Farské oznamy od 10.8. do 16.8.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  09.08. 07.2015, 19. nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 10.08., sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

18:00 Krakovany † Manžel Oto Baláž a rodičia č. 409

__________________________________________________________________________

UTOROK 11.08., sv. Kláry, panny, spomienka

18:00 Ostrov  

__________________________________________________________________________

STREDA 12.08., féria

18:00 Ostrov

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 13.08., féria

18:00 Krakovany Manžel, bratia a rodičia z oboch strán č. 421

__________________________________________________________________________

PIATOK  14. 08., Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka

18:00 Krakovany Teofil, Michal a Katarína č. 427

__________________________________________________________________________

SOBOTA  15.08., Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť

09:00  Ostrov

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 16. 08., 20. nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov † Manžel František Labuda 1.výr. č. 354

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 101-120

Hody – Krakovany 06.09.2015

Farské oznamy od 3.8. do 9.8.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  02.08. 07.2015, 18. nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 03.08., féria

18:00 Krakovany † Starí rodičia Anton a Mária č. 165

__________________________________________________________________________

UTOROK 04.08., sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spomienka

18:00 Ostrov  †Pavol Pastorek č. 322

__________________________________________________________________________

STREDA 05.08., féria

18:00 Ostrov Brat Marián, rodičia a starí rodičia z oboch strán č. 138

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 06.08., Premenenie Pána, sviatok

18:00 Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc  č. 224

__________________________________________________________________________

PIATOK  07. 08., féria

18:00 Ostrov Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

18:00 Krakovany Mária Betáková č. 270

__________________________________________________________________________

SOBOTA  08.08., Sv. Dominika, kňaza, spomienka

18:00  Krakovany † Manžel Július č. 150

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 09. 08., 19. nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Rudolf Vatrt 1. výr. č. 34

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 81-100

Sv. zmierenia: Krakovany. pondelok – 17:30,  štvrtok – 17:30

Ostrov: utorok    – 17:30, Streda   – 17:30

Návšteva chorých: Ostrov:     utorok po sv. omši, Krakovany: piatok 8:00

Farské oznamy od 27.7. do 2.8.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  26. 07.2015, 17. nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 27.07., sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

18:00 Krakovany † Otec Alojz č. 24

__________________________________________________________________________

UTOROK 28.07., féria

18:00 Ostrov  Za rodinu č. 107

__________________________________________________________________________

STREDA 29.07., sv. Marty, spomienka

18:00 Ostrov Manžel, rodičia z oboch strán, sestra Jolana a babka Katarína č. 119

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 30.07., féria

18:00 Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc pre Soňu č. 24

__________________________________________________________________________

PIATOK  31. 07., Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

18:00 Krakovany František Dadík, Ján Výškrabka, dcéra Jolana Reháčková a starí rodičia Dadíkoví a Galoví č. 74

__________________________________________________________________________

SOBOTA  01.08., sv. Alfonza  Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

18:00  Krakovany Rodičia Filoví, Havrlentoví a starí rodičia č. 363

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 02. 08., 18. nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Rodičia, starí rodičia a deti č. 326

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 61-80

Farské oznamy od 20.7. do 26.7.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  19. 07.2015, 16. nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 13.07. féria

__________________________________________________________________________

UTOROK 14.07. féria

__________________________________________________________________________

STREDA 15.07. féria

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 16.07. féria

__________________________________________________________________________

PIATOK  17. 07. féria

__________________________________________________________________________

SOBOTA  25.07. féria

18:00  Krakovany

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 26. 07., 17. nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Rodičia, starí rodičia a syn č. 404

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 41-60

Od pondelka budem na dovolenke. V prípade pohrebu ma bude zastupovať: VDP. Bohumil Mikula tel. 0908115453

Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na kostol.

Farské oznamy od 13.7. do 19.7.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  12. 07.2015, 15. nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 13.07., féria

18:00 Krakovany † Manžel, švagriná a rodičia z oboch strán č. 380

__________________________________________________________________________

UTOROK 14.07., féria

18:00 Ostrov Za zdravie a Božiu pomoc č. 434

__________________________________________________________________________

STREDA 15.07. ,sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

18:00 Ostrov Mária Opatovská 2. výr. a jej rodičia Mária a Štefan Urbanoví č. 309

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 16.07., Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka

18:00 Krakovany Syn Ľuboš a Manžel Emil č. 477

__________________________________________________________________________

PIATOK  17. 07., Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka

18:00 Krakovany Jolana Výškrabková 1. výr č. 74

__________________________________________________________________________

SOBOTA  18.07., féria

18:00  Krakovany Mária a Žofia a rodičia z oboch strán č. 194

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 19. 07., 16. nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov František Vaško pri príl. 50 výr. sobáša č. 349

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 21-40

Farské oznamy od 6.7. do 12.7.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  05. 07.2015, Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

__________________________________________________________________________

PONDELOK 06.07., sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

18:00 Krakovany † Vladimír Glasnák č. 179

__________________________________________________________________________

UTOROK 07.07., féria

18:00 Ostrov manžel č. 161

__________________________________________________________________________

STREDA 08.07., féria

18:00 Krakovany Manžel, rodičia a starí rodičia z oboch strán č. 257

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 09.07., féria

18:00 Krakovany † Starí rodičia Imrich a Johana č. 165

__________________________________________________________________________

PIATOK  10. 07., féria

18:00 Krakovany Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc č. 182

__________________________________________________________________________

SOBOTA  11.07., sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

18:00  Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc č. 431

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 12. 07., 15. nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Peter Bielik, manželka Emília, Jozef, manželka Františka a starí rod. č. 422

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 1-20

Biblické  stretnutie: Krakovany – pondelok, Ostrov  –  utorok.

