Farské oznamy od 17.11.-23.11.2014

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033- 7798427,

Farské oznamy 16. 11.2014, 33. nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 17.11., Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

17:30  Krakovany † Rodičia, brat a starí rodičia z oboch strán č. 39

__________________________________________________________________________

UTOROK 18.11., féria

17:30 Ostrov Rodičia Antaloví, brat Alojz, rodičia Bartošoví a brat Michal č. 404

__________________________________________________________________________

STREDA 19.11., féria

17:30 Ostrov Manžel Emil Bielik, rodičia z oboch strán a starí rodičia z oboch strán č. 213

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 20.11., féria

17:30 Krakovany† Gašpar a Anna Gonoví a rodičia z oboch strán č. 375

__________________________________________________________________________

PIATOK 21. 11., Obetovanie Panny Márie, spomienka

17:30  Krakovany Ján a Matilda, rodičia z oboch strán, Karol a Mária č. 440

__________________________________________________________________________

SOBOTA 22.11.,  Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

17:30  Krakovany Anton a Kristína Gudiakoví a brat Stanislav č. 242

________________________________________________________________

NEDEĽA 23. 11. – 34. nedeľa – Nedeľa Krista Kráľa

09:00  Ostrov

10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 401-420

Sv. omše pre deti: Ostrov – utorok, Krakovany – piatok

Farské oznamy od 10.11. do 16.11.2014

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033- 7798427,

Farské oznamy 09. 11.2014, 32. nedeľa v cezročnom období – Výročie posviacky Lateránskej baziliky, v Ostrove hody – sv. Imricha

__________________________________________________________________________

PONDELOK 10.11., Sv. Leva Veľkého , pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

18:00  Krakovany Z rodiny Somsedíkovej a Ondrejkovej č. 484

__________________________________________________________________________

UTOROK 11.11., sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka

18:00 Ostrov Matka Bernardína  Lacková a Gašpar č. 358

__________________________________________________________________________

STREDA 12.11., sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

18:00 Ostrov Brat č. 225

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 13.11., féria

17:30 Krakovany  Juraj, Františka a zomrelí z rodiny Manákovej č. 429

__________________________________________________________________________

PIATOK 14. 11., féria

17:30  Krakovany Teofil, Michal a Katarína č. 427

__________________________________________________________________________

SOBOTA 15.11.,  féria

17:30  Krakovany † Rastislav, Jozef a Viera č. 393

________________________________________________________________

NEDEĽA 16. 11., 33. nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov František Labuda č. 354

10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 381-400

V Trnave sa od  13.11 do 21. 11. 2014 začína novéna k Trnavskej Panne Márii

Biblické stretnutie: Krakovany –pondelok, Ostrov  – utorok

Farské oznamy od 03.11. do 09.11.2014

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033- 7798427,

Farské oznamy, 31. nedeľa v cezročnom období 02.11.2014

__________________________________________________________________________

PONDELOK 03.11., féria

18:00  Krakovany Ján, Ervín  a rodičia Holecoví č. 325

__________________________________________________________________________

UTOROK 04.11., sv. Karola Boromea, biskupa, spomienka

18:00 Ostrov Marek Raška 1. výr. č. 397

__________________________________________________________________________

STREDA 05.11., sv. Imricha

18:00 Ostrov Na úmysel

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 06.11. féria

18:00 Krakovany† Z rodiny Ištokovej, Masarykovej, Madunickej a za zdravie a Božie požehnanie č. 518

__________________________________________________________________________

PIATOK 07. 11., féria

17:00 Ostrov Za ctiteľov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

18:00 Krakovany Manžel a rodičia z oboch strán č. 419

__________________________________________________________________________

SOBOTA 08.11.,  féria

17:00  Krakovany† Anna Ševčíková č. 362

18:00  Ostrov

________________________________________________________________

NEDEĽA 09. 11. – 32. nedeľa v cezročnom období – Výročie posviacky lateránskej baziliky v Ostrove hody – sv. Imricha

09:00  Krakovany

10:30  Ostrov  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 361-380

Prvý piatok v mesiaci: po sv. omši  sa pomodlíme litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Sviatosť zmierenia: Ostrov – utorok:   17:30, streda:    17:30

Krakovany – pondelok:17:30, štvrtok:   17:30

Návšteva chorých: Ostrov:  v stredu po sv. omši, Krakovany: piatok od 8:30

Do 8. novembra sa na cintoríne každý deň modlíme za duše v očistci

Na budúcu nedeľu budeme mať v Ostrove hody z príležitosti sviatku sv. Imricha – patróna kostola

Farské oznamy 27.10.-02.11.2014

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033- 7798427

Farské oznamy

30. nedeľa v cezročnom období 26.10.2014

__________________________________________________________________________

PONDELOK 27.10., féria

18:00  Krakovany Kňaz Bartolomej a brat Michal č. 206

__________________________________________________________________________

UTOROK 28.10., Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

18:00 Ostrov Manžel a rodičia z oboch strán č. 117

__________________________________________________________________________

STREDA 29.10. féria

18:00 Ostrov

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 30.10., féria – po sv. omši adorácia

