Venujte 2% dane pre krakoviansky futbal

Ďakujeme Vám za priazeň, ktorú nám darovaním 2% pravidelne prejavujete.  Veríme, že sa opäť rozhodnete ponechať 2% z Vašich daní vo svojej obci a prispejete tak k napredovaniu nášho futbalového klubu.

Postup pri poukazovaní 2 % je rovnaký ako v predchádzajúcich rokoch:

–  zamestnanci podávajú na daňový úrad príslušný podľa miesta bydliska Vyhlásenie o poukázaní sumy 2%, resp 3% * spolu s Potvrdením o zaplatení dane, a to do 30. 4. 2024

–  živnostníci a právnické osoby uvádzajú prijímateľa 2% vo svojom daňovom priznaní
Údaje o prijímateľovi 2% z dane:   Obchodné meno: Futbalový klub Krakovany
Ulica, číslo, obec: Štadión na Školskej ulici 468/4, 922 02 Krakovany
IČO: 18047467, DIČ: 2020532459     Právna forma: Občianske združenie
2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 3% z daní môže venovať tá fyzická osoba, ktorá v roku 2023 vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín, o čom je povinná predložiť písomné potvrdenie vydané prijímateľom dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúcou organizáciou.                  

Ďakujeme vám za vašu finančnú podporu.

 

Prosba o darovanie 2% z dane pre MŠ aj v roku 2024

Milí rodičia a priatelia,

obraciame sa na Vás aj tento rok s prosbou  o venovanie 2% resp. 3%* z daní v prospech vašich detí k skvalitneniu výchovno – vzdelávacieho procesu, skvalitnenie materiálneho vybavenia materskej školy / interiéru/.

Fyzická osoba – zamestnanci

  • do 15. februára 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a neskôr o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane, 
  • priložíte Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám dá zamestnávateľ,
  • obidve tlačivá zanesiete na príslušný daňový úrad do Piešťan,
  • alebo ich odovzdáte riaditeľke MŠ, ktorá ich na daňový úrad zanesie hromadne. Údaje na darovanie: Obchodné meno (názov): Slovenská rada rodičovských združení pri Materskej škole Krakovany, IČO: 173196171358

Tlačivá je potrebné odovzdať do 30. apríla 2024 

Právnická osoba

  • darovanie podielu dane vyhlasuje priamo v daňovom priznaní.

* 3% z daní môže venovať tá fyzická osoba, ktorá v roku 2023 vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín, o čom je povinná predložiť písomné potvrdenie vydané prijímateľom dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúcou organizáciou.                                                                                                                            

V mene detí našej materskej školy Vám za Vašu finančnú pomoc ďakujeme.

Farské oznamy od 29.1. do 4.2.2024

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 29.1. 4. 2. 2024
_______________________
PONDELOK  29. 1., féria

UTOROK  30. 1., féria
17:00 Ostrov  manžel Viliam a rodičia z oboch strán

STREDA  31. 1., sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
17:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

ŠTVRTOK  1. 2., féria
17:00 Krakovany rodičia Anton a Jaroslava Rajčákoví a starí rodičia z oboch strán

PIATOK  2. 2., Obetovanie Pána, sviatok
16:00 Ostrov  za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
17:00 Krakovany † rodičia Mária a Imrich Gonoví, brat Jarolím a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA  3. 2., féria
17:00 Krakovany † rodičia a starí rodičia Anna a Alojz Sedlákoví

NEDEĽA 4. 2., 5. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany † manžel Emil Štefanka a sestry
09:00 Ostrov † manžel Marián Kavka, rodičia a starí rodičia z oboch strán a ostatní zomrelí z rodiny
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 500- všetky ostatné
Spovedanie k 1. piatku: Krakovany – vo štvrtok od 16:00 h.
                                            Ostrov – v utorok a v stredu od 16:30 h.
Spovedanie chorých treba vopred nahlásiť.

Farské oznamy od 22.1. do 28.1.2024

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 22.1. 28. 1. 2024
_______________________
PONDELOK  22. 1., féria

UTOROK  23. 1., féria
17:00 Ostrov  otec Viktor a zomrelí z rodiny Černokovej a Kostolníkovej

STREDA  24. 1., sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
17:00 Ostrov Mária, Margita a Valéria

ŠTVRTOK  25. 1., Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
17:00 Krakovany Marta Košinárová, 1. výročie

PIATOK  26. 1., sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
17:00 Krakovany † Marta Ševčíková, 1. výročie

SOBOTA  27. 1., féria
17:00 Krakovany † rodičia Viliam a Františka Zuzicoví

NEDEĽA 28. 1., 4. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany † Marián Bielik
09:00 Ostrov † sestry, švagrovia a ostatní zomrelí z rodiny
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 481-490
Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke školstvo.
Do 25.januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 

Oznam o termíne podania žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2024

Obecný úrad v Krakovanoch oznamuje Občianskym združeniam a organizáciám v obci Krakovany, že žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na dotáciu v roku 2024 je potrebné podať od 17.01.2024 do 31.01.2024 na podateľni obecného úradu.

Tlačivo si môžete stiahnuť kliknutím na nasledovný odkaz.

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2024

– Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

VZN č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Krakovany