Farské oznamy od 8.6. do 14.6.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  07. 06.2015, Desiata nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 08.06. féria

__________________________________________________________________________

UTOROK 09.06. féria

__________________________________________________________________________

STREDA 10.06. féria

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 11.06. féria

__________________________________________________________________________

PIATOK  12. 06. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, slávnosť

17:00 Ostrov

18:00 Krakovany † Rod. Valentín, Anna, bratia Anton, Vincent s manželkou Alžbetou a brat Imrich č.3

__________________________________________________________________________

SOBOTA  13.06. Nepoškvrnené Srdce Panny Márie

18:00  Krakovany Rodičia Ševčíkoví, syn Vojtech a rodičia z oboch strán č. 29

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 14. 06., Jedenásta nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea č. 276

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 441-460

Na budúci týždeň ideme na púť do Talianska. V prípade potreby pohrebu sa obráťte na faru v Moravanoch. tel. 7747117, 0904682397

Prihlášky na prípravu sviatosti birmovania.

Farské oznamy od 1.6. do 7.6.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  31. 05.2015, Najsvätejšia Trojica, slávnosť

__________________________________________________________________________

PONDELOK 01.06., sv. Justína, mučeníka, spomienka

14:00 Ostrov  † Lívia Mokránová

18:00 Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu  Macejkovú č. 436

__________________________________________________________________________

UTOROK 02.06., féria

18:00 Ostrov Z rodiny Kolarovičovej a Radošínskej č. 107

__________________________________________________________________________

STREDA 03.06., sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

18:00 OstrovRodičia, sestra, brat a celá rodina č. 208

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 04.06., Najsvätejšie Kristovo telo a krv, slávnosť

17:00 Ostrov Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho

18:00 Krakovany Za veriacich farnosti, po sv. omši procesia

__________________________________________________________________________

PIATOK  05. 06., Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

17:00 Ostrov Rodičia, brat Viliam a starí rodičia z oboch strán č. 60

18:00 Krakovany Viera Chromjaková a rodičia č. 101

__________________________________________________________________________

SOBOTA  06.06., féria

18:00  Krakovany Manžel Anton, brat a rodičia z oboch strán č. 255

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 07. 06., Desiata nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Matilda Košútová 1. výr. č. 369

10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 421-440

Prvý piatok v mesiaci: sviatosť zmierenia: Krakovany  – pondelok 17:00, Ostrov –  utorok:     17:00.

Návšteva chorých:       Ostrov: utorok po sv. omši, Krakovany: štvrtok 8:30h.

Prihlášky na prípravu sviatosti birmovania.

Farské oznamy od 25.5. do 31.5.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  24. 05.2015 Zoslanie Ducha svätého

__________________________________________________________________________

PONDELOK 25.05., Svätodušný pondelok

18:00 Krakovany † Anton Valo a rodičia z oboch strán č. 432

__________________________________________________________________________

UTOROK 26.05., sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

18:00 Ostrov Rodičia, brat Alojz a všetci zomrelí z rodiny č. 321

__________________________________________________________________________

STREDA 27.05., féria

18:00 OstrovManžel Viliam č. 161

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 28.05., Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

18:00 Krakovany Manželka Oľga a rodičia z oboch strán č. 344

__________________________________________________________________________

PIATOK  29. 05., féria

18:00 Krakovany † Irena Rusnáčková č. 523

__________________________________________________________________________

SOBOTA  30.05., féria

18:00  Krakovany †Mária Klinovská

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 31. 05., Najsvätejšia Trojica, slávnosť

09:00  Ostrov Rodičia Ján a Anna Zenkayoví a starí rodičia z oboch strán č. 419

10:30  Krakovany za farníkov

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 401-420

Nedeľou zoslania Ducha Svätého sa nám končí veľkonočné obdobie.

Na budúci rok v jarnom období sa bude v našej farnosti vysluhovať sviatosť birmovania. Vysluhovanie tejto sviatosti bude predchádzať bližšia príprava. Prihlásiť sa môžu pokrstení katolíci z našej farnosti počínajúc od siedmej triedy základnej školy. Je treba aby sa mi hlásili po svätých omšiach  osobne.

