Oficiálne výsledky referenda v Krakovanoch 7.2.2015

Oficiálne výsledky referenda konaného dňa 7.2.2015 za obec Krakovany

Počet okrskov: 1

Počet oprávnených voličov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie: 1 161

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 362 (31,2 %)

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 362

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 361

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 1

Znenie otázok v referende:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Otázka č.                       Počet hlasov  „ÁNO“                Počet hlasov „NIE“

1.                                                 347                                              14

2.                                                341                                               17

3.                                                336                                              20

Výsledky komunálnych volieb v Krakovanoch 15.11.2014

Krakovany 15.11.2014
V obci sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných obvodov: 1
Počet volebných okrskov: 1
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 1
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1 167
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 678 (volebná účasť: 58%)
Počet odovzdaných obálok: 678
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 668
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 9
Počet zvolených poslancov: 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce:  661

Oficiálne výsledky voľby starostu obce Krakovany sobota 15.11.2014

Volebný obvod č. 1

1. Mgr. František Klinovský: 443 hlasov (66,6 %)
2. Ing. Lucia Palkechová: 187 hlasov (28,3 %)
3. Jozef Vatrt: 22 hlasov  (3,3 %)
4. Peter Zigman: 9 hlasov (1,4%)
dyerware.com


graf © 2014 krakovany.sk 

Oficiálne výsledky voľby poslancov obecného zastupiteľstva obce Krakovany sobota 15.11.2014

Volebný obvod č. 1

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 9

1. Marek Urban Nezávislý kandidát  354
2. Daniela Piscová Nezávislý kandidát  353
3. Juraj Filo, Mgr. Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana  350
4. Pavel Klinovský Nezávislý kandidát  338
5. Tibor Šurín Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana  299
6. Milan Jurda, Ing. Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana  297
7. Lukáš Radoský, Mgr. Kresťanskodemokratické hnutie  251
8. Jozef Štefanka Nezávislý kandidát  207
9. Ľuboš Sucháň Nezávislý kandidát  206*
………………………………………………………………………………………………………………….
10. Ján Šoka Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana  206*
11. Kamil Miezga, Ing. Nezávislý kandidát  203
12. Erik Kocian, Bc. Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 175
13. Zuzana Snohová, Mgr. SMER – sociálna demokracia  167
14. Peter Kikta, Ing. Nezávislý kandidát  166
15. Michal Sedlák, Ing., CSc. Nezávislý kandidát  163
16. Ladislav Žitnanský Kresťanskodemokratické hnutie  161
17. Peter Kikta Nezávislý kandidát  140
18. Pavol Predný Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana  128
19. Peter Sedlák, Ing. SMER – sociálna demokracia 98
20. Branislav Kozák SMER – sociálna demokracia 97
21. Peter Zigman Nezávislý kandidát  43
* o umiestnení kandidáta rozhodol žreb

EASY CHART BUILDER SHORTCODE ERROR

 • Check for misspelled parameters (case matters)
 • Check for new lines (all must reside on one long line)
 • Error near [0], [výsledky]

 • For assistance, please visit http://www.dyerware.com/main/products/easy-chart-builder

  graf © 2014 krakovany.sk

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a poslancov

  ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Krakovany 15.11.2014
  Kandidáti:
  1. František Klinovský, Mgr., 49 r., referent špecialista Úradu Ochrany Ústavných činiteľov, Krakovany, Námestie sv. Floriána 181/2, nezávislý kandidát
  2. Lucia Palkechová, Ing., 27 r., interná doktorandka Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Krakovany, Hrádze 481/7, nezávislý kandidát
  3. Jozef Vatrt, 63 r., dôchodca, Krakovany, Strážovská ulica 490/50, SMER – sociálna demokracia
  4. Peter Zigman, 47 r., invalidný dôchodca, Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 155/37, nezávislý kandidát

  ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

  Krakovany
  15.11.2014

  Volebný obvod č. 1

  Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 9

  Kandidáti:
  1. Juraj Filo, Mgr., 33 r., politológ, Krakovany, Mlynská ulica 440/1, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
  2. Milan Jurda, Ing., 46 r., technik, Krakovany, Južná ulica 522/69, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
  3. Peter Kikta, Ing., 29 r., vývojový inžinier, Krakovany, Dolná ulica 140/30, nezávislý kandidát
  4. Peter Kikta, 57 r., podnikateľ, Krakovany, Dolná ulica 140/30, nezávislý kandidát
  5. Pavel Klinovský, 48 r., vodič z povolania, Krakovany, Dolná ulica 154/2, nezávislý kandidát
  6. Erik Kocian, Bc., 24 r., študent, Krakovany, Strážovská ulica 255/23, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
  7. Branislav Kozák, 33 r., kuchár, Krakovany, Veterná ulica 450/56, SMER – sociálna demokracia
  8. Kamil Miezga, Ing., 44 r., technik, Krakovany, Hlavná ulica 199, nezávislý kandidát
  9. Daniela Piscová, 56 r., SZČO, Krakovany, Športová ulica 382/1, nezávislý kandidát
  10. Pavol Predný, 40 r., SZČO, Krakovany, Dolná ulica 104/53, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
  11. Lukáš Radoský, Mgr., 30 r., advokát, Krakovany, Školská ulica 326/11, Kresťanskodemokratické hnutie
  12. Michal Sedlák, Ing., CSc., 57 r., konateľ, Krakovany, Sadová ulica 469/11, nezávislý kandidát
  13. Peter Sedlák, Ing., 44 r., vedúci odboru ŽP, Krakovany, Hlavná ulica 30/18, SMER – sociálna demokracia
  14. Zuzana Snohová, Mgr., 34 r., učiteľka, Krakovany, Ulica k Spúšťu 101/6, SMER – sociálna demokracia
  15. Ľuboš Sucháň, 51 r., technicko-hospodársky pracovník, Krakovany, Kultúrna ulica 350/9, nezávislý kandidát
  16. Ján Šoka, 51 r., SZČO, Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 49/19, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
  17. Jozef Štefanka, 55 r., technik, Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 183/10, nezávislý kandidát
  18. Tibor Šurín, 43 r., manažér odbytu, Krakovany, Južná ulica 566/20, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
  19. Marek Urban, 32 r., živnostník, Krakovany, Dolná ulica 111/68, nezávislý kandidát
  20. Peter Zigman, 47 r., invalidný dôchodca, Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 155/37, nezávislý kandidát
  21. Ladislav Žitnanský, 67 r., dôchodca, Krakovany, Hoštáky 214/56, Kresťanskodemokratické hnutie

  Monografia o obci Krakovany Pečať našich predkov

  Monografia o obci Krakovany – Pečať našich predkov

  Dejiny obce Krakovany (Stráže)

  Myšlienka napísania monografie o našej obci nás postavila pred výzvu vytvoriť ucelený obraz o histórii ako celku, každodennosti človeka, tradíciách ,spolkoch  i športe. Pri vyberaní tímu autorov sme sa preto zamerali na špecializáciu. Okrem našich rodákov  resp. spoluobčanov ktorých nemusíme zvlášť predstavovať sa na knihe podieľali :

  PhDr.Vladimír Krupa – riaditeľ Balneologického múzea v Piešťanoch

  PhDr.Marián Manák , PhD. – pracovník Trnavskej univerzity, špecialista na 20. storočie

  Doc.PhDr.Vladimír Rábik , PhD. – mediavalista, vedúci katedry histórie na Trnavskej Univerzite

  PhDr.Radoslav Ragač , PhD. – riaditeľ Slovenského národného archívu v Bratislave

  PhDr. Henrieta Žažová , PhD. – špecialista na cirkevné dejiny

  Neuspokojili sme sa informáciami ktoré boli doteraz známe ale urobil sa hĺbkový výskum archívnych dokumentov a prameňov. Preto je história obce veľmi plastická a môžeme povedať  že v nej má každé obdobie svoje zastúpenie. Samozrejme nedalo sa do nej vložiť všetko a každá udalosť.  V dejinách sa vždy ešte nájde medzera či obdobie ktoré je potrebné preskúmať.

