Farské oznamy od 12.9. do 18.9.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 12.9. 18. 9. 2022
_______________________
PONDELOK  12. 9., féria

UTOROK  13. 9., sv. Jana Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 Ostrov  rodičia, brat Michal a starí rodičia 

STREDA  14. 9., Povýšenie sv. Kríža, sviatok 
18:00 Ostrov rodičia Mokráňoví, Korenačkoví a švagor

ŠTVRTOK  15. 9., Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
08:00 Krakovany  † Jozef a Mária Chromíkoví a za zdravie pre brata
09:00 Ostrov  Peter a Vilma Tkáczoví, dcéra Emília a zať Augustín
10:30 Krakovany  manžel Jozef, dcéra Alenka, rodičia a starí rodičia z oboch strán

PIATOK  16. 9., Sv. Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov,spomienka
18:00 Krakovany  Eva Galbavá

SOBOTA 17. 9., féria  
18:00 Krakovany  manžel Alojz, rodičia Kramárikoví, Strakoví, Mária, Anton, Karol, Bernard a Oľga

NEDEĽA 18. 9., 25. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  † Antónia Mitošinková, 1. výročie
09:00 Ostrov  manžel Viliam Buchel, rodičia Bucheloví a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 121-140
V stredu v Ostrove a v piatok v Krakovanoch bude po sv. omši stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 5.9. do 11.9.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 5.9. 11. 9. 2022
_______________________
PONDELOK  5. 9., féria

UTOROK  6. 9., féria
18:00 Ostrov  rodičia Bartolomej a Katarína Gonoví, starí rodičia z oboch strán a ostatní zomrelí z rodiny 

STREDA  7. 9., sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka 
18:00 Ostrov rodičia, sestra Marta, starí rodičia z oboch strán a ostatní zomrelí z rodiny

ŠTVRTOK  8. 9., Narodenie Preblahoslavenej Panny Mária, sviatok
18:00 Krakovany  Mária a Eduard Miklovičoví a brat Ladislav s manželkou

PIATOK  9. 9., féria
18:00 Krakovany  Mária, Florián a syn Ján Kmentoví

SOBOTA 10. 9., féria  
18:00 Krakovany  Stanislav Ščepko, 1. výročie

NEDEĽA 11. 9., 24. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  † rodičia, syn a ostatní z rodiny
09:00 Ostrov  manžel Ján Černok, brat Jozef a rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 101-120
V nedeľu bude v Krakovanoch hodová slávnosť. Bude sa konať farská zbierka.
Po druhej sv. omši pozývame na tradičné pohostenie. 
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 29.8. do 4.9.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 29.8. 4. 9. 2022
_______________________
PONDELOK  29. 8., Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

UTOROK  30. 8., Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa, sviatok
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc 

STREDA  31. 8., féria 
18:00 Ostrov Peter a Mária, ich syn Stanislav, dcéra Anna, jej syn a starí rodičia

ŠTVRTOK  1. 9., féria
18:00 Krakovany  rodičia Katarína a Jozef Braškoví

PIATOK  2. 9., féria, 1. piatok v mesiaci
17:00 Ostrov  za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany  z rodiny Manákovej

SOBOTA 3. 9., sv. Gregora Veľkého, spomienka  
18:00 Krakovany  Emília a Ján a rodičia

NEDEĽA 4. 9., 23. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  † Viktor Miezga, 30-dňová
09:00 Ostrov  rodičia Peter a Mária a ostatní zomrelí z rodiny Miezgovej
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 81-100
Spovedanie k 1.pitaku – Krakovany – vo štvrtok od 17:00 hod.
                                           Ostrov – v utorok a v stredu od 17:30 hod. 
Spovedanie chorých k 1. piatku treba nahlásiť v sakristii.
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 22.8. do 28.8.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 22.8. 28. 8. 2022
_______________________
PONDELOK  22. 8., Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, spomienka

UTOROK  23. 8., féria
18:00 Ostrov  František Trandžík a rodičia 

STREDA  24. 8., sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok 
18:00 Ostrov rodičia Mitošinkoví, Klčoví, sestra, bratia a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK  25. 8., féria
18:00 Krakovany  Slavomír Keller a rodičia

PIATOK  26. 8., féria
18:00 Krakovany  manžel Alojz, rodičia Strakoví a Ľudovít 

SOBOTA 27. 8., sv. Moniky, spomienka  
15:00 Krakovany  sobášna sv. omša: Juraj Bašovský a Barbora Valová
18:00 Krakovany  rodičia Ľudmila a Viktor Šustekoví

NEDEĽA 28. 8., 22. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  † Jozef Mitošinka
09:00 Ostrov  František Labuda, rodičia, brat Emil, Anna a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 61-80
  

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 15.8. do 21.8.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 15.8. 21. 8. 2022
_______________________
PONDELOK  15. 8.,  Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
17:00 Ostrov Rudolf Pastva, dcéra Alenka a rodičia z oboch strán
18:00 Krakovany  za veriacich farnosti 

