Farské oznamy od 6.7. do 12.7.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  05. 07.2015, Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

__________________________________________________________________________

PONDELOK 06.07., sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

18:00 Krakovany † Vladimír Glasnák č. 179

__________________________________________________________________________

UTOROK 07.07., féria

18:00 Ostrov manžel č. 161

__________________________________________________________________________

STREDA 08.07., féria

18:00 Krakovany Manžel, rodičia a starí rodičia z oboch strán č. 257

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 09.07., féria

18:00 Krakovany † Starí rodičia Imrich a Johana č. 165

__________________________________________________________________________

PIATOK  10. 07., féria

18:00 Krakovany Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc č. 182

__________________________________________________________________________

SOBOTA  11.07., sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

18:00  Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc č. 431

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 12. 07., 15. nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Peter Bielik, manželka Emília, Jozef, manželka Františka a starí rod. č. 422

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 1-20

Biblické  stretnutie: Krakovany – pondelok, Ostrov  –  utorok.

Farské oznamy od 29.6. do 5.7.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  28. 06.2015, Dvanásta nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 29.06., sv. Petra a Pavla, apoštolov, Slávnosť

17:00 Ostrov Rodičia Strakoví a starí rodičia z oboch strán č. 434

18:00 Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

UTOROK 30.06., féria

18:00 Ostrov

__________________________________________________________________________

STREDA 01.07., féria

18:00 Krakovany Za zdravie a Božie požehnanie pri príležitosti životného jubilea č. 326 __________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 02.07., Návšteva Panny Márie, sviatok

18:00 Krakovany Michal Bučka a rodičia z oboch strán č. 187

__________________________________________________________________________

PIATOK  03. 07., Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

17:00 Ostrov Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho

18:00 Krakovany  Emil, Monika a rodičia z oboch strán č. 220

__________________________________________________________________________

SOBOTA  04.07., féria

18:00  Krakovany Manžel Anton Jakab, rodičia, starí rodičia a švagor Vojtech č. 231

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 05. 07. Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

09:00  Ostrov Ján a Mária Gonoví a starí rodičia z oboch strán č. 227

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 501 – 650

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci júli.

Sviatosť zmierenia: Krakovany  štvrtok  od 17:00h., Ostrov: utorok, streda od 17:30h

Návšteva chorých: Ostrov: streda po sv. omši, Krakovany: piatok 8:30

Úmysel modlitieb na mesiac júl: Aby kresťania na celom svete, čeliaci biede, prenasledovaniu, ponižovaniu vydávali svedectvo o Kristovej láske.

 

 

Farské oznamy od 22.6. do 28.6.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  21. 06.2015, Dvanásta nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 22.06., féria

18:00 Krakovany † Margita valová, Štefan a rodičia z oboch strán č. 454

__________________________________________________________________________

UTOROK 23.06., féria

18:00 Ostrov Pavol Pánik č. 318

__________________________________________________________________________

STREDA 24.06., Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

17:00 Ostrov

18:00 Krakovany Dominik Jankech a manželka Anna a otec Serafín č. 519

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 25.06., féria

07:00 Krakovany

__________________________________________________________________________

PIATOK  26.06., féria

18:00 Krakovany Lýdia Vatrtová č. 44

__________________________________________________________________________

SOBOTA  27.06., féria

18:00  Krakovany Rodičia Sokolovskí a syn Jaroslav č. 436

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 28. 06., Trinásta nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Michal a Anna Palkechoví č. 280

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č:

Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku : Na dobročinné diela Svätého Otca.

Národný pochod za život – 20. septembra 2015 Bratislave.

Prihlášky na prípravu sviatosti birmovania.

Farské oznamy od 15.6. do 21.6.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  14. 06.2015, jedenásta nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 15.06., féria

18:00 Krakovany † Anton Kramárik, Mariana, Pavol, Mária a Karol č. 182

__________________________________________________________________________

UTOROK 16.06., féria

18:00 Ostrov Manžel Emil Bielik, rodičia z oboch strán a starí rodičia č. 213

__________________________________________________________________________

STREDA 17.06., féria

18:00 Ostrov

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 18.06., féria

18:00 Krakovany Dalibor a František Starovič č.44

__________________________________________________________________________

PIATOK  19. 06., féria

18:00 Krakovany Matej Florek a rodičia z oboc h strán č. 151

__________________________________________________________________________

SOBOTA  20.06., féria

18:00  Krakovany † Rodičia Nizneroví, Jankechoví, starí rodičia a ich deti č. 72

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 21. 06., dvanásta nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Zdenka Hromcová č. 206

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 461-480

Biblické stretnutie:  Krakovany – pondelok, Ostrov   – utorok

Prihlášky na prípravu sviatosti birmovania.