  Samotný príbeh obcí Krakovany a Stráže začal omnoho skôr, ako je zachovaná prvá písomná zmienka o nich na Zoborskej listine z roku 1113. Tieto sídla existovali dávno pred týmto dátumom, pretože daný priestor priamo susedil s dôležitou cestnou komunikáciou a Stráže tak plnili dôležitú strážnu funkciu ako vyplýva aj z názvu obce. Krakovany boli rozsiahlym domíniom s aglomeráciou viacerých sídlisk, ktorých boli centrom a to už pred vznikom Uhorského kráľovstva siahajúcou až do Veľkomoravských čias. Krakoviansky kostol bol teda cirkevným správnym centrom pre Ostrov, Stráže, Trebatice a istý čas i Borovce a Voderady /pri  obci Drahovce/ . Celý majetkový komplex spadal pod vplyv Zoborského kláštora. Krakovany a Stráže v stredoveku obývalo pôvodné slovenské obyvateľstvo, pretože hraničná pevnosť staromaďarských kmeňov končila vo Veselom.

  V 11. Storočí, ak nie už v druhej polovici 10. Storočia, sa situácia mení v dôsledku darovania tohto majetku Zoborskému kláštoru s výnimkou Stráží. Tunajší strážcovia prešli do služieb uhorských kráľov a podliehali veleniu na Nitrianskom hrade. Pôvodné územie Stráží bolo situované viac na juh, dnes patriace do severnej časti chotáru Trebatíc. Svedčí o tom nájdené staré slovanské sídlisko z 9.-12. Storočia, čo potvrdzuje, že Stráže boli dedinou, ktorá túto funkciu plnila, ešte v dobe Veľkomoravskej. Zoborskému kláštoru preto neboli darované z dôvodu kontinuálnej strážnej úlohy, kde si chcel ponechať vplyv samotný kráľ. V súvislosti s tatárskym vpádom , ktorý čiastočne narušil celistvosť krakovianskeho majetku sa Krakovany dostali do sporu s pánmi hradu Bana, z ktorého panstvom bezprostredne susedili. Aj vďaka tomu sporu z roku 1258 sa dozvedáme o historicky prvých menám obyvateľov Krakovian- úradníkmi  Poson /Požoň-Božeň/, Petk, Iwg a Vavrinec.

  Začiatkom roku 1349 získal Zoborský opát desiatok od obcí Voderady, Trebatice, Krakovany a Ostrov. Dochádza  k sceleniu krakovianskeho panstva. To znamenalo zvýšenie ich regionálneho významu. Toto scelenie si vynútilo výstavbu opevneného útvaru /hrádku/. Najpravdepodobnejšie miesto hrádku je v priestore dnešného námestia a kostola Svätého Mikuláša.

  V roku 1467 prešlo panstvo pod správu Nitrianskych biskupov.

  V 16. Storočí obe obce výrazne poznačili vojny s Turkami a v roku 1530 boli vypálené. V tomto období dokonca prestúpili na protestantizmus. Stráže boli filiálkou vrbovskej protestantskej cirkvi. Strážovský kostol sa tak dostal pod vplyv protestantov. Katolíci ho získali späť až v polovici 17. Storočia. Význam Stráží zvyšovala Via Regia /kráľovská cesta/.

  Nepokojné obdobie pokračovalo až do začiatku 18. Storočia, kedy bol v roku 1711 podpísaný tzv. Szatmársky mier, ktorý ukončil stavovské povstania. V 18. storočí teda začala konsolidácia hospodárskeho i spoločenského života. Výlučným zemepánom Krakovian bolo až doku 1848 Nitrianske biskupstvo. Okrem rokov 1784 až 1789, kedy biskupské majetky spravovala Správa verejných základin, v dôsledku neobsadenosti postu nitrianskeho biskupa /sedisvakancia/. V 70. rokoch 18. Storočia došlo k vybudovaniu nového kostola v Krakovanoch, ktorý nadobudol terajšiu neskoro barokovú podobu. Jeho staviteľom a investorom bol biskup Ján Gusztini. Vysvätený bol dňa 12.9.1773 samotným biskupom. V tomto období vznikol aj Biskupský hospodársky dvor /na mieste dnešného Chateau Krakovany/ a taktiež Voderadský majer, zameraný na pestovanie obilnín. Hospodársky rozvoj podčiarkovala aj existencia tehelne v prvej polovici 18. Storočia. Jej vznik jednoznačne súvisel so spomínanými investíciami výstavbou či renováciou budov. Stráže boli až do roku 1848 majetkom šľachticov z Oponíc a čiastočne menšinových vlastníkov ako napríklad Berényi.

