Farské oznamy od 27.4. do 3.5.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  26. 04.2015, 4. veľkonočná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 27.04., féria – celodenná poklona od 8:00h. do sv. omše

18:00 OstrovRodičia Blaškoví, Augustínoví, zomrelá sestra s manželom a starí rod. č. 359

__________________________________________________________________________

UTOROK 28.04.,  sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

18:00 OstrovEmil Michalka a rodičia z oboch strán č. 378

__________________________________________________________________________

STREDA 29.04., sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, spomienka

18:00 Krakovany † Ján Benka a manželka a syn Emil č. 370

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 30.04., féria

18:00 Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc č. 290

__________________________________________________________________________

PIATOK  01. 05., féria

17:00 Ostrov Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

18:00 Krakovany Helena Macháčová č. 382

__________________________________________________________________________

SOBOTA  02.05., sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

18:00  Krakovany Vladimír Glasnák č. 179

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 03. 05., 5. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého pastiera

09:00  OstrovRodičia  Antaloví, brat Alojz, švagor Bohumil a Jozef č. 404

10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 321-340

Prvý piatok v mesiaci:  sv. zmierenia: Ostrov: pondelok – 17:30, utorok     – 17:30

Krakovany: streda -17:30, štvrtok   -17:30

 Návšteva chorých:    Ostrov: utorok po sv. omši, Krakovany: piatok 8:00

Farské oznamy od 20.4. do 26.4.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  19. 04.2015, 3. veľkonočná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 20.04., féria

18:00 Krakovany† Anton Vlk, manželka Ľudmila a syn  Jozef č. 174

__________________________________________________________________________

UTOROK 21.04.,  sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

18:00 OstrovŠtefánia Gogolová č. 269

__________________________________________________________________________

STREDA 22.04., féria

18:00 OstrovMichal Jankech a rodičia z oboch strán č. 274

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 23.04. sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka

18:00 Krakovany Kňazi z rodiny Klčovej č. 179

__________________________________________________________________________

PIATOK  24. 04. Féria

18:00 Krakovany † Rodičia, brat Michal a syn Roman č. 1

__________________________________________________________________________

SOBOTA  25.04., sv. Marka , evanjelistu, sviatok

18:00  Krakovany Manžel Jarolím, rodičia Kališoví a starí rodičia z oboch strán č. 9

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 26.04., 4. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého pastiera

09:00  Ostrov Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie za 50 rokov manželstva č. 205

10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 301 – 320

Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku  na seminár.

Farské oznamy od 13.4. do 19.4.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany,Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  12. 04.2015, 2. veľkonočná nedeľa- nedeľa Božieho milosrdenstva

__________________________________________________________________________

PONDELOK 13.04., féria

18:00  Krakovany† Manžel Pavol a rodičia z oboch strán č. 216

__________________________________________________________________________

UTOROK 14.04., féria

18:00 Ostrovz rodiny Žovinovej a Mokryšovej

__________________________________________________________________________

STREDA 15.04., féria

18:00 Ostrov Za živú rodinu č. 406

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 16.04., féria

18:00 Krakovany Rodičia Františka a Jozef Markechoví č. 87

__________________________________________________________________________

PIATOK  17. 04., féria

18:00 Krakovany † Z rodiny Vlkovej a Galbavej č. 174

__________________________________________________________________________

SOBOTA  18.04., féria

18:00  Krakovany Za zdravie  a Božiu pomoc č. 49

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 19. 04., 3. veľkonočná nedeľa

09:00  OstrovOľga Gágoríková č. 92

10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 281-300

Biblicé stretnutie: pondelok – Krakovany, streda    –  Ostrov

Sväté omše pre deti: utorok –Ostrov, piatok –Krakovany

Končí sa veľkonočná oktáva.

Farské oznamy od 06.04. do 12.4.2015

Print Friendly, PDF & Email

VEĽKONOČNÝ PONDELOK 06.04.

09:00  OstrovImrich Straka č. 385

10:30  Krakovany† Mária a Eduard Miklovič, syn Ladislav s manželkou Máriou č. 247

__________________________________________________________________________

VEĽKONOČNÝ UTOROK 07.04.

18:00 Ostrov Za zdravie a Božiu pomoc č. 120

__________________________________________________________________________

VEĽKONOČNÁ STREDA 08.04.

18:00 Ostrov Za syna a za uzdravenie na tele aj na duši

__________________________________________________________________________

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK 09.04.

18:00 Krakovany Rodičia Machajoví, Strakoví a rodičia z oboch strán č. 145

__________________________________________________________________________

VEĽKONOČNÝ PIATOK  10. 04.

18:00 Krakovany † Manžel Anton, jeho rodičia a súrodenci č. 247

__________________________________________________________________________

VEĽKONOČNÁ SOBOTA  11.04.