18:00 Krakovany†  Jozef Hesko, manželka Anna, dcéra Jolana a syn Jozef č. 371

__________________________________________________________________________

PIATOK 31.10., féria

18:00 Krakovany Manžel Emil Borovský, Katarína, Dominik, Mária a Emil Mitošinkoví

a ostatní zosnulí z rodiny č. 212

__________________________________________________________________________

SOBOTA 01.11.,  Všetkých svätých, slávnosť

09:00 Ostrov   Manžel Emil Borovský, Katarína, Dominik, Mária  a Emil Mitošinkoví

a ostatní zosnulí z rodiny č. 212

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

________________________________________________________________

NEDEĽA 02. 11., 31 nedeľa:  Spomienka na všetkých verných zosnulých

09:00 Ostrov Dcéra Mária s manželom a rodičia z obidvoch strán č. 284

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 341-360

 

V nedeľu po sv. omši sa na cintoríne spoločne pomodlíme za duše v očistci.

Od 1. do 8. novembra sa na cintoríne môžeme každý deň modliť za duše v očistci

 

V pondelok po sv. omši budem zapisovať úmysly

Farské oznamy 20.10-26.10.2014

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033- 7798427,

Farské oznamy 29. nedeľa v cezročnom období 19.10.201

__________________________________________________________________________

PONDELOK 20.10., féria

18:00  Stráže Irena a František Čapkovič a rodičia z oboch strán č. 279

__________________________________________________________________________

UTOROK 21.10., féria

18:00 Ostrov Bratia, príbuzní a priatelia č.173

__________________________________________________________________________

STREDA 22.10., féria

18:00 Ostrov Ľudovít Bolješik, manželka Brigita, Gašpar Šimo, manželka Jozefína, syn Peter a dcéra Oľga č. 13

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 23.10., féria – po sv. omši adorácia

18:00 Krakovany† Rastislav, Jozef, Viera, Hana, Ján a syn Oto č. 393

__________________________________________________________________________

PIATOK 24. 10., féria

18:00 Krakovany Rodičia Anna a Dominik Jankechoví č. 519

__________________________________________________________________________

SOBOTA 25.10.,  féria

18:00  Krakovany †  Rodičia Chromíkoví č. 8

________________________________________________________________

NEDEĽA 26. 10., 30. nedeľa  cez rok

09:00 Ostrov Dcéra Mária s manželom a rodičia z obidvoch strán č. 284

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č. 321-340

Farské oznamy 13.10.-19.10.2014

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany

nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033- 7798427,

Farské oznamy 28. nedeľa v cezročnom období 12. 10.2014

__________________________________________________________________________

PONDELOK 13.10., féria

18:00  Krakovany Bernard Klúčovský a rodina č. 292

__________________________________________________________________________

UTOROK 14.10., féria

18:00 Ostrov Manžel Jozef, rodičia a starí rodičia č. 173

__________________________________________________________________________

STREDA 15.10., féria

18:00 Ostrov Z rodiny Držíkovej a Bartošovej č. 351

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 16.10., féria – po sv. omši adorácia

18:00 Krakovany† Serafín Chromjak a rodičia z oboch strán č. 234

__________________________________________________________________________

PIATOK 17. 10., sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

18:00 Krakovany Rodičia  a súrodenci Skladanoví č. 227

__________________________________________________________________________

SOBOTA 18.10, sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

18:00  Krakovany Rodičia, brat, starí rodičia a ich dcéry č. 356

________________________________________________________________

NEDEĽA 19. 10., 29. nedeľa  cez rok

07:30 Krakovany Anton Jakab, Vojtech, rodičia Michal a Apolónia č. 231

09:00 Ostrov Anna Lauková a rodičia z oboch strán č. 242

10:30 Stráže  Za veriacich farnosti –  Na slávnosť Svätého Gála

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č.301 – 320

Dnes máme zbierku na misie.

 Svätá omša pre deti:   Ostrov     – utorok

Krakovany – piatok

Farské oznamy 06.10.-12.10.2014

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033- 7798427,

Farské oznamy 27. nedeľa v cezročnom období 05. 10.2014

__________________________________________________________________________

PONDELOK 06.10. féria

 

__________________________________________________________________________

UTOROK 07.10. Ružencovej Panny Márie, spomienka

17:00  Krakovany Na úmysel

18:00 Ostrov Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Zubákovú č. 217

__________________________________________________________________________

STREDA 08.10. féria

18:00 Ostrov Rodičia Blažkoví, Augustínoví, + sestra a starí rodičia z obidvoch strán č. 359

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 09.10. féria – po sv. omši adorácia

18:00 KrakovanyManžel Vojtech, brat Jozef a rodičia z obidvoch strán č. 292

__________________________________________________________________________

PIATOK 10. 10, féria

18:00 Krakovany Rodičia Horvátoví,  Žitňanskí a starí rodičia z obidvoch strán č. 392

__________________________________________________________________________

SOBOTA 11.10, féria

18:00  Krakovany Rodičia Mihálikoví a Zuzicoví

________________________________________________________________

NEDEĽA .12. 10. 28. nedeľa  cez rok

09:00 Ostrov Manžel, brat švagor, rodičia a starí rodičia z obidvoch strán č. 145

10:30 Krakovany

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č. 281-300

 

Na budúcu sobotu od 9:00h. budeme mať upratovanie v kostole, aj okolo kostola sv. Gála

 

Na budúcu nedeľu máme zbierku na misie.