  Dôležitou súčasťou obce boli mlyny, pivovar /ako súčasť biskupského dvora/, jatky. V obci existoval špitál, ktorý bol v roku 1800 presunutý do Krakovian. Od druhej polovice 19. Storočia boli Krakovany sídlom notára. V oboch obciach pôsobila židovská komunita. Väčšinou išlo o nájomcov krčiem a iných prevádzok.

  Prvá svetová vojna priamo zasiahla do života  obyvateľov, keď v rokoch 1914-1918, zahynulo 29 mužov. Po vzniku ČSR bolo v krajine nastolené demokratické zriadenie, čo znamenalo i liberalizáciu hospodárstva. Rozvíjal sa obchod, poľnohospodárska i remeselná výroba.

  V 20tych rokoch zaznamenali Stráže populačný rozmach.  7.10.1925 navštívil minister školstva a národnej osvety Dr. Ivan Markovič školu v Strážach. Dňa 23.9. 1934 bola odovzdaná do užívania dvojtriedna škola. 30 roky boli poznamenané hospodárskou krízou, takže úroveň si udržali len štátny zamestnanci a miestna inteligencia- notár a učitelia. Kríza a druhá svetová vojna zasiahla hlavne Stráže, ktorých rozpočet sa dostal do deficitu. Podobné problémy malo veľké množstvo obcí v republike. Hlavný dôvodom deficitu bol úver, z ktorého peniaze boli použité na výstavbu školy. V dôsledku tejto situácie bolo zlúčená najskôr škola Stráže so školou Krakovany v roku 1942 a dňa 1.1.1944 bola obec Stráže zlúčená s Krakovanmi.

  V druhej svetovej vojne zahynulo 6 obyvateľov. Obyvatelia sa aktívne zapojili do vojnových udalostí až teste pred oslobodením. Museli budovať opevnenie pre  nemeckú armádu a v dedine boli ubytovaní nemeckí i rakúski vojaci. V škole v Strážach boli umiestnení i ruskí zajatci. Zjednotená obec bola oslobodená dňa 4.4.1945 o 7.00 hodine. Zaujímavosťou je, že po skončení vojny vznikol v obci Ľudový súd, ale nikto nim nebol obvinený.

  Otázka spoločensko – ekonomického vývoja bola veľmi pestrá a nepochybne ovplyvňovaná i politickým dianím. Krakovany a Stráže patrili medzi prvé obce, kde začala elektrifikácia počas monacharchie v roku 1911 a železničnú trať sprevádzkovali už v roku 1906. Fungovala nákladná i osobná doprava medzi Piešťanmi a Vrbovým. Na túto trať bola napojená odbočka Trebatice, Rakovice, ale osobná doprava na tejto vetve začala až v roku 1951. Osobná doprava skončila na železnici v roku 1978. Hospodársky význam malo Úverové družstvo, Roľnícky družstevný liehovar, mlyny, lisovňa oleja a taktiež chov koní plemena Nonius. V 30tych až 40tych rokoch kulminovalo vysťahovalectvo hlavne do USA, Kanady , ale i do Argentíny, Francúzska i Belgicka. Zmena politického systému zasiahla všetky vrstvy obyvateľstva, kedy od roku 1948 dochádzalo k postupnej likvidácii súkromného vlastníctva. V roku 1950 prešli hostince pod správu Jednota OSSD Piešťany, resp. boli zlikvidované ako hostinec U Sedlákov. Vlastníci licencií a živností ich museli odovzdať a nastúpilo obdobie kolektivizácie. Vznikli dve JRD Krakovany a Stráže v roku 1957.

  V 50tych a 60tych rokoch nastáva rozvoj bytovej výstavby a je sprevádzkovaná tehelňa pri Strážovskom cintoríne, postavená hasičská zbrojnica, kultúrny dom i amfiteáter, kde začali Krajské slávnosti piesne a tancov. V roku 1973 bol dostavaný zimný štadión a Dom smútku. 1.9.1981 bola otvorená nová budova školy s tromi triedami.

  V 80tych rokoch vznikol pri škole tenisový kurt a začala sa plynofikácia dokončená v novom miléniu. V 90tych rokoch sa začal budovať vodovod, káblová televízia a v novom tisícročí sa pokračovalo s budovaním kanalizácie.