Farské oznamy od 8.6. do 14.6.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  07. 06.2015, Desiata nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 08.06. féria

__________________________________________________________________________

UTOROK 09.06. féria

__________________________________________________________________________

STREDA 10.06. féria

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 11.06. féria

__________________________________________________________________________

PIATOK  12. 06. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, slávnosť

17:00 Ostrov

18:00 Krakovany † Rod. Valentín, Anna, bratia Anton, Vincent s manželkou Alžbetou a brat Imrich č.3

__________________________________________________________________________

SOBOTA  13.06. Nepoškvrnené Srdce Panny Márie

18:00  Krakovany Rodičia Ševčíkoví, syn Vojtech a rodičia z oboch strán č. 29

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 14. 06., Jedenásta nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea č. 276

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 441-460

Na budúci týždeň ideme na púť do Talianska. V prípade potreby pohrebu sa obráťte na faru v Moravanoch. tel. 7747117, 0904682397

Prihlášky na prípravu sviatosti birmovania.

Farské oznamy od 1.6. do 7.6.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  31. 05.2015, Najsvätejšia Trojica, slávnosť

__________________________________________________________________________

PONDELOK 01.06., sv. Justína, mučeníka, spomienka

14:00 Ostrov  † Lívia Mokránová

18:00 Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu  Macejkovú č. 436

__________________________________________________________________________

UTOROK 02.06., féria

18:00 Ostrov Z rodiny Kolarovičovej a Radošínskej č. 107

__________________________________________________________________________

STREDA 03.06., sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

18:00 OstrovRodičia, sestra, brat a celá rodina č. 208

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 04.06., Najsvätejšie Kristovo telo a krv, slávnosť

17:00 Ostrov Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho

18:00 Krakovany Za veriacich farnosti, po sv. omši procesia

__________________________________________________________________________

PIATOK  05. 06., Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

17:00 Ostrov Rodičia, brat Viliam a starí rodičia z oboch strán č. 60

18:00 Krakovany Viera Chromjaková a rodičia č. 101

__________________________________________________________________________

SOBOTA  06.06., féria

18:00  Krakovany Manžel Anton, brat a rodičia z oboch strán č. 255

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 07. 06., Desiata nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Matilda Košútová 1. výr. č. 369

10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 421-440

Prvý piatok v mesiaci: sviatosť zmierenia: Krakovany  – pondelok 17:00, Ostrov –  utorok:     17:00.

Návšteva chorých:       Ostrov: utorok po sv. omši, Krakovany: štvrtok 8:30h.

Prihlášky na prípravu sviatosti birmovania.

Farské oznamy od 25.5. do 31.5.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  24. 05.2015 Zoslanie Ducha svätého

__________________________________________________________________________

PONDELOK 25.05., Svätodušný pondelok

18:00 Krakovany † Anton Valo a rodičia z oboch strán č. 432

__________________________________________________________________________

UTOROK 26.05., sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

18:00 Ostrov Rodičia, brat Alojz a všetci zomrelí z rodiny č. 321

__________________________________________________________________________

STREDA 27.05., féria

18:00 OstrovManžel Viliam č. 161

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 28.05., Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

18:00 Krakovany Manželka Oľga a rodičia z oboch strán č. 344

__________________________________________________________________________

PIATOK  29. 05., féria

18:00 Krakovany † Irena Rusnáčková č. 523

__________________________________________________________________________

SOBOTA  30.05., féria

18:00  Krakovany †Mária Klinovská

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 31. 05., Najsvätejšia Trojica, slávnosť

09:00  Ostrov Rodičia Ján a Anna Zenkayoví a starí rodičia z oboch strán č. 419

10:30  Krakovany za farníkov

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 401-420

Nedeľou zoslania Ducha Svätého sa nám končí veľkonočné obdobie.