Farské oznamy od 18.5. do 24.5.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  17. 05.2015, 7. veľkonočná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 18.05., féria

18:00 Krakovany † Rodičia Vaculoví, syn Ján a starí rodičia č. 165

__________________________________________________________________________

UTOROK 19.05.,  féria

18:00 Ostrov Za zdravie a Božiu pomoc č. 284

__________________________________________________________________________

STREDA 20.05., féria

18:00 Ostrov Milan Šimo,  rodičia z oboch strán, Mária, Viktória a Ján č. 350

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 21.05.,  féria

18:00 Krakovany Štefan, Mária a Jaroslav č. 337

__________________________________________________________________________

PIATOK  22. 05., féria

18:00 Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu č. 364

__________________________________________________________________________

SOBOTA  23.05., féria

18:00  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 24. 05., Zoslanie Ducha svätého -Slávnosť

09:00  Ostrov †Rodičia Gašpar, Mária a Ľudovít Mitošinkoví a starí rod. z oboch strán č. 354

10:30  Krakovany VDP Jozef Frivaldský

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 381-400

Biblické stretnutie. Krakovany – pondelok, Ostrov -utorok.

Farské oznamy od 11.5. do 17.5.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany,Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  10. 05.2015, 6. veľkonočná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 11.05., féria

18:00 Krakovany † Rodičia Pašákoví a starí rodičia č. 165

__________________________________________________________________________

UTOROK 12.05.,  féria

18:00 Ostrov manžel, mama, brat a rodičia z oboch strán č. 369

__________________________________________________________________________

STREDA 13.05., féria

18:00 Ostrov manžel František pri príležitosti nedožitých narodenín č. 349

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 14.05., Nanebovstúpenie Pána –slávnosť

17:00 Ostrov Za veriacich farnosti

18:00 Krakovany Rodičia brat a starí rodičia z oboch strán č. 179

__________________________________________________________________________

PIATOK  15. 05., féria

18:00 Krakovany z rodiny Fatrdlovej č. 337

__________________________________________________________________________

SOBOTA  16.05., sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

18:00  Krakovany Peter Rusnáček

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 17. 05., 7. veľkonočná nedeľa

09:00  KrakovanySyn Zdenko Braško č. 166

10:30  Ostrov Za prvoprijímajúce deti a celú farnosť

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 261-280

utorok- spoveď od 17:30 po sv. omši stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi (Ostrov)

sobota –  08:30 – spoveď prvoprijímajúcich detí, ďalej nácvik na nedeľnú sv. omšu (Ostrov)

nedeľa – 10:30- sv. omša – prvé sväté prijímanie Ostrov

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá

Farské oznamy od 3.5. do 10.5.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany,Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  03. 05.2015, 5. veľkonočná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 04.05., féria

18:00 Krakovany † Anna a Gašpar Gonoví č. 49

__________________________________________________________________________

UTOROK 05.05.,  féria

18:00 Ostrov Za zdravie a Božiu pomoc č. 369

__________________________________________________________________________

STREDA 06.05., féria

09:30 Krakovany Na úmysel

18:00 OstrovManžel František pri príležitosti nedožitých narodenín č. 349

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 07.05., féria

18:00 Krakovany Rodičia Macejkoví a súrodenci č. 4

__________________________________________________________________________

PIATOK  08. 05., féria

18:00 Krakovany Jozefína Melicherová, vít, Michal a rodičia č. 220

__________________________________________________________________________

SOBOTA  09.05., féria

18:00  Krakovany Manžel Štefan a rodičia z oboch strán č. 419

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 10. 05., 6. veľkonočná nedeľa

09:00  OstrovRodičia  Blažkoví, sestra Antónia a krstní rodičia č. 391

10:30  Krakovany Za prvoprijímajúce deti a celú farnosť

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 341-360

pondelok- spoveď od 17:30 po sv. omši stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi

sobota –  08:30 – spoveď prvoprijímajúcich detí, ďalej nácvik na nedeľnú sv. omšu

nedeľa – 10:30- sv. omša – prvé sväté prijímanie

Farské oznamy od 27.4. do 3.5.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  26. 04.2015, 4. veľkonočná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 27.04., féria – celodenná poklona od 8:00h. do sv. omše

18:00 OstrovRodičia Blaškoví, Augustínoví, zomrelá sestra s manželom a starí rod. č. 359

__________________________________________________________________________

UTOROK 28.04.,  sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

18:00 OstrovEmil Michalka a rodičia z oboch strán č. 378

__________________________________________________________________________

STREDA 29.04., sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, spomienka

18:00 Krakovany † Ján Benka a manželka a syn Emil č. 370

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 30.04., féria

18:00 Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc č. 290

__________________________________________________________________________

PIATOK  01. 05., féria

17:00 Ostrov Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

18:00 Krakovany Helena Macháčová č. 382

__________________________________________________________________________

SOBOTA  02.05., sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

18:00  Krakovany Vladimír Glasnák č. 179

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 03. 05., 5. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého pastiera

