Očkovanie psov proti besnote

Oznamujeme občanom, že dňa 6. júna 2020, t.j. v sobotu o 17:00 hod. sa bude pri Obecnom úrade v Krakovanoch vykonávať očkovanie psov proti besnote. Cena za jedno zviera je 6,- €, za kompletné očkovanie 15,- € a za očkovanie v mieste bydliska s príplatkom 1,- €. Prineste si so sebou očkovací preukaz. Upozorňujeme, že očkovanie psov proti besnote je podľa zákona povinné.

MVDr. Jaroslav Král, tel.: 0905 499 976

Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021 len elektronicky

ZÁPIS  DETÍ  DO MATERSKEJ   ŠKOLY 

V zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. a na základe opatrení prijatých na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID – 19 na Slovensku a prijatými opatreniami Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR riaditeľka Materskej školy, Hrádze 480/9, Krakovany oznamuje, že    zápis detí  na školský rok 2020/21 do MŠ KRAKOVANY sa bude konať  len elektronicky od 4.mája – 7.mája 2020 bez lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave (tá časť na žiadosti  zostane nevyplnená), podpisy zákonných zástupcov  (vpíšete len mená rodičov). Vyplnenú žiadosť pošlete elektronicky  na e-mailovú  adresu :  ms@krakovany.sk

Žiadosť sa nachádza tu:  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ        

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:
– dovŕšili piaty rok veku                                                                               
– deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou                                                 
– deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

V prípade zvýšeného záujmu prednosť pri prijatí ďalej majú:                                                                                             
– deti, ktoré majú trvalé bydlisko v obci Krakovany                                     
 – deti postupne podľa ich veku / od najstaršieho po najmladšie/                    
 Deti menej ako trojročné sa prijímajú ak je voľná kapacita MŠ a majú osvojené hygienické návyky.

Slovenská pošta ruší skrátené otváracie hodiny pobočiek

Slovenská pošta ruší skrátené otváracie hodiny pobočiek

Zásielky bude doručovať v štandardne v obmedzenom ochrannom režime

Poskytovanie poštových služieb bude od štvrtka 23. apríla 2020 zabezpečené v štandardnom režime na celom území Slovenska. Slovenská pošta obnoví otváracie hodiny jednotlivých pobočiek a doručovanie doporučených zásielok. Naďalej však budú platiť bezpečnostné a hygienické opatrenia na zamedzenie rizika šírenia ochorenia COVID-19. Vyplýva to z rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým tak ruší svoje dočasné opatrenia o obmedzení prevádzky a poštových služieb. 

Čiže otváracie hodiny pošty v Krakovanoch ako počas roka:
Pondelok 07:15 – 13:00, 14:15 – 15:00
Utorok      07:15 – 13:00, 14:15 – 15:00
Streda       07:15 – 13:00, 14:15 – 17:00
Štvrtok      07:15 – 13:00, 14:15 – 15:00
Piatok        07:15 – 13:00, 14:15 – 15:00