Farské oznamy od 17.2. do 23.2.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 17. 2. 23. 2. 2020
_______________________
PONDELOK 17. 2., féria

 

UTOROK  18. 2., féria
17:00 Ostrov † manžel Viliam Borovský 5. výr. a rodičia z oboch strán

STREDA  19. 2., féria 
17:00 Ostrov † Valentín a Štefánia Leždíkoví a ich rodičia

ŠTVRTOK 20. 2., féria
17:00 Krakovany † z rodiny Vatrtovej a Švecovej

PIATOK  21. 2., féria
17:00 Krakovany † Jozef Zuzic a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA 22. 2.,  Katedra sv.Petra,apoštola, sviatok
15:00 Krakovany cirkevné manželstvo uzavrú Petr Rozsypal a Kristína Radoská
17:00  Krakovany † z rodiny Tonkovičovej, Matúšovej a brat Jaroslav

NEDEĽA 23. 2., šiesta nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov † rodičia Borovskí, syn Viliam, dcéra Antónia a vnučka Evka
10:30 Krakovany za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola č: 141-160
V utorok v Ostrove a vo štvrtok v Krakovanoch po sv. omšiach budú stretnutia s prvoprijímajúcimi.

Farské oznamy od 10.2. do 16.2.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 10. 2. 16. 2. 2020
_______________________
PONDELOK 10. 2., Sv. Školastika, panna, spomienka

 

UTOROK  11. 2., Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka
17:00 Ostrov

STREDA  12. 2., féria
17:00 Ostrov

ŠTVRTOK 13. 2., féria
17:00 Krakovany

PIATOK  14. 2., féria
17:00 Krakovany 

SOBOTA 15. 2., féria
17:00  Krakovany 

NEDEĽA 16. 2., šiesta nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany
___________________
Upratovanie kostola č: 121-140

Farské oznamy od 3.2. do 9.2.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 3. 2. 9. 2. 2020
___________________________
PONDELOK 3. 2., Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
14:00 Krakovany pohrebná za zomr. Irenu Štefankovú

UTOROK  4. 2., féria
17:00 Ostrov

STREDA  5. 2., sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
17:00 Ostrov

ŠTVRTOK 6. 2., sv.Pavla Mikiho a spoločníkov mučeníkov, spomienka
17:00 Krakovany

PIATOK  7. 2., féria, prvý piatok v mesiaci
16:00 Ostrov
17:00 Krakovany 

SOBOTA 8. 2., féria
17:00  Krakovany 

NEDEĽA 9. 2., piata nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany
______________________________________
Upratovanie kostola č: 101-120
Sv. spoveď pred prvým piatkom Krakovany – vo štvrtok od 16:00 hod.

Farské oznamy od 27.1. do 2.2.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 27. 1. 2. 2. 2020
___________________________
PONDELOK 27. 1., féria

UTOROK  28. 1., Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
17:00 Ostrov

STREDA  29. 1., féria
17:00 Ostrov

ŠTVRTOK 30. 1., féria
17:00 Krakovany

PIATOK  31. 1., sv. Jána Bosca, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
17:00 Krakovany 

SOBOTA 1. 2., féria
17:00  Krakovany 

NEDEĽA 2. 2., Obetovanie Pána – Hromnice, sviatok
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany
______________________________________
Upratovanie kostola č: 81-100
Požehnanie hromničných sviec bude v nedeľu pri sv.omšiach.

Farské oznamy od 20.1. do 26.1.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 20. 1. 26. 1. 2020
___________________________
PONDELOK 20. 1., féria

UTOROK  21. 1., Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
17:00 Ostrov

STREDA  22. 1., féria
17:00 Ostrov

ŠTVRTOK 23. 1., féria
17:00 Krakovany

PIATOK  24. 1., sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
17:00 Krakovany 

SOBOTA 25. 1., Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
17:00  Krakovany 

NEDEĽA 26. 1., 3. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany
______________________________________
Upratovanie kostola č: 61-80
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 18.-25.januára 2020.
Na budúcu nedeľu bude Nedeľa Božieho slova, ktorú ustanovil pápež František v snahe upriamiť väčšiu pozornosť na Božie slovo. Na budúcu nedeľu možno prispieť na zbierku na cirkevné školstvo v Trnavskej arcidiecéze.

