Pozvánka na Slávnostnú akadémiu MsSČK

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža Krakovany pozýva všetkých svojich členov, darcov krvi a ich partnerov, sympatizantov a hostí na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti
70. výročia založenia Miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža Krakovany, ktorá sa uskutoční v sobotu 28. augusta 2021 od 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Krakovanoch.
Program:
Oficiálna časť

  • Slávnostné otvorenie
  • Slávnostný príhovor predsedníčky MsSČK Krakovany
  • Zhodnotenie 70 ročnej práce MsSČK Krakovany
  • Príhovor starostu obce Krakovany
  • Príhovor hostí
  • Ocenenie zlatých darcov krvi

Kultúrny program

  • Folklórna skupina Krakovčanka
  • Hudobná produkcia Milan Kyselica
  • Hudobná produkcia Michal Kriho

Pozvánka na výročnú schôdzu MsSČK v nedeľu 23.2.2020

Výbor Miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch pozýva všetkých svojich členov, darcov krvi, sponzorov a sympatizantov na VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU, ktorá sa uskutoční v nedeľu 23. februára 2020 od 15:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Krakovanoch.

Program schôdze:
– Otvorenie
– Kultúrny program detí zo ZŠ Krakovany
– Správa o činnosti za rok 2019
– Správa o hospodárení
– Hlavné úlohy MsSČK na rok 2020
– Plán činnosti a rozpočet na rok 2020
– Ocenenie darcov krvi
– Diskusia
– Návrh na uznesenie zo zhromaždenia členov
– Záver oficiálnej časti schôdze

Kultúrny program: Na fašiangovú nôtu hrá Originálna ľudová hudba Šramel (Krajné) 

Tešíme sa na Vás, Výbor MsSČK