Farské oznamy od 27.5. do 2.6.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 27.5 2. 6. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 27. 5., féria

UTOROK   28. 5., féria
18:00 Ostrov 

STREDA 29. 5., féria
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 30. 5., Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok
17:00 Ostrov
18:00 Krakovany  

PIATOK  31. 5., féria
18:00 Krakovany

SOBOTA 1. 6., sv. Justína, mučeníka, spomienka
18:00  Krakovany

NEDEĽA 2. 6., 7. veľkonočná nedeľa
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany  Za farníkov
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 421-440
V nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
V piatok 31.5. sa začína sa Novéna k Duchu Svätému.

Farské oznamy od 20.5. do 26.5.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 20.5 26. 5. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 20. 5., féria

UTOROK   21. 5., féria
18:00 Ostrov 

STREDA 22. 5., féria
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 23. 5., féria
18:00 Krakovany  

PIATOK  24. 5., féria
18:00 Krakovany

SOBOTA 25. 5., féria
18:00  Krakovany

NEDEĽA 26. 5., 6. veľkonočná nedeľa
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany  Za farníkov
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 401-420

Farské oznamy od 13.5. do 19.5.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 13.5 19. 5. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 13. 5., blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka
15:00 Krakovany  pohrebná za zomr. Viktóriu Valovú

UTOROK   14. 5., sv. Mateja, apoštola, sviatok
18:00 Ostrov 

STREDA 15. 5., féria
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 16. 5., sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
18:00 Krakovany  

PIATOK  17. 5., féria
18:00 Krakovany

SOBOTA 18. 5., féria
18:00  Krakovany

NEDEĽA 19. 5., 5. veľkonočná nedeľa
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany  Za farníkov
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 381-400
Na budúcu nedeľu je zbierka na kňazský seminár.

Farské oznamy od 6.5. do 12.5.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 6.5 12. 5. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 6. 5., féria

 

UTOROK   7. 5., féria
18:00 Ostrov 

STREDA 8. 5., féria
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 9. 5., féria
18:00 Krakovany  

PIATOK  10. 5., féria
18:00 Krakovany

SOBOTA 11. 5., féria
18:00  Krakovany

NEDEĽA 12. 5., 4. veľkonočná nedeľa
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany   Za prvoprijímajúce deti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 361-380
Budúca nedeľa je Nedeľou Dobrého Pastiera. Milodarom možno podporiť zbierku na kňazský seminár.

Farské oznamy od 29.4. do 5.5.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 29.4 5. 5. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 29.4., sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky cirkvi, patrónky Európy, sviatok

 

UTOROK   30.4., féria
18:00 Ostrov 

STREDA 1. 5., sv. Jozefa robotníka, ľubovoľná spomienka
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 2. 5., sv. Atanáza, biskupa a učiteľa cirkvi, spomienka
18:00 Krakovany  

PIATOK  3. 5., sv. Jakuba a Filipa, apoštolov, sviatok (prvý piatok v mesiaci)
17:00 Ostrov
18:00 Krakovany

SOBOTA 4. 5., féria
18:00  Krakovany

NEDEĽA 5. 5., 3. veľkonočná nedeľa
09:00 Krakovany 
10:30 Ostrov   Za prvoprijímajúce deti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 341-360
V piatok po sv. omši bude v Krakovanoch stretnutie s birmovancami.
Sv. spoveď pred prvým piatkom bude vo štvrtok pred sv. omšou.

Farské oznamy od 22.4. do 28.4.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 22.4 28. 4. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 22.4., veľkonočný pondelok
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany

UTOROK   23.4., veľkonočný utorok
18:00 Ostrov 

STREDA 24. 4., veľkonočná streda
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 25. 4., veľkonočný štvrtok
18:00 Krakovany  

PIATOK  26. 4., veľkonočný piatok
18:00 Krakovany

SOBOTA 27. 4.,  veľkonočná sobota
18:00  Krakovany

NEDEĽA 28. 4., 2. veľkonočná nedeľa – Božieho milosrdenstva
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 321-340
Vo štvrtok po sv. omši bude v Krakovanoch stretnutie s prvoprijímajúcimi.

Farské oznamy od 15.4. do 21.4.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 15.4 21. 4. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 15.4., féria

UTOROK   16. 4., féria
18:00 Ostrov 

STREDA 17. 4., féria
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 18. 4., Zelený štvrtok
17:00 Ostrov
18:00 Krakovany  

PIATOK  19. 4., Veľký piatok: Slávenie utrpenia a smrti Pána
16:00 Krakovany
16:30 Ostrov

SOBOTA 20. 4.,  Biela sobota – veľkonočná vigília
19:00  Krakovany

NEDEĽA 21. 4., veľkonočná nedeľa 
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 301-310
Pobožnosť krížovej cesty na veľký piatok v Krakovanoch 15:00 hod.
Na veľkonočnú nedeľu sa koná farská zbierka.

Farské oznamy od 8.4. do 14.4.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 8.4 14. 4. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 8.4., féria

UTOROK   9. 4., féria
08:00 Ostrov 

STREDA 10. 4., féria
08:00 Ostrov

ŠTVRTOK 11. 4., féria
08:00 Krakovany  

PIATOK  12. 4., féria
08:00 Krakovany

SOBOTA 13. 4.,  féria
18:00  Krakovany

NEDEĽA 14. 4., nedeľa utrpenia Pána – kvetná
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 281-300
Pobožnosť krížovej cesty: Krakovany –  v piatok od 17:30 hod., v nedeľu od 14:30 hod.
Veľkonočná sv. zmierenia v Krakovanoch – v piatok od 16:30 hod. do 17:50 hod.
Na kvetnú nedeľu bude požehnanie ratolestí.

Farské oznamy od 1.4. do 7.4.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 1.4 7. 4. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 1.4., féria

UTOROK   2. 4., féria
17:00 Ostrov 

STREDA 3. 4., féria
17:00 Ostrov

ŠTVRTOK 4. 4., féria
18:00 Krakovany  

PIATOK  5. 4., prvý piatok v mesiaci
17:00 Ostrov
18:00 Krakovany

SOBOTA 6. 4.,  féria
18:00  Krakovany

NEDEĽA 7. 4., 5. pôstna nedeľa
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 261-280
Pobožnosť krížovej cesty: Krakovany –  v piatok od 17:30 hod., v nedeľu od 14:30 hod.
Sv. zmierenia v Krakovanoch – vo štvrtok od 17:00 hod.
Prosím o nahlásenie na spovedanie chorých na veľkonočnú sv. zmierenia.

Farské oznamy od 25.3. do 31.3.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 25.3 31. 3. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 25.3., Zvestovanie Pána, slávnosť

UTOROK   26. 3., féria
17:00 Ostrov 

STREDA 27. 3., féria
17:00 Ostrov

ŠTVRTOK 28. 3., féria
18:00 Krakovany  

PIATOK  29. 3., féria
18:00 Krakovany

SOBOTA 30. 3.,  féria
18:00  Krakovany

NEDEĽA 31. 3., 4. pôstna nedeľa
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 241-260
Pobožnosť krížovej cesty: Krakovany –  v piatok od 17:30 hod., v nedeľu od 14:30 hod.
Zo soboty na nedeľu sa mení čas zo zimného na letný.