Farské oznamy od 13.1. do 19.1.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 13. 1. 19. 1. 2020
_________________________________________
PONDELOK 13. 1., féria
14:00 Krakovany pohrebná za zom. Alexiu Valovú

UTOROK  14. 1., féria
17:00 Ostrov

STREDA  15. 1., féria
17:00 Ostrov

ŠTVRTOK 16. 1., féria
17:00 Krakovany

PIATOK  17. 1., sv. Antona, opáta, spomienka
17:00 Krakovany 

SOBOTA 18. 1., féria
17:00  Krakovany 

NEDEĽA 19. 1., 2. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany
______________________________________
Upratovanie kostola č: 41-60
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 18.-25.januára 2020.

Farské oznamy od 6.1. do 12.1.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 6. 1. 12. 1. 2020
_________________________________________
PONDELOK 6. 1., Zjavenie Pána, slávnosť
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany

UTOROK  7. 1., féria
17:00 Ostrov

STREDA  8. 1., féria
17:00 Ostrov

ŠTVRTOK 9. 1., féria
17:00 Krakovany

PIATOK  10. 1., féria
17:00 Krakovany 

SOBOTA 11. 1., féria
17:00  Krakovany 

NEDEĽA 12. 1., Krst Krista Pána
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany
______________________________________
Upratovanie kostola č: 21-40
Na Slávnosť Zjavenia Pána budem pri sv.omšiach požehnávať vodu,ktorú si môžete vziať do svojich príbytkov. 

Farské oznamy od 30.12.2019 do 5.1.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 30. 12. 2019 5. 1. 2020
_________________________________________
PONDELOK 30. 12.,féria

UTOROK  31. 12., féria
15:00 Ostrov
16:00 Krakovany 

STREDA  1. 1., Panny Márie Bohorodičky, slávnosť
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany

ŠTVRTOK 2. 1., sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka
17:00 Krakovany

PIATOK  3. 1., Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka
17:00 Krakovany 

SOBOTA 4. 1., féria
17:00  Krakovany 

NEDEĽA 5. 1., Druhá nedeľa po narodení Pána
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany
______________________________________
Upratovanie kostola č: 1-20
Slávnostné Te Deum a poďakovanie Pánu Bohu za všetky dobrodenia bude na Silvestra o 16.00 hod. vo farskom kostole (štatistika, hospodárenie farnosti).
Na Nový rok 1.1. je cirkevne prikázaná slávnosť Panny Márie Bohorodičky, pri sv. omšiach vzývanie Ducha Svätého-Veni Sancte.

Farské oznamy od 23.12. do 29.12.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 23. 12 29. 12. 2019
_________________________________________
PONDELOK 23. 12.,féria

UTOROK  24. 12., féria
21:00 Ostrov
22:00 Krakovany vigília 

STREDA  25. 12., Narodenie Pána, slávnosť
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany

ŠTVRTOK 26. 12., sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
10:30 Krakovany

PIATOK  27. 12., sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
17:00 Krakovany 

SOBOTA 28. 12., Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok
17:00  Krakovany 

NEDEĽA 29. 12., Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany
______________________________________
Upratovanie kostola č: 501-

Farské oznamy od 16.12. do 22.12.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 16. 12 22. 12. 2019
_________________________________________
PONDELOK 16. 12.,féria

UTOROK  17. 12., féria
08:00 Ostrov 

STREDA  18. 12., féria
08:00 Ostrov

ŠTVRTOK 19. 12., féria
08:00 Krakovany

PIATOK  20. 12., féria
08:00 Krakovany 

SOBOTA 21. 12., féria
17:00  Krakovany 

NEDEĽA 22. 12., 4. adventná nedeľa
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany
______________________________________
Upratovanie kostola č: 481-500
Predvianočná sv. spoveď v Krakovanoch bude v nedeľu 22.12.2019 od 16:30 do 17:50 hod.