Farské oznamy od 23.11. do 29.11.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  22.11.2015, 34. nedeľa v cezročnom období Krista Kráľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 23.11., féria

18:00 Krakovany Miroslav Bučko a syn Erich č. 206

__________________________________________________________________________

UTOROK 24.11., sv. Ondreja Dung-Laca, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

18:00 Ostrov Anna a Michal Oravcoví a strí rodičia z oboch strán č. 125

__________________________________________________________________________

STREDA 25.11., sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica, spomienka

18:00 Ostrov Manžel Emil Bielik, rodičia z oboch strán, starí rodičia a všetci zosnulí č. 213

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 26.11., féria

18:00 Krakovany † Rodičia Moravanskí č. 134

__________________________________________________________________________

PIATOK 27. 11., féria

18:00 Krakovany Z rodiny Filovej a Ondačkovej č. 440

__________________________________________________________________________

SOBOTA 28.11., féria

18:00 Krakovany Rodičia Gudiakoví a brat Stanislav č. 439

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 29. 11., 1.  adventná nedeľa

09:00  Ostrov Oľga Antolíková č. 255

10:30  Krakovany    Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 401-420

Príprava na  sv. birmovania: streda    – Ostrov, piatok     – Krakovany.

Na budúcu nedeľu začíname adventné obdobie – prípravu na Božie narodenie.

Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na charitu.

 

Farské oznamy od 16.11. do 22.11.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  15.11. 2015, 33. nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 16.11., féria

17:00 Krakovany Rodičia č. 139

18:00 Ostrov Rodičia Anna, Klement a starí rodičia z oboch strán č. 404

__________________________________________________________________________

UTOROK 17.11.,

07:00 Krakovany

__________________________________________________________________________

STREDA 18.11., féria

18:00 Ostrov Anna Kubranová, rodičia a Veronika č. 328

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 19.11., féria

17:00 Krakovany † Rodičia Jankechoví, Nízneroví, bratia a ostatní z rodiny č. 73

__________________________________________________________________________

PIATOK 20. 11., féria

17:00 Krakovany Ján Galbavý, rodičia a súrodenci č. 220

__________________________________________________________________________

SOBOTA 21.11., Obetovanie Panny Márie, spomienka

17:00 Krakovany Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc č. 484

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 22. 11., 34. nedeľa v cezročnom období – Kristus Kráľ

09:00  Ostrov Ján a Anna Vaňákoví a Jaroslav č. 228

10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 381-400

Príprava na prvé sv. prijímanie: streda    – Ostrov, piatok     – Krakovany

Trnavská novéna: 13-21. 11. 2015

Farské oznamy od 09.11. do 15.11.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  08.11.2015, 32. nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 09.11., Výročie posvätenia Lateránskej baziliky, sviatok

08:00 Ostrov: na úmysel

18:00 Krakovany Alojz Březina, manželka Florentína a dcéra Drahomíra č. 213

__________________________________________________________________________

UTOROK 10.11., féria

18:00 Ostrov  † Rodičia a súrodenci z rodiny Strakovej č. 199

__________________________________________________________________________

STREDA 11.11., sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka

18:00 Ostrov Rodičia a súrodenci z rodiny Svetlíkovej č. 199

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 12.11., sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

18:00 Krakovany † Bartolomej Valo a brat Michal, kňaz č. 206

__________________________________________________________________________

PIATOK 13. 11., féria

17:00 Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc č. 200

__________________________________________________________________________

SOBOTA 14.11., féria

17:00 Krakovany Za zdravie a Božie požehnanie pri príležitosti 60 výr. sobáša č. 463

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 15. 11., 33. nedeľa v cezročnom období

09:00  OstrovĽudovít a Celestína Zubákoví a Antónia Žažová s rodinou č. 205

10:30  Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 361-380

biblické stretnutie:    pondelok – Krakovany, utorok    – Ostrov

sviatosť birmovania: streda    – Ostrov, piatok     – Krakovany

Trnavská novéna: 13-21. 11. 2015

Farské oznamy od 2.11. do 8.11.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  01.11.2015, 31. nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 02.11., Spomienka na všetkých verných zosnulých

17:00 Ostrov Katarína Madunická a manžel

18:00 Krakovany Rodičia Valoví, Kališoví, ich deti a starí rodičia z oboch strán č. 27