Farské oznamy od 29.6. do 5.7.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  28. 06.2015, Dvanásta nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 29.06., sv. Petra a Pavla, apoštolov, Slávnosť

17:00 Ostrov Rodičia Strakoví a starí rodičia z oboch strán č. 434

18:00 Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

UTOROK 30.06., féria

18:00 Ostrov

__________________________________________________________________________

STREDA 01.07., féria

18:00 Krakovany Za zdravie a Božie požehnanie pri príležitosti životného jubilea č. 326 __________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 02.07., Návšteva Panny Márie, sviatok

18:00 Krakovany Michal Bučka a rodičia z oboch strán č. 187

__________________________________________________________________________

PIATOK  03. 07., Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

17:00 Ostrov Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho

18:00 Krakovany  Emil, Monika a rodičia z oboch strán č. 220

__________________________________________________________________________

SOBOTA  04.07., féria

18:00  Krakovany Manžel Anton Jakab, rodičia, starí rodičia a švagor Vojtech č. 231

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 05. 07. Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

09:00  Ostrov Ján a Mária Gonoví a starí rodičia z oboch strán č. 227

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 501 – 650

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci júli.

Sviatosť zmierenia: Krakovany  štvrtok  od 17:00h., Ostrov: utorok, streda od 17:30h

Návšteva chorých: Ostrov: streda po sv. omši, Krakovany: piatok 8:30

Úmysel modlitieb na mesiac júl: Aby kresťania na celom svete, čeliaci biede, prenasledovaniu, ponižovaniu vydávali svedectvo o Kristovej láske.

 

 

Farské oznamy od 22.6. do 28.6.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  21. 06.2015, Dvanásta nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 22.06., féria

18:00 Krakovany † Margita valová, Štefan a rodičia z oboch strán č. 454

__________________________________________________________________________

UTOROK 23.06., féria

18:00 Ostrov Pavol Pánik č. 318

__________________________________________________________________________

STREDA 24.06., Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

17:00 Ostrov

18:00 Krakovany Dominik Jankech a manželka Anna a otec Serafín č. 519

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 25.06., féria

07:00 Krakovany

__________________________________________________________________________

PIATOK  26.06., féria

18:00 Krakovany Lýdia Vatrtová č. 44

__________________________________________________________________________

SOBOTA  27.06., féria

18:00  Krakovany Rodičia Sokolovskí a syn Jaroslav č. 436

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 28. 06., Trinásta nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Michal a Anna Palkechoví č. 280

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č:

Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku : Na dobročinné diela Svätého Otca.

Národný pochod za život – 20. septembra 2015 Bratislave.

Prihlášky na prípravu sviatosti birmovania.

Farské oznamy od 15.6. do 21.6.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  14. 06.2015, jedenásta nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 15.06., féria

18:00 Krakovany † Anton Kramárik, Mariana, Pavol, Mária a Karol č. 182

__________________________________________________________________________

UTOROK 16.06., féria

18:00 Ostrov Manžel Emil Bielik, rodičia z oboch strán a starí rodičia č. 213

__________________________________________________________________________

STREDA 17.06., féria

18:00 Ostrov

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 18.06., féria

18:00 Krakovany Dalibor a František Starovič č.44

__________________________________________________________________________

PIATOK  19. 06., féria

18:00 Krakovany Matej Florek a rodičia z oboc h strán č. 151

__________________________________________________________________________

SOBOTA  20.06., féria

18:00  Krakovany † Rodičia Nizneroví, Jankechoví, starí rodičia a ich deti č. 72

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 21. 06., dvanásta nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Zdenka Hromcová č. 206

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 461-480

Biblické stretnutie:  Krakovany – pondelok, Ostrov   – utorok

Prihlášky na prípravu sviatosti birmovania.

Farské oznamy od 8.6. do 14.6.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  07. 06.2015, Desiata nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 08.06. féria

__________________________________________________________________________

UTOROK 09.06. féria

__________________________________________________________________________

STREDA 10.06. féria

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 11.06. féria

__________________________________________________________________________

PIATOK  12. 06. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, slávnosť

17:00 Ostrov

18:00 Krakovany † Rod. Valentín, Anna, bratia Anton, Vincent s manželkou Alžbetou a brat Imrich č.3

__________________________________________________________________________

SOBOTA  13.06. Nepoškvrnené Srdce Panny Márie

18:00  Krakovany Rodičia Ševčíkoví, syn Vojtech a rodičia z oboch strán č. 29

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 14. 06., Jedenásta nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea č. 276

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 441-460

Na budúci týždeň ideme na púť do Talianska. V prípade potreby pohrebu sa obráťte na faru v Moravanoch. tel. 7747117, 0904682397

Prihlášky na prípravu sviatosti birmovania.