18:00  Krakovany † Krstní rodičia, Mária a Viliam Petrovičoví a rodičia č. 200

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 12. 04., Druhá veľkonočná nedeľa- nedeľa Božieho milosrdenstva

09:00  OstrovĽudovít Bartoš, starí rod. z oboch strán, sestra Cecília a brat Rudolf č. 237

10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č:

Na budúcu nedeľu sa po sv. omši pomodlíme ruženec k Božiemu milosrdenstvu.

Farské oznamy od 30.3. do 5.4.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  29. 03.2015, Nedeľa utrpenia Pána, Kvetná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 30.03., VEĽKÉHO TÝŽDŇA

18:00 Krakovany Jolana a Eliáš Vidra č. 247

__________________________________________________________________________

UTOROK 31.03., VEĽKÉHO TÝŽDŇA

18:00 OstrovBratia, švagor a švagriné č. 173

__________________________________________________________________________

STREDA 01.04., VEĽKÉHO TÝŽDŇA

18:00 OstrovAnna  a Vít Valko, dcéry Mária a Františka č. 418

__________________________________________________________________________

                                          VEĽKONOČNÉ TROJDNIE

 

ZELENÝ ŠTVRTOK 02.04. – Slávenie Pánovej večere

16:30 Ostrov Rodičia Bartošoví, syn Michal  a Gašpar s manželkou č. 404

18:00 Krakovany Manžel František, starí rodičia a sestra Mária č. 182

__________________________________________________________________________

VEĽKÝ PIATOK  03. 04. Slávenie utrpenia a smrti Pána

15:00 Ostrov

15:00 Krakovany – pobožnosť krížovej cesty

16:00 Krakovany

__________________________________________________________________________

BIELA SOBOTA  04.04. – Veľkonočná vigília

19:00  Krakovany † Jozef , rodičia z oboch strán a Emília

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 05. 04. Veľkonočná nedeľa zmŕtvychvstania Pána

09:00  Ostrov † František Labuda, rodičia, brat Emil, Anna a starí rod. z oboch strán č. 354

10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 261-280

Na Veľký piatok máme prísny pôst.

Poklona pri Božom hrobe v sobotu: Krakovany: od 8:00h. do večerných obradov, Ostrov:  od 8:00h. do 18:00h.

V sakristii sa prihláste na konkrétne hodiny poklony.

V sobotu na obrady vigílie si prineste sviečky.

Na budúcu nedeľu budeme mať farskú zbierku.

 

Doplnenie radostného ruženca:

Ježiš, ktorého si Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala

Ježiš ktorého si Panna, so svätým Jozefom v chráme našla

Farské oznamy od 23.3. do 29.3.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  22. 03.2015, 5. pôstna nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 23.03., féria

14:00 Krakovany Johana Ševčíková – pohrebná, po nej pohrebné obrady na cintoríne v Krakovanoch

17:30 Krakovany Manžel Jozef, dcéra Alenka, sestra Janka, rod. a starí rod. z oboch strán č. 257

__________________________________________________________________________

UTOROK 24.03., féria

07:30 Ostrov Rodičia Bartošoví a Gáboroví č. 406

13:30 OstrovFrantišek Vaško

__________________________________________________________________________

STREDA 25.03., Zvestovanie Pána, slávnosť

17:00 OstrovManžel a rodičia č. 173

18:00 Krakovany VDP Vojtech Žilinčan

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 26.03., féria

07:00 Krakovany Otec Imrich č. 513

__________________________________________________________________________

PIATOK 27.03.,  féria

07:00 Krakovany † Z rodiny Miklovičovej a Reginovej č. 247

__________________________________________________________________________

SOBOTA 28.03., féria

18:00  Krakovany Rodina Žitňanská č. 214

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 29. 03. Nedeľa utrpenia Pána, Kvetná nedeľa

09:00  OstrovCyril Valo a rodičia z oboch strán č. 105

10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 221-240

Návšteva chorých: Krakovany – pondelok od 08:00 h., Ostrov –  streda od 08:00 h.

Na budúcu nedeľu bude na začiatku sv. omše posviacanie ratolestí.

