Farské oznamy od 23.5. do 29.5.2016

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  22.05.2016, 8. nedeľa v cezročnom období – Najsvätejšej Trojice 

__________________________________________________________________________

PONDELOK 23.05., féria

18:00  Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc č. 392

__________________________________________________________________________

UTOROK 24.05., féria

18:00 Ostrov Manžel a rodičia z oboch strán č. 161

__________________________________________________________________________

STREDA 25.05., féria

18:00 Ostrov † Manželka Lýdia Vatrtová 1.výr. č. 33

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 26.05., Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť

17:00 Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu č. 370

18:00 Ostrov Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

PIATOK 27.05., féria

18:00 Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc č. 49

__________________________________________________________________________

SOBOTA 28.05., féria

18:00 Krakovany † Bernardína Mitošinková č. 179

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 29.05., 9. nedeľa v cezročnom období

09:00 OstrovRod. Rudolf Rajňák, manželka Jozefína a starí rod. z oboch strán č. 337

10:30 Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 401-420

Vo štvrtok po sv. omši budeme mať v Ostrove procesiu.

Farské oznamy od 16.5. do 22.5.2016

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  15.05. 2016 Svätodušná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 16.05., sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

18:00  Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc

__________________________________________________________________________

UTOROK 17.05., féria

18:00 Ostrov Rodičov Antalových, brata a starých rodičov č. 404

__________________________________________________________________________

STREDA 18.05., féria

18:00 Ostrov

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 19.05. Náš Pán Ježiš Kristus, večný kňaz

18:00 Krakovany Michal

__________________________________________________________________________

PIATOK 20.05., féria

18:00 Krakovany † Manžel a rodičia č. 9

__________________________________________________________________________

SOBOTA 21.05., féria

18:00 Krakovany  Irena Rusanáčeková a Bartolomej č. 523

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 22.05., 8. nedeľa v cezročnom období- Najsvätejšia Trojica

09:00 KrakovanyRodičia Filoví a Havrlentoví a starí rodičia č. 363

10:30 Ostrov Za prvoprijímajúce deti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 381-400

 

Farské oznamy od 9.5. do 15.5.2016

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  08.05.2016, 7.veľkonočná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 09.05., féria

18:00  Krakovany † Valentín, Anna, synovia Imrich, Anton, Vincent a manželka Alžbeta č. 3

__________________________________________________________________________

UTOROK 10.05., féria

18:00 Ostrov Rodičia Bartošoví a brat Michal č. 404

__________________________________________________________________________

STREDA 11.05., féria

18:00 Ostrov

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 12.05., féria

18:00 Krakovany Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti 15. výr. sobáša č. 297

__________________________________________________________________________

PIATOK 13.05., Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, Ľubovoľná spomienka

18:00 Krakovany Manžel a rodičia č. 9

__________________________________________________________________________

SOBOTA 14.05., sv. Mateja, apoštola, sviatok

18:00 Krakovany  Dcéra, rodičia Sedlákoví a súrodenci č. 357

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 15.05., Svätodušná nedeľa

09:00 Ostrov Albín, Celestína Borovskí a rodičia z oboch strán č. 175

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 361-380

Biblické stretnutie: Krakovany –pondelok, Ostrov – utorok

V piatok po sv. omši budem zapisovať úmysly.

Farské oznamy od 2.5. do 8.5.2016

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  01.05.2016, 6.veľkonočná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 02.05., sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

18:00  Krakovany † Manžel Štefan Švec, dcéra a zať Žákoví a rodičia Valkoví č. 193

__________________________________________________________________________

UTOROK 03.05., sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

18:00 Ostrov Vladimír, rodičia Žažoví a Gogoloví a starí rodičia z oboch strán č. 396

__________________________________________________________________________

STREDA 04.05., féria

18:00 Ostrov Rodičia Bartošoví a Gáboroví č. 406

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 05.05., Nanebovstúpenie Pána, slávnosť

16:30 Ostrov  Za veriacich farnosti

18:00 Krakovany

__________________________________________________________________________

PIATOK 06.05., féria

17:00 Ostrov Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

18:00 Krakovany Manželka Chromjáková a jej rodičia č. 101

__________________________________________________________________________

SOBOTA 07.05., féria

18:00 Krakovany  Mária Klčová č. 208

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 08.05, 7. veľkonočná

09:00 Ostrov Pavol Pánik 1. výr. č. 318

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č:

Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na katolícke masmédiá.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci: spoveď – Krakovany- pondelok: 17:30, štvrtok: 17:30

Ostrov – utorok: 17:30, -streda: 17:30

Návšteva chorých: Ostrov:  streda, Krakovany: piatok od 8:00h.