Na budúci rok v jarnom období sa bude v našej farnosti vysluhovať sviatosť birmovania. Vysluhovanie tejto sviatosti bude predchádzať bližšia príprava. Prihlásiť sa môžu pokrstení katolíci z našej farnosti počínajúc od siedmej triedy základnej školy. Je treba aby sa mi hlásili po svätých omšiach  osobne.

Farské oznamy od 18.5. do 24.5.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  17. 05.2015, 7. veľkonočná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 18.05., féria

18:00 Krakovany † Rodičia Vaculoví, syn Ján a starí rodičia č. 165

__________________________________________________________________________

UTOROK 19.05.,  féria

18:00 Ostrov Za zdravie a Božiu pomoc č. 284

__________________________________________________________________________

STREDA 20.05., féria

18:00 Ostrov Milan Šimo,  rodičia z oboch strán, Mária, Viktória a Ján č. 350

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 21.05.,  féria

18:00 Krakovany Štefan, Mária a Jaroslav č. 337

__________________________________________________________________________

PIATOK  22. 05., féria

18:00 Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu č. 364

__________________________________________________________________________

SOBOTA  23.05., féria

18:00  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 24. 05., Zoslanie Ducha svätého -Slávnosť

09:00  Ostrov †Rodičia Gašpar, Mária a Ľudovít Mitošinkoví a starí rod. z oboch strán č. 354

10:30  Krakovany VDP Jozef Frivaldský

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 381-400

Biblické stretnutie. Krakovany – pondelok, Ostrov -utorok.

Farské oznamy od 11.5. do 17.5.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany,Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  10. 05.2015, 6. veľkonočná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 11.05., féria

18:00 Krakovany † Rodičia Pašákoví a starí rodičia č. 165

__________________________________________________________________________

UTOROK 12.05.,  féria

18:00 Ostrov manžel, mama, brat a rodičia z oboch strán č. 369

__________________________________________________________________________

STREDA 13.05., féria

18:00 Ostrov manžel František pri príležitosti nedožitých narodenín č. 349

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 14.05., Nanebovstúpenie Pána –slávnosť

17:00 Ostrov Za veriacich farnosti

18:00 Krakovany Rodičia brat a starí rodičia z oboch strán č. 179

__________________________________________________________________________

PIATOK  15. 05., féria

18:00 Krakovany z rodiny Fatrdlovej č. 337

__________________________________________________________________________

SOBOTA  16.05., sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

18:00  Krakovany Peter Rusnáček

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 17. 05., 7. veľkonočná nedeľa

09:00  KrakovanySyn Zdenko Braško č. 166

10:30  Ostrov Za prvoprijímajúce deti a celú farnosť

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 261-280

utorok- spoveď od 17:30 po sv. omši stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi (Ostrov)

sobota –  08:30 – spoveď prvoprijímajúcich detí, ďalej nácvik na nedeľnú sv. omšu (Ostrov)

nedeľa – 10:30- sv. omša – prvé sväté prijímanie Ostrov

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá

Farské oznamy od 3.5. do 10.5.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany,Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  03. 05.2015, 5. veľkonočná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 04.05., féria

18:00 Krakovany † Anna a Gašpar Gonoví č. 49

__________________________________________________________________________

UTOROK 05.05.,  féria

18:00 Ostrov Za zdravie a Božiu pomoc č. 369

__________________________________________________________________________

STREDA 06.05., féria

09:30 Krakovany Na úmysel

18:00 OstrovManžel František pri príležitosti nedožitých narodenín č. 349

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 07.05., féria

18:00 Krakovany Rodičia Macejkoví a súrodenci č. 4

__________________________________________________________________________

PIATOK  08. 05., féria

18:00 Krakovany Jozefína Melicherová, vít, Michal a rodičia č. 220

__________________________________________________________________________

SOBOTA  09.05., féria

18:00  Krakovany Manžel Štefan a rodičia z oboch strán č. 419

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 10. 05., 6. veľkonočná nedeľa

09:00  OstrovRodičia  Blažkoví, sestra Antónia a krstní rodičia č. 391

10:30  Krakovany Za prvoprijímajúce deti a celú farnosť

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 341-360

pondelok- spoveď od 17:30 po sv. omši stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi

sobota –  08:30 – spoveď prvoprijímajúcich detí, ďalej nácvik na nedeľnú sv. omšu

nedeľa – 10:30- sv. omša – prvé sväté prijímanie