Na budúcu nedeľu máme spoločnú sv. spoveď:   Ostrov:         1345 – 1445     Krakovany:  1530 – 1645

Farské oznamy od 16.3 do 22.3.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany,Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  15. 03.2015, 4. pôstna nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 16.03., féria

07:00 Krakovany Kňaz Anton Markech a rodičia č.409

__________________________________________________________________________

UTOROK 17.03., féria

17:30 Ostrov rodičia, sestra Lukášia a starí rodičia z oboch strán č. 280

__________________________________________________________________________

STREDA 18.03., féria

17:30 OstrovZ rodiny Žažovej, Vatrtovej, Gogolovej a Štefankovej 396

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 19.03., sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

17:00 Ostrov Rodičia č. 314

18:00 Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc č. 49

__________________________________________________________________________

PIATOK 20.03.,  féria

18:00 Krakovany † Rodičia Frankoví a starí rodičia č. 337

__________________________________________________________________________

SOBOTA 21.03., féria

17:30 Krakovany Poďakovanie pri príležitosti životného jubilea a †dcéra Slávka č. 357

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 22.03., 5. pôstna nedeľa

09:00  Ostrov † Rodičia Jozef a Antónia Jakubíčkoví a starí rodičia z oboch strán č. 419

10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 201-220

Svätá omša pre deti: Ostrov      –  utorok, Krakovany – piatok

Pobožnosť krížovej cesty: piatok: 17:00, nedeľa: 14:30

Farské oznamy od 9.3. do 15.3.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  08. 03.2015, 3. pôstna nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 09.03., féria

17:30 Krakovany Anna Horanská č. 317

__________________________________________________________________________

UTOROK 10.03. ,féria

17:30 Ostrov Albín Borovský, manželka Celestína a starí rodičia z oboch strán č. 175

__________________________________________________________________________

STREDA 11.03., féria

17:30 OstrovOtec Ondrej a rodina Marušinová č. 434

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 12.03., féria

17:30 Krakovany Rodičia, starí rodičia a sestra č. 6

__________________________________________________________________________

PIATOK 13. 03.,  féria

17:30 Krakovany † Rodičia Jozefína, Ľudovít, Mária a Viliam č. 88

__________________________________________________________________________

SOBOTA 14.03., féria

17:30  Krakovany Manžel Michal a rodičia z oboch strán č. 353

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 15.03., 4. pôstna nedeľa

09:00  OstrovOľga Antolíková č. 255

10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 161-180

Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu kostola v Krakovamoch.

Biblické stretnutie: Krakovany – pondelok, Ostrov –  streda.

Farské oznamy od 2.3. do 8.3.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  01. 03.2015, 2. pôstna nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 02.03., féria

17:30 Krakovany Katarína a Ľudovít Vatrt a rodičia z oboch strán č. 220

__________________________________________________________________________

UTOROK 03.03., féria

17:30 Ostrov Rodičia a brat Jozef č. 191

__________________________________________________________________________

STREDA 04.03., féria

17:30 Ostrov Za zdravie č. 186

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 05.03., féria

17:30 Krakovany

__________________________________________________________________________

PIATOK 06. 03.,  féria

17:00 Ostrov Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

18:00 Krakovany † Rodičia Čamboroví a rehoľné sestry č. 259

__________________________________________________________________________

SOBOTA 07.03., féria

17:30  Krakovany Z rodiny Klinovskej, alebo Kufelovej č. 9

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 08. 03., 3. pôstna nedeľa

09:00  OstrovRodičia brat František a Mária č. 186

10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 161-180

Prvý piatok  v mesiaci: v piatok po sv. omši litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Sviatosť zmierenia: Krakovany: pondelok – 1700h., štvrtok  – 1700h.

Ostrov:        utorok  – 1700h., streda  – 1700h.

Návšteva chorých:  Ostrov: streda – po sv. omši, Krakovany: piatok: 830h.

Úmysel modlitieb na mesiac marec: Aby sme si pri rozjímaní o utrpení Pána  uvedomovali, že si máme  viac všímať ľudí, ktorí sú odkázaní na našu blízkosť a  pomoc.

Farské oznamy od 23.2. do 1.3.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033- 7798427,

Farské oznamy  22. 02.2014, 1. pôstna nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 23.02., féria

17:30 Krakovany Štefan Švec č. 193

__________________________________________________________________________

UTOROK 24.02., féria

17:30 Ostrov Krstní rodičia č. 199

__________________________________________________________________________

STREDA 25.02., féria

17:30 Ostrov Štefan

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 26.02., féria

17:30 Krakovany † Syn Roman a zosnulí z rodiny Klčovej č. 1

__________________________________________________________________________

PIATOK 27. 02., féria

17:30   Krakovany † Rod. Pašákoví, Anton, Mária a rodičia Braškoví Františka a Teodor č. 166

__________________________________________________________________________

SOBOTA 28.02., féria

17:30  Krakovany Manžel a synovia č. 6

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 01.03., 2. pôstna nedeľa

09:00  OstrovRodičia, Ľudovít Borovský a manželka, syn Viliam a vnučka Evka č. 387

10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 141-160

Sv. omše pre deti: Ostrov – utorok, Krakovany – piatok

Pobožnosť krížovej cesty: Krakovany – piatok : 17:00, -nedeľa: 14:30