Zbierka Obce Krakovany pre utečencov z Ukrajiny

Vážení občania! Obec Krakovany, v spolupráci s DHZ Krakovany a MsSČK Krakovany vyhlasuje zbierku pre obyvateľov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou.
Potrebné sú najmä:
Lieky:
Lieky dennej potreby, lieky na otvorené rany, obväzy, náplaste, dezinfekčné prášky, dezinfekcie na rany, kvapky do uší, očí, nosa, sirupy, vitamínové doplnky, injekčné striekačky. Lekárničky. Napr. autolekárničky, ktoré môžu byť aj po expiračnej dobe.
Potraviny:
Trvanlivé jedlo – kaše polievky, konzervy apod. Potraviny pre deti pre deti od 0-1 roka, ktoré sa dajú zaliať teplou vodou, jedlá bez tepelnej úpravy.
Oblečenie:
teplé zimné oblečenie, termo oblečenie, ponožky, karimatky, deky, môžu byť aj turistické potreby – na varenie, stoličky, taniere príbory apod. detské fľašky, plienky, oblečenie.
Ubytovanie:
Ak má niekto možnosť ubytovať ukrajinských utečencov, môže sa prihlásiť na Obecnom úrade v Krakovanoch.
Všetky veci do zbierky je potrebné priniesť na Obecný úrad Krakovany.

Pozvánka na Slávnostnú akadémiu MsSČK

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža Krakovany pozýva všetkých svojich členov, darcov krvi a ich partnerov, sympatizantov a hostí na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti
70. výročia založenia Miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža Krakovany, ktorá sa uskutoční v sobotu 28. augusta 2021 od 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Krakovanoch.
Program:
Oficiálna časť

  • Slávnostné otvorenie
  • Slávnostný príhovor predsedníčky MsSČK Krakovany
  • Zhodnotenie 70 ročnej práce MsSČK Krakovany
  • Príhovor starostu obce Krakovany
  • Príhovor hostí
  • Ocenenie zlatých darcov krvi

Kultúrny program

  • Folklórna skupina Krakovčanka
  • Hudobná produkcia Milan Kyselica
  • Hudobná produkcia Michal Kriho

Pozvánka na výročnú schôdzu MsSČK v nedeľu 23.2.2020

Výbor Miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch pozýva všetkých svojich členov, darcov krvi, sponzorov a sympatizantov na VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU, ktorá sa uskutoční v nedeľu 23. februára 2020 od 15:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Krakovanoch.

Program schôdze:
– Otvorenie
– Kultúrny program detí zo ZŠ Krakovany
– Správa o činnosti za rok 2019
– Správa o hospodárení
– Hlavné úlohy MsSČK na rok 2020
– Plán činnosti a rozpočet na rok 2020
– Ocenenie darcov krvi
– Diskusia
– Návrh na uznesenie zo zhromaždenia členov
– Záver oficiálnej časti schôdze

Kultúrny program: Na fašiangovú nôtu hrá Originálna ľudová hudba Šramel (Krajné) 

Tešíme sa na Vás, Výbor MsSČK