Farské oznamy 13.10.-19.10.2014

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany

nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033- 7798427,

Farské oznamy 28. nedeľa v cezročnom období 12. 10.2014

__________________________________________________________________________

PONDELOK 13.10., féria

18:00  Krakovany Bernard Klúčovský a rodina č. 292

__________________________________________________________________________

UTOROK 14.10., féria

18:00 Ostrov Manžel Jozef, rodičia a starí rodičia č. 173

__________________________________________________________________________

STREDA 15.10., féria

18:00 Ostrov Z rodiny Držíkovej a Bartošovej č. 351

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 16.10., féria – po sv. omši adorácia

18:00 Krakovany† Serafín Chromjak a rodičia z oboch strán č. 234

__________________________________________________________________________

PIATOK 17. 10., sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

18:00 Krakovany Rodičia  a súrodenci Skladanoví č. 227

__________________________________________________________________________

SOBOTA 18.10, sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

18:00  Krakovany Rodičia, brat, starí rodičia a ich dcéry č. 356

________________________________________________________________

NEDEĽA 19. 10., 29. nedeľa  cez rok

07:30 Krakovany Anton Jakab, Vojtech, rodičia Michal a Apolónia č. 231

09:00 Ostrov Anna Lauková a rodičia z oboch strán č. 242

10:30 Stráže  Za veriacich farnosti –  Na slávnosť Svätého Gála

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č.301 – 320

Dnes máme zbierku na misie.

 Svätá omša pre deti:   Ostrov     – utorok

Krakovany – piatok

Farské oznamy 06.10.-12.10.2014

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033- 7798427,

Farské oznamy 27. nedeľa v cezročnom období 05. 10.2014

__________________________________________________________________________

PONDELOK 06.10. féria

 

__________________________________________________________________________

UTOROK 07.10. Ružencovej Panny Márie, spomienka

17:00  Krakovany Na úmysel

18:00 Ostrov Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Zubákovú č. 217

__________________________________________________________________________

STREDA 08.10. féria

18:00 Ostrov Rodičia Blažkoví, Augustínoví, + sestra a starí rodičia z obidvoch strán č. 359

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 09.10. féria – po sv. omši adorácia

18:00 KrakovanyManžel Vojtech, brat Jozef a rodičia z obidvoch strán č. 292

__________________________________________________________________________

PIATOK 10. 10, féria

18:00 Krakovany Rodičia Horvátoví,  Žitňanskí a starí rodičia z obidvoch strán č. 392

__________________________________________________________________________

SOBOTA 11.10, féria

18:00  Krakovany Rodičia Mihálikoví a Zuzicoví

________________________________________________________________

NEDEĽA .12. 10. 28. nedeľa  cez rok

09:00 Ostrov Manžel, brat švagor, rodičia a starí rodičia z obidvoch strán č. 145

10:30 Krakovany

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č. 281-300

 

Na budúcu sobotu od 9:00h. budeme mať upratovanie v kostole, aj okolo kostola sv. Gála

 

Na budúcu nedeľu máme zbierku na misie.

 

 Biblické stretnutie:   Ostrov     – streda

Krakovany – štvrtok

Farské oznamy 29.09.2014 – 05.10.2014

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany

nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033- 7798427,

Farské oznamy

26. nedeľa v cezročnom období

21. 09.2014

__________________________________________________________________________

PONDELOK 29.09. sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanieli, sviatok

18:00  Krakovany Otec Jozef Jankech a syn Jožko č. 308

__________________________________________________________________________

UTOROK 30.09. sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi, spomienka

18:00 Ostrov Na úmysel č. 396

__________________________________________________________________________

STREDA 01.10. sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

18:00 Ostrov Za všetkých občanov obce  Ostrov č. 107

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 02.10. sv. Anjelov strážcov, spomienka, po sv. omši adorácia

18:00 KrakovanyZa zdravie a Božiu pomoc č. 187

__________________________________________________________________________

PIATOK 03. 10, féria

17:00 Ostrov Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho č. 107

18:00 Krakovany Manžel, brat a rodičia z oboch strán č. 255

21:00 adorácia

__________________________________________________________________________

SOBOTA 04.10, Sv. Františka Assiského, spomienka

18:00  Krakovany František Kališ, syn Jarolím a rodičia z oboch strán č. 140;

________________________________________________________________

NEDEĽA 05. 10., 27. nedeľa  cez rok

09:00 Ostrov Manžel Marián č. 416

10:30 Krakovany

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č. 261-280

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci: v piatok po sv. omši litánie, odprosujúca pobožnosť a požehnanie

sviatosť zmierenia: Krakovany – pondelok  1730

– štvrtok     1730

Ostrov        -utorok      1730

-streda      1730

 návšteva chorých: Ostrov:        v stredu po sv. omši

Krakovany:  v piatok 830

Úmysel modlitieb na mesiac október: Aby Pán daroval pokoj a jednotu všetkým častiam sveta a zvlášť tým, ktorí vyznávajú vieru v Ježiša Krista- Spasiteľa.