__________________________________________________________________________

UTOROK 03.11., féria

18:00 Ostrov  † Bernardína Masárová 1. výr. č. 185

__________________________________________________________________________

STREDA 04.11., sv. Karola Boromea, biskupa, spomienka

18:00 Krakovany † Michal Bučka 1. výr č. 187

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 05.11., Sv. Imricha

18:00 Ostrov Syn Marek Raška, manžel František a rodičia z oboch strán č. 397

__________________________________________________________________________

PIATOK 06. 11., féria

17:00 Ostrov Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

18:00 Krakovany † Syn Ľuboš, 1. výr. č. 477

__________________________________________________________________________

SOBOTA 07.11., féria

17:00 Krakovany Manžel Štefan Arbet č. 419

18:00 Ostrov

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 08. 11., 32. nedeľa v cezročnom období

09:00  KrakovanyRodičia Jozef a Emília a starí rodičia  z oboch strán č. 206

10:30  Ostrov Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 341-360

Modlitby za duše v očistci: V dňoch: 1.-8. novembra sa modlíme na cintoríne za duše v očistci. V týchto dňoch môžeme získať odpustky za duše v očistci.

Máme prvý piatok v mesiaci: sv. zmierenia: Krakovany  – streda od 1700h., Ostrov  –  utorok a štvrtok  1730h.

Návšteva chorých: : Ostrov – utorok, Krakovany – piatok od 830h

V Ostrove budeme mať na budúcu nedeľu hody z príležitosti sviatku sv. Imricha

Úmysel modlitieb na mesiac november: Aby sme si každý deň uvedomovali, že Kristus je nielen kráľom Neba i Zeme, ale každého z nás.

Farské oznamy od 26.10. do 1.11.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  25.10. 2015, 30. nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 26.10., féria

18:00 Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu č. 3

__________________________________________________________________________

UTOROK 27.10., féria

18:00 Ostrov  † Manžel  a rodičia z obidvoch strán č. 117

__________________________________________________________________________

STREDA 28.10., sv. Šimona a Júdu, apoštolov

18:00 Ostrov Milan Radošínsky a syn Slavomír č. 108

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 29.10., féria

18:00 Krakovany † František a Mária Rajčákoví a syn Anton č. 223

__________________________________________________________________________

PIATOK 30. 10., féria

18:00 Krakovany Rodičia Jankechoví č . 49

__________________________________________________________________________

SOBOTA 31.10., féria

18:00 Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Radoskú č. 264

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 01. 11., Všetkých svätých, slávnosť

09:00  OstrovEmil Borovský, Katarína a Dominik Borovskí, Mária a Emil Mitošinka a ostatní zosnulí z rodiny č. 212

10:30  Krakovany   Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 321-340

Príprava na sv.  birmovania: Ostrov: streda, Krakovany:  piatok

Farské oznamy od 19.10. do 25.10.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  18.10.2015, 29. nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 19.10., féria

18:00 Stráže Mária a Emil Vatrtoví č. 400

__________________________________________________________________________

UTOROK 20.10., féria

18:00 Ostrov  † Manžel Ľubomír č. 393

__________________________________________________________________________

STREDA 21.10., féria

18:00 Ostrov Manžel, brat, švagor, rodičia a starí rodičia z oboch strán č. 145

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 22.10., féria

07:00 Krakovany Vít Radoský, manželka Mária a Jozef č. 213

__________________________________________________________________________

PIATOK 23. 10., féria

18:00 Krakovany Ľudmila a Michal Pekarovičoví č. 397

__________________________________________________________________________

SOBOTA 24.10., féria

18:00 Krakovany † Manžel, rodičia a ostatná rodina č. 263

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 25. 10., 30. nedeľa v cezročnom období

09:00  OstrovRodičia Antónia a Emil Gajdoš č. 466

10:30  Krakovany   Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 301-320

Biblické stretnutie Ostrov: utorok, Krakovany:  piatok

Farské oznamy od 12.10. do 18.10.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  11.10.2015, 28.nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 12.10., féria

18:00 Krakovany † Rodičia, sestra a starí rodičia č. 6

__________________________________________________________________________

UTOROK 13.10., féria

18:00 Ostrov  † Anton a Antónia Miháliková a rodičia z oboch strán č. 328

__________________________________________________________________________

STREDA 14.10., féria

18:00 Ostrov manžel č. 396

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 15.10., sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

18:00 Krakovany Petronela a Jozef Valo, synovia Bartolomej a František č. 3

__________________________________________________________________________

PIATOK 16. 10., sv. Margity, Márie Alacoque, panny, ľubovoľná spomienka

18:00 Krakovany Manžel Serafín Klinovský č. 83

__________________________________________________________________________

SOBOTA 17.10., sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

07:00 Krakovany

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 18. 10., 29. nedeľa v cezročnom období

07:30  Krakovany

09:00  OstrovAnna Lauková a starí rodičia z oboch strán č. 242

10:30  Stráže  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 281-300

V pondelok po sv. omši budem zapisovať úmysly  na sv. omše.

