Informácie k začiatku školského roka 2023/2024

Milí rodičia,

školský rok 2023/2024 sa začína v pondelok 04.septembra 2023. Príchod detí do MŠ je v čase od 6.30 do 8.00 hod.

Čo potrebuje dieťa do MŠ

  • Papučky ( podľa predpisu s celou pätou)
  • Pyžamo
  • Zubnú kefku a pastu
  • Náhradné oblečenie v prípade, že sa dieťa obleje, pociká – zabalené vo vrecúšku ktoré si ponechá vo svojej skrinke
  • Hygienické vreckovky ( najvhodnejšie – vyťahovacie z krabičky)
  • Deti staršej triedy úbor na cvičenie ( športové krátke nohavice na gumu, tričko, vrecúško na úbor deti dostanú v MŠ )
  • Podľa potreby jednu plyšovú hračku na spanie, ktorú si v pondelok prinesie a počas celého týždňa si ju ponechá v škôlke)  nie cumeľ.                                                                                                                                                                     Všetky veci podpísané.

Pri prvom príchode dieťaťa do MŠ je potrebné predložiť tlačivo o BEZPRÍZNAKOVOSTI – BEZINFEKČNOSTI, ktoré nájdete v skrinke dieťaťa v prvý deň nástupu do MŠ, alebo si ho stiahnete z webovej stránky obce v sekcii Materská škola, tlačivá na stiahnutie.

Novoprijaté deti prinesú aj tlačivá, ktoré sme Vám už odovzdali : Plnomocenstvo na preberanie dieťaťa ,  Súhlas so spracovaním osobných údajov, tlačivo o bezpríznakovosti – bezinfekčnosti. Na všetkých tlačivách je potrebné uviesť dátum – DEŇ NÁSTUPU dieťaťa do MŠ.   ( Ak nastúpi dieťa 04. 09.2023 na tlačivách bude dátum 04.09.2023). 

Informácie zo školskej jedálne

Zápisný lístok na stravu bude pripravený v skrinke dieťaťa, ktorý vyplníte a odovzdáte v prvý deň príchodu dieťaťa do  MŠ.

Stravná jednotka na 1  deň je 1,90 eur – desiata, obed, olovrant

Odhlásenie zo stravy je možné predchádzajúci deň neprítomnosti dieťaťa do 13.30 hod. zápisom do zošita v MŠ, telefonicky 7798431, alebo mailom na adresu : veducasj@krakovany.sk

Ak dieťa nenastúpi do MŠ pre chorobu, rodič si bude môcť v prvý deň choroby vyzdvihnúť obed do svojho obedára v čase od 11.30 hod. – 12.30 hod.

Deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie majú nárok na dotáciu na stravu. Tá sa poskytuje iba dieťaťu, ktoré sa zúčastní výchovno vzdelávacieho procesu a stravu odoberie. Ak ho zákonní zástupca neodhlási hradí plnú výšku denného poplatku.

V pondelok 04.09.2023 budú všetky deti na stravovanie prihlásené. Ak dieťa v tento deň do škôlky nepríde je potrebné ho zo stravy odhlásiť –  toho času najlepšie mailom na adresu veducasj@krakovany.sk

 

                                                                                                                                                         

Bližšie informácie sa dozviete na prvom rodičovskom stretnutí, ktoré bude v utorok  5. septembra 2023 o 16.00 hodine  na ktoré Vás srdečne pozývame. Prejednávať sa budú dôležité informácie k organizácii nového školského roka, preto je účasť rodičov dôležitá a potrebná !

 

Foto: Bosonohá olympiáda

V utorok 27.júna sme si opäť po roku zašportovali „na boso“ a zorganizovali 2. ročník Bosonohej olympiády – Pokladovky. Deti si pri rôznych športovo – zábavných aktivitách precvičili zmyslové vnímanie hmatu a nôh – chodidiel, ale aj sluchu a zraku. Pohybové aktivity sme ukončili hľadaním pokladu prejdením senzomotorického chodníka, na konci ktorého čakal deti poklad v podobe rozprávkových bublifukov. 

Foto: MDD Cesta okolo sveta

V týždni venovanom našim najmenším sme tentokrát podnikli cestu okolo sveta. „Navštívili“ sme krajiny-Havajské ostrovy, kde sme si vyrobili havajské kostýmy a masky, zatancovali Hula tanec a vyrobili si havajské sopky; Austráliu, kde sme v Legovni Piešťany skladali aligátora, v mestskom parku sme si zašportovali a zahrali sa na kengury či koaly lezúce po preliezkach a nakoniec Afriku, kde sme si vyrobili čelenky, spolu s maskotmi levom a tigrom zatancovali Jerusalemu, zasúťažili na stanoviskách a pomohli papagájovi Pepemu nájsť postrácané pierka a tajomstvo džungle. 

Foto: Kde bolo, tam nebolo…MsK Piešťany

V utorok 30.5.2023 sme v rámci spolupráce s mestskou knižnicou mesta Piešťany opäť reprezentovali našu materskú školu dramatizáciou tvorby Kristy Bendovej pri príležitosti 100-ho výročia jej narodenia. Deti zdramatizovali pásmo básničiek z knihy Čačky hračky a rozprávku Žuvačkový ježko z knihy Osmijankove rozprávky. Program bol súčasťou slávnostného vyhodnotenia výtvarnej súťaže „Kde bolo, tam nebolo“, kde sa na 2.mieste umiestnila a hodnotné ceny vyhrala Eliška Miklovičová z triedy starších detí.

Pozvánka na Deň rodiny v MŠ Krakovany 9.6.2023

MS Krakovany srdečne pozýva rodičov a deti z MŠ Krakovany v piatok 9.júna 2023 16.30 hodine do areálu materskej školy osláviť DEŇ RODINY v športovom naladení.

Čaká na Vás kopec zábavy, guláš, pitný režim a veľa prekvapenia. Budú pripravené aj ohniská. Kto bude mať chuť opekať špekačky, slaninu… si prinesie podľa vlastnej chuti. Plánujeme zorganizovať  futbalový turnaj. Preto je potrebné, aby ste záujem nahlásili pani učiteľkám /rodič + dieťa/ a spoločne vytvoríme viacero družstiev.Pre radosť detí kto má chuť, môže priniesť aj napečené suché koláčiky.