09:00  OstrovRodičia  Antaloví, brat Alojz, švagor Bohumil a Jozef č. 404

10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 321-340

Prvý piatok v mesiaci:  sv. zmierenia: Ostrov: pondelok – 17:30, utorok     – 17:30

Krakovany: streda -17:30, štvrtok   -17:30

 Návšteva chorých:    Ostrov: utorok po sv. omši, Krakovany: piatok 8:00

Farské oznamy od 20.4. do 26.4.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  19. 04.2015, 3. veľkonočná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 20.04., féria

18:00 Krakovany† Anton Vlk, manželka Ľudmila a syn  Jozef č. 174

__________________________________________________________________________

UTOROK 21.04.,  sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

18:00 OstrovŠtefánia Gogolová č. 269

__________________________________________________________________________

STREDA 22.04., féria

18:00 OstrovMichal Jankech a rodičia z oboch strán č. 274

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 23.04. sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka

18:00 Krakovany Kňazi z rodiny Klčovej č. 179

__________________________________________________________________________

PIATOK  24. 04. Féria

18:00 Krakovany † Rodičia, brat Michal a syn Roman č. 1

__________________________________________________________________________

SOBOTA  25.04., sv. Marka , evanjelistu, sviatok

18:00  Krakovany Manžel Jarolím, rodičia Kališoví a starí rodičia z oboch strán č. 9

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 26.04., 4. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého pastiera

09:00  Ostrov Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie za 50 rokov manželstva č. 205

10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 301 – 320

Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku  na seminár.

Farské oznamy od 13.4. do 19.4.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany,Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  12. 04.2015, 2. veľkonočná nedeľa- nedeľa Božieho milosrdenstva

__________________________________________________________________________

PONDELOK 13.04., féria

18:00  Krakovany† Manžel Pavol a rodičia z oboch strán č. 216

__________________________________________________________________________

UTOROK 14.04., féria

18:00 Ostrovz rodiny Žovinovej a Mokryšovej

__________________________________________________________________________

STREDA 15.04., féria

18:00 Ostrov Za živú rodinu č. 406

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 16.04., féria

18:00 Krakovany Rodičia Františka a Jozef Markechoví č. 87

__________________________________________________________________________

PIATOK  17. 04., féria

18:00 Krakovany † Z rodiny Vlkovej a Galbavej č. 174

__________________________________________________________________________

SOBOTA  18.04., féria

18:00  Krakovany Za zdravie  a Božiu pomoc č. 49

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 19. 04., 3. veľkonočná nedeľa

09:00  OstrovOľga Gágoríková č. 92

10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 281-300

Biblicé stretnutie: pondelok – Krakovany, streda    –  Ostrov

Sväté omše pre deti: utorok –Ostrov, piatok –Krakovany

Končí sa veľkonočná oktáva.

Farské oznamy od 06.04. do 12.4.2015

Print Friendly, PDF & Email

VEĽKONOČNÝ PONDELOK 06.04.

09:00  OstrovImrich Straka č. 385

10:30  Krakovany† Mária a Eduard Miklovič, syn Ladislav s manželkou Máriou č. 247

__________________________________________________________________________

VEĽKONOČNÝ UTOROK 07.04.

18:00 Ostrov Za zdravie a Božiu pomoc č. 120

__________________________________________________________________________

VEĽKONOČNÁ STREDA 08.04.

18:00 Ostrov Za syna a za uzdravenie na tele aj na duši

__________________________________________________________________________

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK 09.04.

18:00 Krakovany Rodičia Machajoví, Strakoví a rodičia z oboch strán č. 145

__________________________________________________________________________

VEĽKONOČNÝ PIATOK  10. 04.

18:00 Krakovany † Manžel Anton, jeho rodičia a súrodenci č. 247

__________________________________________________________________________

VEĽKONOČNÁ SOBOTA  11.04.

18:00  Krakovany † Krstní rodičia, Mária a Viliam Petrovičoví a rodičia č. 200

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 12. 04., Druhá veľkonočná nedeľa- nedeľa Božieho milosrdenstva

09:00  OstrovĽudovít Bartoš, starí rod. z oboch strán, sestra Cecília a brat Rudolf č. 237

10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č:

Na budúcu nedeľu sa po sv. omši pomodlíme ruženec k Božiemu milosrdenstvu.