Farské oznamy od 25.4. do 1.5.2016

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  24.04.2016, 5.veľkonočná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 25.04., sv. Marka, evanjelistu, sviatok

18:00  Krakovany † Z rodiny Vlkovej a Galbavej č. 174

__________________________________________________________________________

UTOROK 26.04., féria

18:00 Ostrov Manžel František Raška, syn Marek a rodičia z oboch strán. Č. 397

__________________________________________________________________________

STREDA 27.04., féria – celodenná poklona od 08:00h. do sv. omše

18:00 Ostrov

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 28.04., féria

18:00 Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea č. 292

__________________________________________________________________________

PIATOK 29.04., sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky európy, Sviatok

18:00 Krakovany Mária a Eduard Miklovič a rod. syn Ladislav s manželkou Máriou č. 247

________________________________________________________________________

SOBOTA 30.04., féria

18:00 Krakovany † Michal a Hedviga Meličkoví a rodičia z oboch strán č. 44

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 01.05., 6. veľkonočná

09:00 Ostrov Sidónia Rajňáková 1. výr. č. 364

10:30  Krakovany  Za prvoprijímajúce deti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č:

– v pondelok stretnutie prvoprijímajúcich detí s rodičmi

– v sobotu 900h. spoveď prvoprijímajúcich detí po sv. spovedi nácvik príp. spoveď rodičov, príbuzných

Túto nedeľu máme zbierku na pomoc pre potreby Ukrajiny.

Úmysel modlitieb na máj: Aby hojnosť darov Ducha Svätého zoslaných na Cirkev prispela k zveľadeniu mieru a spravodlivosti medzi nami a v oblastiach zmietaných nepokojmi a konfliktami.

Farské oznamy od 18.4. do 24.4.2016

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  17.04.2016, 3.veľkonočná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 18.04., féria

18:00  Krakovany † Z rodiny Vadíkovej a Radoskej č. 292

__________________________________________________________________________

UTOROK 19.04., féria

18:00 Ostrov

__________________________________________________________________________

STREDA 20.04., féria

18:00 Ostrov

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 21.04., féria

18:00 Krakovany †Anton Keler, súrodenci a rodičia č. 497

__________________________________________________________________________

PIATOK 22.04., féria

18:00 Krakovany † Jozef Zuzic, starí rodičia z oboch strán č. 189

__________________________________________________________________________

SOBOTA 23.04., sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka

18:00 Krakovany   Manžel, rodičia z oboch strán a ostatní z rodiny č. 263

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 24.04., 5. veľkonočná nedeľa

08:30 Ostrov Sidónia Rajňáková 1. výr. č. 364

10:30  Krakovany  Za birmovancov

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č:

-sobota: 9:00 – spoveď birmovanci, birmovní rodičia, príbuzní,  po spovedi nácvik na birmovku,priniesť si pero, lístok s účasťou na spovediach

– v sobotu po sv. spovedi bude upratovanie kostola a okolia

Farské oznamy od 11.4. do 17.4.2016

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  10.04.2016, 3.veľkonočná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 11.04., sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka

18:00  Krakovany † Manžel Jozef, dcérka Alenka, rodičia a starí rodičia z oboch strán č. 257

__________________________________________________________________________

UTOROK 12.04., féria

18:00 Ostrov Ján Žovin

__________________________________________________________________________

STREDA 13.04., féria

18:00 Ostrov

___________________________________________________________________

ŠTVRTOK 14.04., féria

18:00 Krakovany † Mária a Viliam Petrovičoví a rodičia č. 409

__________________________________________________________________________

PIATOK 15.04., féria

18:00 Krakovany † Peter Rusnáček 1. výr. č. 523

__________________________________________________________________________

SOBOTA 16.04., féria

18:00 Krakovany  Manžel, vnučka Dominika 1. Výr. č. 264

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 17.04., 4. veľkonočná nedeľa

09:00 Ostrov  František Labuda, rodičia, brat Emil, Anna a starí rod. z oboch strán č. 354

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 301-320

Skúška z vedomostí na sv. birmovania: streda – Ostrov po sv. omši, sobota – Krakovany 8:00h.

Príprava na prvé sv. prijímanie: utorok – Ostrov, piatok – Krakovany

Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na seminaristov.