  V roku 2002 bol prijatý program rozvoja bývania a bytovej politiky v obci Krakovany. Tento program mal významný vplyv na demografickú krivku, keď podľa štatistiky z roku 2001 mala obec 1311 obyvateľov a 447 domov, tak v roku 2012 je počet obyvateľov 1423 a domov 590.

  Významnú úlohu v obci zohrávala i kultúrna a športová činnosť. Veľmi živé boli folklórne tradície, umocnené vznikom folklórneho súboru Oráč a dlhej histórie dychovky už od 19. Storočia. Taktiež nemôžeme opomenúť divadlo.

  Šport mal veľmi rozmanitú podobu, od futbalu cez hokej, ženskú hádzanú, stolný tenis až po ženský futbal. V obci pôsobilo a pôsobí množstvo spolkov a organizácií ako MsČK, Jednota Coop spotrebné družstvo, Jednota dôchodcov, Českosloveský zväz žien, poľovníci, rybári, včelári…

  Neodmysliteľnou súčasťou našej histórie sú archeologické nálezy dokazujúce osídlenie už v najstaršom období. Bez nadsádzky môžeme povedať že v katastri sa našli artefakty európskeho či dokonca svetového významu.     Od praveku tvorili chotáre týchto obcí prírodný mikroregión rozprestierajúci sa v severnej časti zvlnenej Trnavskej pahorkatiny na styku s považským výbežkom Podunajskej nížiny.

  Z pomedzi objavov však vyčnieva unikátny nález hrobov z Krakovian-Stráží z doby rímskej. Z objavených hrobov však skončilo množstvo predmetov v súkromných zbierkach.     Zachránené predmety sa stali výnimočne kvalitným základom archeologickej  zbierky piešťanského múzea. Piešťanská muzeálna spoločnosť ich už v medzivojnovom období,  propagovala v domácej ale i zahraničnej dobovej tlači. Zo zahraničných to boli články najmä v nemeckých periodikách, zverejnené boli dokonca v novinách až za Atlantikom, napr. článok v New York Herald. Popularizovala tak nielen tento výnimočný nález, ale aj zbierky a expozíciu vtedajšieho piešťanského múzea.

  Najpozoruhodnejší predmet ktorý bol v hroboch objavený je  plochý strieborný podnos – lanx (diskos) zdobený reliéfnou, rytou výzdobou a v strede zlátený zlatou fóliou. Predmety získané dodatočne zachránil nestor slovenskej archeológie Vojtech Budinský-Krička väznený z politických dôvodov v rokoch 1951 – 1955 v Ilave. Počas väznenia sa mu podarilo získať dôležité informácie o niektorých predmetoch z kniežacieho hrobu v obci Krakovany – Stráže na Považí pri Piešťanoch. Po neúnavnom pátraní na myjavských kopaniciach a vo Zvolene podarilo sa mi zachrániť jedinečný súbor strieborných nádob z vykradnutého hrobu. Týmto činom splnilo sa mi predsavzatie, pevne vytýčené vo väzení.“

  Nálezy z obdobia sťahovania národov, z obdobia Veľkomoravskej ríše a neskorších období z ktorých sú nám zachované už i písomné pramene potvrdzujú kontinuálne osídlenie katastra Krakovian- Stráží až do dnešného obdobia.

  Andrej Filo

  PUBLIKÁCIA O NAŠEJ OBCI NAJKRAJŠOU MONOGRAFIOU NA SLOVENSKU

  Monografia obce komplexne zachytáva dejiny od praveku až po súčasnosť. Čitateľov okrem histórie prevádza mnohými oblasťami života obyvateľov Krakovian aj Straží. Dozviete sa v nej o pôsobení cirkvi, záujmových organizácii, odhalíte krásy tradičnej ľudovej kultúry – ľudovej hudby, folklóru. Mnoho sa dočítate i o športe a mnohých aktivitách v obci. Zostavovateľom je historik Andrej Filo a kolektív autorov. Na publikácii sa podieľalo niekoľko odborných autorov, veľa informátorov z radov občanov a mnoho z nich dodalo i veľmi cenné archívne fotografie a materiály. Redakčne, autorsky, grafickým konceptom a spracovaním na nej spolupracovala agentúra RePublic Group z Piešťan. Toto ocenenie je ocenením práce všetkých autorov a zároveň dobrou propagáciou našej obce na Slovensku i v zahraničí. Súťaž obrazových, obrazovo-textových kníh a propagačných materiálov o Slovensku, slovenských krajoch, regiónoch, mestách a obciach organizuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov. Najkrajšie knihy a ďalšie propagačné materiály budú vystavené spolu s najkrajšími kalendármi, v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici a potom budú putovať po vybraných mestách SR. Práve tento týždeň bude monografia o obci Krakovany i na medzinárodnej výstave v Prahe. -red-

  diplom1

  Podnikateľské subjekty

  Podnikateľské subjekty

   

