Farské oznamy od 7.1. do 13.1.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 7.1.  13. 1. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 7.1., pondelok po Zjavení Pána

 

UTOROK   8. 1., utorok po Zjavení Pána
17:00 Ostrov    

STREDA 9. 1., streda po Zjavení Pána
09:30 Krakovany rekolekčná sv. omša 

ŠTVRTOK 10. 1., štvrtok po Zjavení Pána
17:00 Krakovany  

PIATOK  11. 1., piatok po Zjavení Pána
17:00 Krakovany

SOBOTA 12. 1.,  sobota po Zjavení Pána
17:00  Krakovany

NEDEĽA 13. 1., Krst Krista Pána
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 21-40
Stretnutie s prvoprijímajúcimi v Krakovanoch – vo štvtrtok po sv. omši.

Termíny odvozov separovaného odpadu – 1. polrok 2019

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papier
Vždy vo utorok, a to: 15. januára, 5. marca a 21. mája 2019. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a iné plasty
Vždy v piatok, a to: 18. januára, 1. marca a 24. mája 2019. Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Sklo
Vždy v utorok, a to: 29. januára, 12. marca, 23. apríla a 4. júna 2019. Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci. Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery fliaš,  papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Tetra Paky
Vždy v stredu, a to: 6. februára, 3. apríla, 29. mája a 26. júna 2019. Zberá sa do veľkých oranžových plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP, Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť. Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Kovy
Vždy vo štvrtok, a to: 7. februára, 21. marca, 2. mája a 13. júna 2019. Zberá sa do veľkých červených plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa:Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod. Nezberá sa: kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod. Zberová nádoba nesmie obsahovať kovy znečistené surovinami.

tabuľka ©2019 Slavomír Ťupek

Kalendár podujatí na rok 2019

Print Friendly, PDF & Email

Kalendár podujatí na rok 2019

(dátum – názov podujatia – organizátor)

JANUÁR
19.01.2019 – burza starožitností – OcÚ
27.01.2019 – Plesanica – Múzeum za Krakovskú bránu

FEBRUÁR
06.02.2019 – Výročná členská schôdza JDS
09.02.2019 – Detský karneval – MŠ
16.02.2019 – burza starožitností – OcÚ
23.02.2019 – Oscarový ples – Matoni production

MAREC
02.03.2019 Obecná fašiangová zabíjačka + pochovávanie beasy – Ocú+MsSČK
03.03.2019 Výročná členská schôdza MsSČK
09.03.2019 – Svadobná výstava – Matoni Production
16.03.2019 – burza starožitností – OcÚ
23.03.2019 – Jozefovský stolnotenisový turnaj (starostovia,TAVOS) – OcÚ

APRÍL
13.04.2019 – burza starožitností – OcÚ

MÁJ
05.05.2019 – Deň matiek – OcÚ
10-12.05.2019 – Festival paličkovanej čipky – Bábence
18.05.2019 – burza starožitností – OcÚ

JÚN
15.06.2019 – burza starožitností – OcÚ
28.-30.06.2019 – Folklórny festival, Župný festival, TTSK, TOS, OcÚ

JÚL
13.07.2019 – burza starožitností – OcÚ

AUGUST
24.08.2019 – burza starožitností – OcÚ

SEPTEMBER
07.-08.09.2019  – Slávnosti jesene – MsSČK
15.09.2019 – Hody v Krakovanoch 
28.09.2019  –  burza starožitností – OcÚ

OKTÓBER
20.10.2019 – Hody v Strážoch
26.10.2019 – burza starožitností – OcÚ

NOVEMBER
16.11.2019 – burza starožitností – OcÚ

DECEMBER
12.12.2019 – Vianočná kvapka krvi – MsSČK
21.12.2019 – burza starožitností – OcÚ
31.12.2019 – Koncoročné stretnutie s občanmi pred OcÚ

Farské oznamy od 31.12. do 6.1.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 31.12.2018  6. 1. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 31.12., Siedmy deň oktávy Narodenia Pána
15:00 Ostrov
16:00 Krakovany  

UTOROK   1. 1., Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, prikázaný sviatok
09:00 Ostrov   
10:30 Krakovany  

STREDA 2. 1., sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzskeho, biskupov a uč. Cirkvi, spomienka
17:00 Ostrov     

ŠTVRTOK 3. 11., Najsv. Mena Ježiš, ľubovoľná spomienka
17:00 Krakovany  

PIATOK  4. 1.,  féria, 1.piatok v mesiaci
16:00 Ostrov
17:00 Krakovany

SOBOTA 5. 1., féria
17:00  Krakovany

NEDEĽA 6. 1., Zjavenie pána – Traja králi
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 1-20

Farské oznamy od 24.12 do 30.12.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 24.12.  30. 12. 2018
_____________________________________________________________
PONDELOK 24.12., vigília Narodenia Pána   
21:00 Ostrov
22:00 Krakovany  

UTOROK   25. 12., Narodenie Pána, prikázaný sviatok
09:00 Ostrov   
10:30 Krakovany  

STREDA 26. 12., sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
09:00 Ostrov   
10:30 Krakovany  

ŠTVRTOK 27. 12.,  sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
17:00 Krakovany  

PIATOK  28. 12.,  sv. Neviniatok, sviatok
17:00 Krakovany

SOBOTA 29. 12.,  piaty deň Oktávy Narodenia Pána
17:00  Krakovany

NEDEĽA 30. 12., Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 500-všetky ostatné
24.12. o 17:00 hod. Vás všetkých pozvú k štedrovečernému stolu farské zvony.
25.12. na Narodenie Pána, je tradičná farská ofera.

Farské oznamy od 17.12. do 23.12.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 17.12.  23. 12. 2018
_____________________________________________________________
PONDELOK 17.12., féria   

UTOROK   18. 12.,  féria
08:00 Ostrov   

STREDA 19. 12.,  féria
08:00 Ostrov   

ŠTVRTOK 20. 12.,  féria
08:00 Krakovany  

PIATOK  21. 12., féria
08:00 Krakovany

SOBOTA 22. 12.,  féria
17:30  Krakovany

NEDEĽA 23. 12., 4. adventná
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 481-500
Sv. spoveď v Krakovanoch bude v piatok 21.12. od 16:30 do 17:50 hod.
Chorých budem spovedať vo štvrtok 20.12. po rannej sv. omši.
Betlehemské svetlo prinesú skauti v nedeľu 23.12. o  10:20 hod.