7., Preblahoslavenej Panny Mária Karmelskej, spomienka  
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti 50. výročia sobáša

NEDEĽA 17. 7., 16. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  rodičia Pavlína a Jozef Balekoví
09:00 Ostrov  rodičia Pavol a Jolana Pánikoví a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 461-480
  

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 4.7. do 10.7.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 4.7. 10. 7. 2022
_______________________
PONDELOK  4. 7.,  féria

 

UTOROK  5. 7.,  sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť
08:00 Krakovany  rodičia Jankechoví, starí rodičia z oboch strán a ostatní z rodiny
09:00 Ostrov  rodičia, súrodenci a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  na úmysel ordinára 

STREDA  6. 7., féria
15:00 Krakovany  Ing. Vojtech Kališ, pohrebná 
18:00 Ostrov  rodičia Cyril a Mária Valoví

ŠTVRTOK  7. 7., féria
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri životnom jubileu

PIATOK  8. 7., féria
18:00 Krakovany  z rodiny Vizváryovej

SOBOTA 9. 7., féria  
18:00 Krakovany  Katarína a Lukáš Urbanoví a zomrelí z rodiny Rajčákovej a Pekarovičovej

NEDEĽA 10. 7., 15. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  rodičia, bratia a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  rodičia Ján a Anna Žovinoví a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 441-460
  

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 27.6. do 3.7.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 27. 6. 3. 7. 2022
_______________________
PONDELOK  27. 6.,  féria
15:00 Krakovany  Mária Snohová, pohrebná 

UTOROK  28. 6.,  vigília slávnosti
18:00 Ostrov  Miroslav Kusý

STREDA  29. 6., sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť
17:00 Ostrov  z rodiny Augustínovej, Blaškovej a kmotor Jozef
18:00 Krakovany  za veriacich farnosti 

ŠTVRTOK  30. 6., féria
14:00 Krakovany  Vladimír Hrabina, pohrebná 
18:00 Krakovany  rodičia Mitošinkoví, Babuškoví a ostatní z rodiny

PIATOK  1. 7., féria, 1. piatok v mesiaci
17:00 Ostrov  za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany  Jozef Ravas, 1. výročie

SOBOTA 2. 7., Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok  
18:00 Krakovany  Štefan Doktor, 1. výročie

NEDEĽA 3. 7., 14. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  rodičia Mitošinkoví, Glasnákoví a ostatní z rodiny
09:00 Ostrov  Ján a Sidónia Rajnákoví a rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 421-440
Sviatosť zmierenie k 1. piatku: Krakovany – vo štvrtok od 17:00 hod.
                                                        Ostrov-  v utorok  od 17:30 hod.
Spovedanie chorých treba vopred nahlásiť.
Hodová slávnosť v Krakovanoch bude 11.9.2022. Hodová slávnosť v Strážoch bude 16.10.2022.  

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 20.6. do 26.6.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 20. 6. 26. 6. 2022
_______________________
PONDELOK  20. 6.,  sv. Antona Paduánskeho, spomienka
 

UTOROK  21. 6.,  sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka
18:00 Ostrov  tety a starí rodičia

STREDA  22. 6., féria
18:00 Ostrov  Zdenka Hroncová-Jančíková a otec Jozef Jančík

ŠTVRTOK  23. 6., Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
18:00 Krakovany  Slavomír Keller, rodičia a ostatní zomrelí z rodiny Kiššovej

PIATOK  24. 6., Narodenie Jána Krstiteľa, slávnosť
18:00 Krakovany  z rodiny Žitnanskej a Radoskej

SOBOTA 25. 6., Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej panny Márie, spomienka  
18:00 Krakovany  Zdenka Kellerová a rodičia z oboch strán

NEDEĽA 26. 6., 13. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  Jaroslav Sokolovský 30. výročie
09:00 Ostrov  rodičia Valentín a Alžbeta Valkoví
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 401-420
V tomto roku na piatok 24. júna pripadajú dve slávnosti: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Narodenie sv. Jána Krstiteľa. V Trnavskej arcidiecéze to ale platí opačne – v piatok 24. júna sa slávi slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho nevypadáva, ale slávi sa vo štvrtok 23. júna.
Hodová slávnosť v Krakovanoch bude 11.9.2022. Hodová slávnosť v Strážoch bude 16.10.2022.  

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.