  Názov subjektu/popis činnosti Adresa, telefón, fax: e-mail, internet:
  AUTOSERVIS Rajčák Michal Námestie sv. Mikuláša 185/6
  Krakovany 922 02
  e-mail: autoservisrajcakmichal@gmail.com
  B-AGRO s.r.o. Strážovská 99/296
  Krakovany 922 02
   
  BRUKOS s.r.o. 125
  Krakovany
   
  CEDER, s.r.o. 310
  Krakovany 922 02
   
  Czech Tools Slovakia, s.r.o. Železničná 585
  Krakovany 922 02
   
  DEKORCENTRUM JURDA, s.r.o. Južná 117/67
  Krakovany 922 02
  e-mail: jurda@sklo-dekor.com

  internet: www.dekorcentrum.sk

  EOK Australian SLOVAKIA spol.s r.o. –
  chov emu hnedého a predaj výrobkov z emu oleja
  Veterná ulica 515/6
  922 02 Krakovanytel./fax: 033 7798 841
  mobil:0905 855 338
  e-mail: info@emufarma.sk

  internet: www.emufarma.sk

  Hadice pro s.r.o. Železničná 571/10
  Krakovany 922 02tel./fax: 033 7718 777
  e-mail: hadice@hadicepro.sk

  internet: www.hadicepro.sk

  HRS – TRUCK SHOP – predaj náhradných dielov, pneumatiky, oleje, filtre, tesnenia a iné … Železničná 585

  Krakovany 922 02

  tel.: 0905 311 004, 0918 244 989, 033 7798 323

  e-mail: holbik@hrs-truckshop.sk

  internet: www.hrs-truckshop.sk

  KAISER Eastern Europe, s.r.o.

  výroba komunálnych strojov, výroba strojov pre stavebníctvo, výroba čerpadiel a kompresorov

  Priemyselná 604/5
  Krakovany 922 02
  internet: www.kaiser.li/sk/startseite-sk/
  KIPA,s.r.o. 

  veľkosklad potravín pre gastronomické zariadenia

  140
  Krakovany 922 02tel./fax: 033 7798 258
  mobil:0903 237 947
  e-mail: kipa@kipa.sk

  internet: www.kipa.sk

  M E A fin, s.r.o. Strážovská 255/23
  Krakovany 922 02
   
  M E A one, s.r.o. Strážovská 255/23
  Krakovany 922 02
   
  MMJ SERVIS, s.r.o. Veterná ulica 456/59
  Krakovany 922 02
   
  MOLARIS, s.r.o. Dolná 1/59
  Krakovany 922 02
   
  MONA PLUS spol.s r.o. –
  TTR pásky, digitálna tlač, reklamné predmety (tričká, kalendáre, vína…)letáky, prospekty,  vyšívanie na textil
  Južná ulica 426/25
  922 02 Krakovanytel./fax: 033 762 12 88
  mobil:0905 276 001
  0903 966 544
  e-mail: monaplus@monaplus.sk
  internet: www.monaplus.eu
  MVK Servis, s.r.o. Dolná 1/59
  Krakovany 922 02
   
  Inalfa Roof Systems Slovakia s. r. o. Priemyselná 573/3
  Krakovany 922 02
   
  Ing. Dušan Knoško – súdny znalec z odboru doprava cestná. Hlavná ulica 530/54,

  922 02 Krakovany

  tel: 033/7798745

  mobil: 0903866885

  e-mail: dusan.knosko@stonline.sk
  MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. – Distribúcia potravinárskych výrobkov  Železničná ulica 16,

  922 02 Krakovany

  tel.: 033/7723371

  fax: 033/7910062

  e-mail: mabonex@mabonex.sk
  O R L Í K-KOMPRESORY SK, spol. s r.o.