História farnosti

Print Friendly, PDF & Email

Z histórie farnosti Krakovany

 

Dôležitá, z historického hľadiska, je prvá písomná zmienka, ktorú, v prípade obce Krakovany, nájdeme v Zoborskej listine z r. 1113. V spomínanej listine sa píše o Krakovanoch ako o majetku benediktínskeho kláštora sv. Hypolita na Zobore v Nitre. Pôvodne však obec patrila do hradného panstva Bana.

V 15. stor. bola už obec majetkom nitrianskeho biskupstva. Na základe záznamov z kanonických vizitácií sa dozvedáme, že písomné záznamy o fare v Krakovanoch jestvujú od r. 1560. Vo farnosti vtedy pôsobil parochus (farár) Štefan. Od r. 1701 bola vedená matrika. V r. 1702 bol konsekrovaný pôvodný farský kostol. Súčasný neskorobarokový farský kostol, zasvätený sv. Mikulášovi, bol postavený v r. 1770- 1773 na mieste staršieho kostola.

Pokiaľ hovoríme o minulosti farnosti Krakovany, nesmieme prehliadnuť dôležitú skutočnosť, ktorá je síce novšieho dáta, ale z hľadiska pochopenia histórie farnosti tvorí dôležitý medzník. V r. 1943 sa zlúčili obce Krakovany a Stráže do obce Krakovany. To znamená, že do r. 1943 obec Stráže bola samostatná. Prvá písomná zmienka o Strážoch pochádza z r. 1113, v spomínanej Zoborskej listine. Posledným zemepánom bolo nitrianske biskupstvo. Z cirkevno- právneho hľadiska patrila obec Stráže pod farnosť Krakovany.

Stráže preslávil známy archeologický nález- germánske kniežacie hroby z doby rímskej. Zaujímavý je i gotický kostol sv. Gála, postavený v druhej polovici 14. storočia.

Do farnosti Krakovany patrí aj obec Ostrov, ktorá je filiálkou. Do roku 2011 bola filiálkou farnosti aj obec Trebatice, ktorá prešla pod farnosť Borovce.

Farské oznamy 22.09.2014 – 28.09.2014

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany

nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033- 7798427,

Farské oznamy

25. nedeľa v cezročnom období

21. 09.2014

__________________________________________________________________________

PONDELOK 22.09. féria

18:00  Krakovany Anton, Marianna a Pavol č. 182

__________________________________________________________________________

UTOROK 23.09. sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka

18:00 Ostrov Jozef Raška 1. výr a manželka Emília č. 394

__________________________________________________________________________

STREDA 24.09. féria

18:00 Ostrov Jozef a rodičia František a Katarína Mitošinkoví č. 353

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 25.09. féria, po sv. omši adorácia

18:00 KrakovanyRod. Žitňanskí a starí rod. z oboch strán a rehoľná sestra Gabriela č. 337

__________________________________________________________________________

PIATOK 26. 09, féria

18:00 Krakovany Manžel a syn Jozef, brat Jozef a matka Agáta č. 136

__________________________________________________________________________

SOBOTA 27.09, Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

18:00  Krakovany Rodičia Viskupoví a Miklovičoví č. 441

________________________________________________________________

NEDEĽA .28. 09. 26. nedeľa  cez rok

09:00 Ostrov Za veriacich farnosti

10:30 Krakovany + Mária Miklovičová, manžel  Ladislav a rodičia z oboch strán č. 575

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č. 241-260

        V mene rodičov, žiakov, pedagógov a biskupského úradu chceme poďakovať ľuďom dobrej vôle v dekanáte Piešťany a okolí, ktorí ste sprevádzali modlitbami na začiatku nového šk. roka naše katolícke školy – ZŠ sv. Márie Goretti a Gymnázium Michala Archanjela. Skutočne len vďaka Božej milosti a vašej trpezlivosti, obetám a modlitbám  sme mohli začať pokojne pracovať na vzdelávaní a duchovnej formácii našich detí a mládeže. Novými projektmi chceme dosiahnuť, aby  úsilie výchovy v kresťanských rodinách pokračovalo na našich školách. Prosíme i naďalej o vašu priazeň a modlitby. Našu prácu a úspechy môžete sledovať na našich internetových stránkach.

                        Marián Ondrejka, duchovný farnosti sv. Štefana a katolíckej základnej školy a gymnázia v Piešťanoch