Príprava na prvé sv. prijímanie: Ostrov:       utorok , Krakovany:  piatok.

Na budúcu nedeľu budeme mať sv. omšu v kostole sv. Gála – hody. V sobotu o 9:00h. upratovanie okolo kostola.

Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na misie.

Farské oznamy od 5.10. do 11.10.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  04.10. .2015, 27. nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 05.10., féria

18:00 Krakovany Za zdravie a Božie požehnanie č. 397

__________________________________________________________________________

UTOROK 06.10., féria

18:00 Ostrov  † Blažkovej a Augustínovej č. 359

__________________________________________________________________________

STREDA 07.10., Ružencovej Panny Márie, spomienka

18:00 Ostrov Ľudovít Bolješik, manželka Brigita, Gašpar Šimo, manželka Jozefína, syn Peter a manželka Oľga č. 13

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 08.10., féria

18:00 Krakovany Rodičia Brigita  a Jozef Valkoví č. 419

__________________________________________________________________________

PIATOK 09. 10., féria

18:00 Krakovany Rodičia Horvátoví a Žitňanskí č. 392

__________________________________________________________________________

SOBOTA 10.10., féria

18:00 Krakovany † Anton Zeman a manželka č.352

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 11. 10., 28. nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Lýdia Vatrtová

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 261-280

Príprava na sv. birmovania: Ostrov:       streda, Krakovany: piatok

Na budúcu sobotu odchádzame na púť na Turzovku Krakovany: 07:00h., Ostrov: 07:15h.

Farské oznamy od 28.09. do 04.10.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  27.08. .2015, 26. nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 28.08., féria

15:00 Ostrov + František Madunický

18:00 Krakovany  Manžel a deti č. 6

__________________________________________________________________________

UTOROK 29.09., sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

18:00 Ostrov  † Sidónia Urbánková, starí rodičia a ostatní zosnulí z rodiny č. 205

__________________________________________________________________________

STREDA 30.09. sv., Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

15:00 Krakovany Mária Gonová

18:00 Ostrov Na úmysel

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 01.10., sv. Terézie  z Lisieux, panny a učiteľky  Cirkvi, spomienka

18:00 Krakovany Irena Madunická 1. výr. č. 107

__________________________________________________________________________

PIATOK 02. 10., féria

17:00 Ostrov Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

18:00 Krakovany Rodičia Daněkoví č. 85

__________________________________________________________________________

SOBOTA 03.10., féria

18:00 Krakovany Manžel Anton, brat a rodičia z oboch strán č. 255

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 04. 10., 27. nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Manžel č. 416

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 241-260

Prvý piatok v mesiaci.

Sviatosť zmierenia: Krakovany – pondelok – 17:30, štvrtok     – 17:30

Ostrov        -utorok     – 17:30, streda     – 17:30

Návšteva chorých:    Ostrov – streda po sv. omši, Krakovany – piatok 08:00

Úmysel modlitieb na mesiac október: Aby sa v našich rodinách rozšírila modlitba posvätného ruženca, ako nástroj pokoja, obety a lásky.

Farské oznamy od 21.9. do 27.9.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  20.08. .2015, 25. nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 21.08., sv. Mátúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

18:00 Krakovany  Z rodiny Štefankovej a Zuzicovej č. 255

__________________________________________________________________________

UTOROK 22.09., féria

18:00 Ostrov  † Jozef Kubran 1. výr. č. 330

__________________________________________________________________________

STREDA 23.09., sv. Pia z Pietralčiny, kňaza, spomienka

18:00 Ostrov † Vít a Ernestína Glasnákoví, vnučka Zdenka a starí rod.Glasnákoví a Klčoví č.207

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 24.09., féria

18:00 Krakovany Manžel Michal a sestra Lýdia č. 353

__________________________________________________________________________

PIATOK 25. 09., féria

18:00 Krakovany † Mária Miklovičová s manželom a rodičia z oboch strán č. 575

__________________________________________________________________________

SOBOTA 26.09., féria

18:00 Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc č. 263

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 27. 09., 26. nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Za rodinu pri príl. životného jubilea č. 428

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 241-260

Biblické stretnutie: Krakovany – pondelok, Ostrov – utorok

Dnes máme v Krakovanoch celodennú poklonu. Na záver o 18:30 h. bude krátka pobožnosť.