  kompletný dodávateľ v oblasti tlakovej techniky

  Železničná 585
  Krakovany 922 02 tel.: 033/7798 464fax: 033/7798 465
  e-mail: orlik@orlik.sk

  internet: www.orlik.sk

  P&P Business s.r.o. Sadová ul. 472/5
  Krakovany 922 02
   
  Poľnohospodársko-šľachtiteľské družstvo Krakovany – Stráže Železničná 316/2
  Krakovany 922 02
   
       
  Priemyselná Real Estate Company, s. r. o. Priemyselná 573/3
  Krakovany 922 02
   
  SAJLOMEDIA s.r.o. Strážovská 296/99
  Krakovany 922 02
   
  SCUBA – MED s.r.o. Školská ulica 633/1B
  Krakovany 922 02
   
  SEDOS, s.r.o.

  výroba, predaj osív, hnojív sejačiek.

  Hlavná ulica 190

  922 02 Krakovany

  tel.: 033/7798 486

  fax: 033/7798 868

  e-mail: sedos@sedos.sk

  internet: www.sedos.sk

  SEMPER DECOR, s.r.o.

  škôlka okrasných drevín

  predaj, realizácie výsadieb

   

  Nová ulica 521/6

  922 02 Krakovany

  tel.: 0903/412 516

   

  e-mail: obchod@semperdecor.sk

  internet: www.semperdecor.sk

   

  SHIP – BUILDING TRADE, s.r.o. Nám. Sv. Mikuláša 158/41
  Krakovany 922 02
   
  STIVA, s.r.o. Južná 2
  Krakovany 922 02tel./fax: 033 779 68 65
  e-mail: stiva@stiva.sk

  internet: www.stiva.sk

  Stürm s.r.o.

  V oblasti ocele a kovov Vám ponúkame široké spektrum výrobkov a služieb z jednej ruky:

  rozsiahle sklady ,  moderné centrum rezania ,

  výkonná prevádzka pálenia, najjemnejšia laserová technológia ,  spoľahlivá logistika

  Priemyselná 7/605
  Krakovany 922 02 tel.: 033/7353 400fax: 033/7353 499
  e-mail: info.sk@stuerm.sk

  internet: www.stuerm.sk

  VINOTRADE, s.r.o. č. 199
  Krakovany 922 02
   
  X3 s.r.o. K Spúšťu 100/8
  Krakovany 922 02
   
  Záhradníctvo Šoka SHR

  Predaj ovocných stromkov a podpníkov

  Námestie sv. Mikuláša 49/19
  Krakovany 922 02 tel.: 033/7798 725
  e-mail: soka@xnetpn.sk

  internet: www.zahradnictvosoka.sk

   

  Chcete mať bezplatný odkaz na tejto stránke?

  Napíšte nám všetky údaje na: krakovany@krakovany.sk

  Základné údaje a kontakty

  Adresa: 

  OcÚ Krakovany 922 02  Krakovany,  Nám. sv. Mikuláša 406/4  

  Telefón: 033 7798 568, Telefón/Fax : 033 7798 425

  Okres Piešťany  PSČ 92202, SLOVENSKO

  www.krakovany.sk

        krakovany@krakovany.sk

   

                     Starosta obce:  PhDr. František Klinovský,     

  tel. 033/77 33 251, mobil: 0908 781 305 e-mail: starosta@krakovany.sk

  Sekretariát, matrika, stavebná agenda:  Ing. Emília Knošková,  

  tel. 033/77 98 568, e-mail: knoskova@krakovany.sk

  Dane a poplatky, fakturácia, mzdová agenda: Ing. Oľga Galbavá,  

  tel. 033/77 98 568, e-mail: galbava@krakovany.sk

  Účtovníctvo, rozpočtovníctvo, správa majetku: Ing. Zuzana Sedláková,  

  tel. 033/77 98 425, e-mail: ekonomka@krakovany.sk

  Kultúrne stredisko: ,

  tel. 033/77 98 490, e-mail: krakovany@krakovany.sk    mobil: 