 

 Biblické stretnutie:   Ostrov     – streda

Krakovany – štvrtok

Farské oznamy 29.09.2014 – 05.10.2014

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany

nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033- 7798427,

Farské oznamy

26. nedeľa v cezročnom období

21. 09.2014

__________________________________________________________________________

PONDELOK 29.09. sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanieli, sviatok

18:00  Krakovany Otec Jozef Jankech a syn Jožko č. 308

__________________________________________________________________________

UTOROK 30.09. sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi, spomienka

18:00 Ostrov Na úmysel č. 396

__________________________________________________________________________

STREDA 01.10. sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

18:00 Ostrov Za všetkých občanov obce  Ostrov č. 107

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 02.10. sv. Anjelov strážcov, spomienka, po sv. omši adorácia

18:00 KrakovanyZa zdravie a Božiu pomoc č. 187

__________________________________________________________________________

PIATOK 03. 10, féria

17:00 Ostrov Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho č. 107

18:00 Krakovany Manžel, brat a rodičia z oboch strán č. 255

21:00 adorácia

__________________________________________________________________________

SOBOTA 04.10, Sv. Františka Assiského, spomienka

18:00  Krakovany František Kališ, syn Jarolím a rodičia z oboch strán č. 140;

________________________________________________________________

NEDEĽA 05. 10., 27. nedeľa  cez rok

09:00 Ostrov Manžel Marián č. 416

10:30 Krakovany

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č. 261-280

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci: v piatok po sv. omši litánie, odprosujúca pobožnosť a požehnanie

sviatosť zmierenia: Krakovany – pondelok  1730

– štvrtok     1730

Ostrov        -utorok      1730

-streda      1730

 návšteva chorých: Ostrov:        v stredu po sv. omši

Krakovany:  v piatok 830

Úmysel modlitieb na mesiac október: Aby Pán daroval pokoj a jednotu všetkým častiam sveta a zvlášť tým, ktorí vyznávajú vieru v Ježiša Krista- Spasiteľa.

Farské oznamy 22.09.2014 – 28.09.2014

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany

nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033- 7798427,

Farské oznamy

25. nedeľa v cezročnom období

21. 09.2014

__________________________________________________________________________

PONDELOK 22.09. féria

18:00  Krakovany Anton, Marianna a Pavol č. 182

__________________________________________________________________________

UTOROK 23.09. sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka

18:00 Ostrov Jozef Raška 1. výr a manželka Emília č. 394

__________________________________________________________________________

STREDA 24.09. féria

18:00 Ostrov Jozef a rodičia František a Katarína Mitošinkoví č. 353

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 25.09. féria, po sv. omši adorácia

18:00 KrakovanyRod. Žitňanskí a starí rod. z oboch strán a rehoľná sestra Gabriela č. 337

__________________________________________________________________________

PIATOK 26. 09, féria

18:00 Krakovany Manžel a syn Jozef, brat Jozef a matka Agáta č. 136

__________________________________________________________________________

SOBOTA 27.09, Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

18:00  Krakovany Rodičia Viskupoví a Miklovičoví č. 441

________________________________________________________________

NEDEĽA .28. 09. 26. nedeľa  cez rok

09:00 Ostrov Za veriacich farnosti

10:30 Krakovany + Mária Miklovičová, manžel  Ladislav a rodičia z oboch strán č. 575

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č. 241-260

        V mene rodičov, žiakov, pedagógov a biskupského úradu chceme poďakovať ľuďom dobrej vôle v dekanáte Piešťany a okolí, ktorí ste sprevádzali modlitbami na začiatku nového šk. roka naše katolícke školy – ZŠ sv. Márie Goretti a Gymnázium Michala Archanjela. Skutočne len vďaka Božej milosti a vašej trpezlivosti, obetám a modlitbám  sme mohli začať pokojne pracovať na vzdelávaní a duchovnej formácii našich detí a mládeže. Novými projektmi chceme dosiahnuť, aby  úsilie výchovy v kresťanských rodinách pokračovalo na našich školách. Prosíme i naďalej o vašu priazeň a modlitby. Našu prácu a úspechy môžete sledovať na našich internetových stránkach.

                        Marián Ondrejka, duchovný farnosti sv. Štefana a katolíckej základnej školy a gymnázia v Piešťanoch