Foto: Deň Zeme

V piatok 21. apríla sme spoločne oslávili v našej materskej škole Deň Zeme, ktorému sme sa venovali počas celého týždňa. Deti si vyrábali tematické čelenky, plagáty, stromčeky šťastia, land-art, navštívili nás sokoliari a na záver sme to ukončili športovo-zábavno- recyklačnými aktivitami. Na školskom dvore bolo pre deti pripravených 11 rôznych úloh, s ktorými sa hravo popasovali a nakoniec sme spoločne zakopali niekoľko druhov odpadu, ktoré po dvoch mesiacoch vykopeme, aby sme zistili, čo sa rozloží a čo nie – tzv. Eko pokus.

Foto: Sokoliari majstra Vagana

Dňa 19. apríla navštívili našu materskú školu Sokoliari majstra Vagana zo Starej Ľubovne. Deti pútavou a zážitkovou  formou oboznámili s lesnými zvieratami a stavbou ich tela. Hlavným programom bolo dravé lesné vtáctvo, ktoré prelietavalo ponad hlavy všetkých prítomných, sadalo si na hlavy odvážnym deťom a všetkých veľmi pobavilo. Za úžasný zážitok veľmi pekne ďakujeme.

FOTO: Karneval 2023

V sobotu 21. januára sa v Kultúrnom dome v Krakovanoch konal po niekoľkoročnej kovidovej prestávke detský karneval. Interiérom sa opäť rozliehala tanečná hudba, detský smiech, vôňa pripravovaného občerstvenia, koláčov, zákuskov a všakovakých iných dobrôt. Po dvoch rokoch prestávky sa mohli znova predviesť v plnej kráse rozmanité karnevalové masky a nápadité kostýmy. Nechýbal ani sprievodný program – známy kúzelník Peter Šesták, tanečnice z CZUŠ sv. Gorazda vo Vrbovom a bohatá tombola. Za realizáciu a organizáciu vďačíme šikovným rodičom zo ZRŠ pri MŠ Krakovany, učiteľkám MŠ, sponzorom a samozrejme všetkým, ktorí svojou účasťou podporili našu materskú školu.

Foto: Advent a Vianoce v MŠ

V čase adventu sme v našej materskej škole zažívali zážitkovou formou predvianočné zvyky, ktoré sme ukončili tradičným zážitkovým  štedrovečerným posedením s regionálnymi zvykmi. Dievčatá sa zahrali na Lucie, deti napiekli medovníčky, chodili sme koledovať po obci, počas štedrovečerného posedenia sa krájalo jablko, hádzali orechy do kútov, jedli oblátky s medom, dával medový krížik na čelo, púšťali loďky z orechových škrupín na hladinu, omotával stôl reťazou a navštívili nás i koledníci zo základnej školy. Na koniec sa deti potešili novým hračkám a didaktickým pomôckam, ktoré si našli v oboch triedach pod stromčekom.

Foto: Vianočná akadémia a vianočné trhy 2022

V prvú adventnú nedeľu 27. novembra sa konala tradičná Vianočná akadémia a vianočné trhy našej materskej školy. Vianočná akadémia sa niesla v tradičnom štýle Od Ondreja do Troch kráľov, kde deti hudobno-dramatickým pásmom priblížili regionálne tradície adventných a vianočných zvykov. Po predstavení sa naplno rozbehol predaj vianočných aranžmánov a dekorácií, vianočných dobrôt, zákuskov, pečiva, oblátok, kapustnice, chlebíčkov a tekutého občerstvenia. Nechýbali ani tvorivé dielničky.

Foto: Program Dental Alarm

V mesiaci november sme odštartovali zážitkovo – vzdelávací program Dental Alarm o čistení a starostlivosti o zúbky. Deti absolvovali celkovo 4 sedenia, kde sa oboznamovali so starostlivosťou o zúbky, vznikom zubného kazu, správnym čistením a stravou zážitkovou formou. Počas nich obdržali rôzne darčeky a pozornosti – zubné kefky, poháriky, pastu, pexeso, nálepky, omaľovánku a na záver diplomy o absolvovaní programu.