  Materská škola:  riaditeľka Mgr. Andrea Štefanková,

  tel. 033/77 98 431, e-mail: ms@krakovany.sk

  Školská jedáleň pri MŠ, riaditeľka: Jana Daňková,  

  tel. 033/77 98 431, e-mail: dankova@krakovany.sk

   Základná škola: riaditeľka:  Mgr. Eva Seitlerová,

  tel. 033/77 98 440, e-mail: zskrakovany@zoznam.sk

  Školská jedáleň pri ZŠ, riaditeľka: Jana Daňková,

  tel. 033/77 98 440, e-mail: dankova@krakovany.sk

     

  krakovany

          Počet obyvateľov: 1456 (k 1.8.2022), Rozloha:985 ha,

       Starosta: PhDr. František Klinovský (nezávislý)

  Zástupca starostu: Pavel Klinovský

                Obecný kontrolór: Ing. Elena Podmaková

   Poslanci Obecného zastupiteľstva: Pavel Klinovský, Oľga Rusnáčeková, Ing. Michal Sedlák, Csc., Tibor Šurín, Mgr. Zuzana Snohová (strana Starostovia a nezávislí kandidáti), Mgr. Juraj Filo, Ing. Ondrej Sedlák, Jozef Štefanka (nezávislí kandidáti), Ľuboš Sucháň (strana Hlas-SD)

        *********

  Farnosť:Rímsko-katolícky farský úrad Krakovany, Nám. sv. Mikuláša

  Správca farnosti: vdp. Mgr. Marek Jesenák

  Geografická poloha

  [dropcap]O[/dropcap]bec Krakovany sa nachádza v západnej časti Slovenska a je súčasťou okresu Piešťany. Ten sa nachádza z hľadiska geografického v tzv. stredo-severnej časti trnavského kraja. Okres Piešťany vypĺňa severný výbežok Podunajskej nížiny ohraničený k sebe sa zbiehajúcimi pohoriami – od západu Malými Karpatami a od východu Považským Inovcom. Prevažujúca nížinná poloha dala väčšine územia poľnohospodársky ráz krajiny.

  Obec je situovaná v nadmorskej výške 165 m. n. m. v centre osídlenia okresu medzi mestami Vrbové a Piešťany. Katastrálne územie je ohraničené katastrami susedných obci – Vrbové, Šípkové, Ostrov, Veľké Orvište, Piešťany a Trebatice.

  Za pomerne výhodne treba považovať dopravné napojenie obce. Obec je situovaná na dopravnom ťahu cesty II/504 smer Nové Mesto nad Váhom a na ceste II/499 na trase Vrbové – Piešťany s priamym napojením na diaľnicu D 61 (Bratislava /Považská Bystrica) a na medzinárodnú trasu E 75. Letecké spojenie je možné z neďalekého obnoveného letiska Piešťany. Obcou prechádza aj funkčná železničná vlečka na trati Vrbové – Piešťany.

  Rozloha obce Krakovany  zahŕňa 2 katastrálne územia: katastrálne územie Krakovany vo výmere 645,33 ha a katastrálne územie Stráže pri Krakovanoch vo výmere 336,93 ha podľa Katastrálneho úradu v Trnave, Správy katastra v Piešťanoch. Z celkovej výmery predstavuje orná pôda výmeru 833,59 ha t.j. takmer 85%. Zastavané plochy tvoria 79,41 ha, t.j. 7,8%, záhrady predstavujú 25,88 ha t.j. 2,6%. Zostávajúce plochy sú vedené ako chmelnice, vinice, vodné plochy a ostatné plochy a predstavujú výmeru 43,12 ha t.j. 4,4%.

  Obcou preteká potok Holeška  a do severo-východnej časti obce zasahujú suché toky  Očkovského  kanála a Dudváhu. Dudváh je zavodnený až po zaústení toku Holeška, čo je mimo katastrálneho územia obce.

   

  Správne členenie

   

  Z hľadiska verejnej správy je obec Krakovany súčasťou okresu Piešťany, Trnavského samosprávneho kraja (VÚC Trnava). Trnavský kraj tvorí NUTS II Západoslovenský kraj.

  Obvodným úradom pre obec Krakovany je Obvodný úrad Piešťany,  Spoločný stavebný úrad Trebatice, pracovisko Piešťany. V obci je sídlo matričného úradu pre obec Krakovany a Trebatice. Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch má 9 členov.

   

  Základné údaje o obci Krakovany

   

  Obec               Počet              Výmera          Katastrálne    Stavebný úrad          Matrika

                          obyvateľov    (v ha)              územia            – pracovisko

  Krakovany      1 445               982                  2                      Trebatice (Piešťany)           Krakovany