Farské oznamy od 4.4. do 10.4.2016

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  03.04.2016, 2.veľkonočná nedeľa – Božieho milosrdenstva

__________________________________________________________________________

PONDELOK 04.04., Zvestovanie Pána, slávnosť

18:00  Krakovany Z rodiny Glasnákovej a Klčovej č. 179

__________________________________________________________________________

UTOROK 05.04., féria

18:00 Ostrov

__________________________________________________________________________

STREDA 06.04., féria

18:00 Ostrov

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 07.04., sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza, spomienka

18:00 Krakovany † Peter, Antónia, synovia Jozef a Berco z rodiny Zuzicovej č. 346

__________________________________________________________________________

PIATOK 08.04., féria

18:00 Krakovany † Peter, Antónia a synovia Jozef a Berco z rodiny Zuzicovej č. 346

__________________________________________________________________________

SOBOTA 09.04. féria

18:00 Krakovany  Jozef a Alžbeta Čičmanská a rodičia z oboch strán č. 346

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 10.04. – 3. veľkonočná nedeľa 

09:00 Ostrov †

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 261-280

Príprava na sv. birmovania: streda – Ostrov, piatok – Krakovany

Farské oznamy od 28.3. do 3.4.2016

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  27.03.2016, Veľkonočná  nedeľa- Zmŕtvychvstanie Pána 

__________________________________________________________________________

VEĽKONOČNÝ  PONDELOK 28.03.

09:00  Ostrov † Manžel a rodičia z oboch strán č. 284

10:30  Krakovany † Syn Vladko a brat Dušan č. 179

__________________________________________________________________________

VEĽKONOČNÝ  UTOROK 29.03.

18:00 Mária, sestra Františka a rodičia č. 418

__________________________________________________________________________

VEĽKONOČNÁ  STREDA 30.03

18:00   Ostrov Krstní rodičia č. 199

__________________________________________________________________________

VEĽKONOČNÝ  ŠTVRTOK 31.03.

18:00  Krakovany † Johana Ševčíková 1. výr, manžel Štefan a syn Vojtech č. 29

__________________________________________________________________________

VEĽKONOČNÝ  PIATOK 01.04.

18:00 Krakovany  

__________________________________________________________________________

VEĽKONOČNÁ  SOBOTA 02.04.

18:00 Krakovany † Michal Snoha a rod., rod. Madunickí Cyprián a Matilda a starí rodičia č. 451

__________________________________________________________________________

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA- NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 03.04.

09:00 Ostrov Anna, Michal, rodičia a súrodenci z oboch strán č. 280

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 241-260

V nedeľu Božieho milosrdenstva sa po sv. omši pomodlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Keďže tento týždeň máme Veľkonočnú oktávu, votívna omša na prvý piatok nie je dovolená.

Úmysel modlitieb na mesiac apríl: Aby Cirkev pravdivým ohlasovaním evanjelia zdôvodňovala novým generáciám zmysel života a nádeje.

Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku pre prenasledovaných kresťanov.

Farské oznamy od 21.3. do 27.3.2016

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  20.03. 2016 – Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána

__________________________________________________________________________

PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA 21.03.

18:00 Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc  č. 224

__________________________________________________________________________

UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA 22.03.

18:00  Ostrov Manžel Eduard č. 369

__________________________________________________________________________

STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA 23.03.

18:00  Ostrov Rodičia a súrodenci z rodiny Svetlíkových č. 199

__________________________________________________________________________

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE

ŠTVRTOK 24.03., Zelený štvrtok- slávenie Pánovej večere

16:30 Ostrov

18:00  Krakovany

______________________________________________________________________

PIATOK 25. 03., Veľký piatok- Slávenie utrpenia a smrti Pána

15:00 Ostrov

16:00 Krakovany 

__________________________________________________________________________

SOBOTA 26.03., Biela sobota – Veľkonočná vigília

18:30 Krakovany

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 27. 03.,  Veľkonočná nedeľa- Zmŕtvychvstanie Pána

09:00 Ostrov Oľga Gágoríková

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 201-220

 

Na Veľký piatok máme prísny pôst.

Poklona pri Božom hrobe v sobotu: Krakovany od 800h. do večerných obradov, Ostrov od 800h. do 1800h.

V sakristii sa prihláste  na konkrétne hodiny poklony.  

Na budúcu nedeľu budeme mať farskú zbierku.