UTOROK  16. 8., féria
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc 

STREDA  17. 8., féria 
18:00 Ostrov birmovná mama Vierka

ŠTVRTOK  18. 8., sv. Heleny, spomienka
18:00 Krakovany  Miroslav Miklovič

PIATOK  19. 8., féria
18:00 Krakovany  Alojz a Irenka Kališoví 

SOBOTA 20. 8., sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka  
18:00 Krakovany  rodičia Strakoví, Galbaví, Mária, Jozef a Miroslav

NEDEĽA 21. 8., 21. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  † manžel Anton a syn Bohuslav Jakáboví
09:00 Ostrov  Cyril Borovský 1. výročie, manželka Margita, syn Pavol a rodičia
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 41-60
  

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 8.8. do 14.8.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 8.8. 14. 8. 2022
_______________________
PONDELOK  8. 8.,  sv. Dominika, kňaza, spomienka

UTOROK  9. 8., sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc 

STREDA  10. 8., sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok 
18:00 Ostrov Michal, Alžbeta, Ján a Anna Zubákoví

ŠTVRTOK  11. 8., sv. Kláry, panny, spomienka
18:00 Krakovany  manžel Oto a rodičia z oboch strán 

PIATOK  12. 8., féria
18:00 Krakovany  Štefan Galbavý a manželka 

SOBOTA 13. 8., féria  
18:00 Krakovany  Ľubomír Gasiorik a rodičia z oboch strán 

NEDEĽA 14. 8., 20. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Moravanskú a Antalovú
09:00 Ostrov  rodičia Ján a Anna, starí rodičia z oboch strán, Jaroslav a jeho vnuk
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 21-40
  

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 1.8. do 7.8.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 1.8. 7. 8. 2022
_______________________
PONDELOK  1. 8.,  sv. Alfonza M.de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

UTOROK  2. 8.,  féria

STREDA  3. 8., féria 

ŠTVRTOK  4. 8., sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

PIATOK  5. 8., féria

SOBOTA 6. 8., Premenenie Pána, sviatok  
18:00 Krakovany  rodičia Jolana a Ján, sestra Janka, Jozef a Františka 

NEDEĽA 7. 8., 19. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Halamovú
09:00 Ostrov  Valentín a Štefánia Leždíkoví a ich rodičia
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 1-20
  

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 25.7. do 31.7.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 25.7. 31. 7. 2022
_______________________
PONDELOK  25. 7.,  sv. Jakuba, apoštola, sviatok

 

UTOROK  26. 7.,  sv. Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc

STREDA  27. 7., sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka 
18:00 Ostrov  z rodiny Kolarovičovej a Radošinskej a švagor Karol

ŠTVRTOK  28. 7., féria
18:00 Krakovany  otec Imrich 40. výročie

PIATOK  29. 7., sv. Marty, Márie a Lazára, spomienka
18:00 Krakovany  rodičia Milan a Kristína Somsedíkoví a brat Milan

SOBOTA 30. 7., féria  
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kukučovú 

NEDEĽA 31. 7., 18. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  Milan Miklušák 1. výročie a manželka Mária
09:00 Ostrov  rodičia Ján a Mária Gonoví a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 501-ostatné nad 501
  

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 18.7. do 24.7.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 18.7. 24. 7. 2022
_______________________
PONDELOK  18. 7.,  féria

 

UTOROK  19. 7.,  féria
18:00 Ostrov  z rodiny Rehákovej

STREDA  20. 7., féria 
18:00 Ostrov  poďakovanie za Božiu pomoc pre rodinu

ŠTVRTOK  21. 7., féria
18:00 Krakovany  manžel Bartolomej a ostatní zomrelí z rodiny Sedlákovej a Valovej

PIATOK  22. 7., sv. Márie Magdalény, sviatok
18:00 Krakovany  rodičia Sokolovskí a manžel Milan

SOBOTA 23. 7., sv. Brigity, sviatok  
18:00 Krakovany  rodičia Kališoví, synovia Jarolím a Vojtech a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 24. 7., 17. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  Mária Jelínková rodená Miháliková
09:00 Ostrov  rodičia a ostatní zomrelí z rodiny
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 481-500
  

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 11.7. do 17.7.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 11.7. 17. 7. 2022
_______________________
PONDELOK  11. 7.,  sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

 

UTOROK  12. 7.,  féria
18:00 Ostrov  manžel, rodičia Strakoví, sestra a bratia

STREDA  13. 7., féria 
18:00 Ostrov  rodičia Strakoví, starí rodičia z oboch strán a krstní rodičia

ŠTVRTOK  14. 7., féria
18:00 Krakovany  rodičia Bernardína a František Radoskí

PIATOK  15. 7., sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
15:00 Krakovany  Anna Terézia Macháčová, pohrebná
18:00 Krakovany  rodičia Ján a Anna Žažoví

SOBOTA 16. 7., Preblahoslavenej Panny Mária Karmelskej, spomienka  
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti 50. výročia sobáša

NEDEĽA 17. 7., 16. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  rodičia Pavlína a Jozef Balekoví
09:00 Ostrov  rodičia Pavol a Jolana Pánikoví a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 461-480
  

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.