Farské oznamy od 8.2. do 14.2.2016

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  07.02.2016, 5 nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 08.02., féria

18:00 Krakovany  František Šurín, rodičia a Irma č. 410

__________________________________________________________________________

UTOROK 09.02., féria

18:00 Ostrov

__________________________________________________________________________

STREDA 10.02., Popolcová streda

17:00 Ostrov † Rodičia Vavrincoví Anna a Ján č. 308

18:00 Krakovany † Manžel František a rodičia z oboch strán č. 227

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 11.02., Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej,

18:00 Krakovany † Michal Herman, manželka a rodičia z oboch strán a Štefan Gula č. 436

__________________________________________________________________________

PIATOK 12. 02., féria

18:00 Krakovany † Rodičia Andriskoví, starí rodičia z oboch strán a dcéra Slávka č. 357

__________________________________________________________________________

SOBOTA 13.02., féria

18:00 Krakovany † Mária 1.výr. , Viliam a starí rodičia Sedlákoví č. 78

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 14. 02.,  1. pôstna nedeľa

09:00 Ostrov Valentín a Štefánia Leždíkoví a ich rodičia č. 188

10:30  Krakovany    Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 101-120

Príprava na sviatosť birmovania: Ostrov      – utorok, Krakovany – piatok.

Pobožnosť krížovej cesty: piatok – 1730, nedeľa – 1430

V stredu sa nám začína pôstne obdobie.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Farské oznamy od 1.2. do 7.2.2016

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  31.01.2016, 4. nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 01.02., féria

18:00 Krakovany  Bratia Jarolím, Ladislav a Švagriná č. 259

__________________________________________________________________________

UTOROK 02.02., Obetovanie Pána, – Hromnice, sviatok

17:00 Ostrov + Oľga Motýľová, Pavla Vatrtová, Anna Bieliková a zosnulí príbuzní rodín z oboch strán č. 50

18:00 Krakovany  Manžel a synovia č. 6

__________________________________________________________________________

STREDA 03.02., sv. Blažeja biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

18:00 Ostrov

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 04.02., féria

18:00 Krakovany † Rodičia Michal, Petronela, Štefan, Jarolím a rodičia z oboch strán

__________________________________________________________________________

PIATOK 05. 02., Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

17:00 Ostrov Za všetkých ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

18:00 Krakovany † Konštantín, Marta a rodičia z oboch strán č. 357

__________________________________________________________________________

SOBOTA 06.02., sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

18:00 Krakovany † Z rodiny Kupcovej a Štefankovej č. 48

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 07. 02.,  5. nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Marián Kavka, rodičia a starí rodičia z oboch strán č. 323

10:30  Krakovany    Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 81-100

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci.

Sviatosť zmierenia: Krakovany- pondelok od 1730h., štvrtok od 1730h.

Ostrov – utorok od 1630h.,  streda od 1730h.

Návšteva chorých:  Ostrov: v stredu, Krakovany: v piatok od 0800h.

Farské oznamy od 25.1. do 31.1.2016

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  24.01.2016, Tretia nedeľa v cezročnom období

__________________________________________________________________________

PONDELOK 25.01., Obrátenie sv. apoštola Pavla, sviatok

18:00 Krakovany  Viliam a Františka Zuzicoví č. 254

__________________________________________________________________________

UTOROK 26.01., Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

18:00 Ostrov Za zdravie a Božiu pomoc č. 369

__________________________________________________________________________

STREDA 27.01., féria

18:00 Ostrov

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 28.01., sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

18:00 Krakovany † Michal, Petronela, Štefan, Jozef, Emília a rodičia

__________________________________________________________________________

PIATOK 29. 01., féria

18:00 Krakovany † Rodina Čechvalová č.445

__________________________________________________________________________

SOBOTA 30.01., féria

18:00 Krakovany † Štefan, Celestína a syn František č. 345

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 31. 01.,  Štvrtá nedeľa v cezročnom období

09:00  Ostrov Vojtech Jankech 2. výr. č. 337

10:30  Krakovany    Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 61-80

Príprava na  sv. birmovania: Ostrov – streda, Krakovany – piatok.

 

Farské oznamy od 18.1. do 24.1.2016

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  17.01.2016, Druhá nedeľa v cezročnom období 

__________________________________________________________________________

PONDELOK 18.01., féria

18:00 Krakovany  Emília Šubjaková 1.výr.  č. 234

__________________________________________________________________________

UTOROK 19.01., féria

18:00 Ostrov Brat a rodičia z oboch strán a mama č. 369

__________________________________________________________________________

STREDA 20.01., féria

18:00 Ostrov † Milan Šimo, rodičia z oboch strán Viktória, Ján a Mária č. 350

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 21.01., féria

07:00 Krakovany † Rodina Vyberalová, Jarošová a súrodenci

__________________________________________________________________________

PIATOK 22. 01., féria

18:00 Krakovany † Peter Ravas a Jozef Jankech č. 474

__________________________________________________________________________

SOBOTA 23.01., féria

18:00 Krakovany † Anton Radoský a rodičia z oboch strán č. 264

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 24. 01.,  Tretia nedeľa v cezročnom období

09:00 † Ostrov Poďakovanie za Božie milosti pri príležitosti životného jubilea a 50. výr. sobáša č. 359

10:30  Krakovany    Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 61-80

Príprava na prvé sv. prijímanie: Ostrov      – streda, Krakovany – piatok.

Biblické stretnutie: pondelok  – Krakovany, utorok      – Ostrov.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: 18-25. januára.

Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na katolícke školstvo.

Farské oznamy od 11.1. do 17.1.2016

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  10.01.2016,  1. nedeľa v cezročnom období – Krst Krista Pána

__________________________________________________________________________

PONDELOK 11.01., féria

18:00 Krakovany  Františka Lacková, synovia Viktor a Vojtech

__________________________________________________________________________

UTOROK 12.01., féria

18:00 Ostrov Z rodiny Kolarovičovej a Radošínskej č. 107

__________________________________________________________________________

STREDA 13.01., féria

18:00 Ostrov † Jozef Klačan a starí rodičia z oboch strán č. 142

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 14.01., féria

18:00 Krakovany † Otec Ján č. 49

__________________________________________________________________________

PIATOK 15. 01., féria

18:00 Krakovany Rodina Benková a syn Emil č. 370

__________________________________________________________________________

SOBOTA 16.01., féria

18:00 Krakovany †  Z rodiny Valovej

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 17. 01.,  Druhá nedeľa v cezročnom období

09:00  OstrovDcéra Eva Kováčiková č. 387

10:30  Krakovany    Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 41-60

Príprava na sv. birmovania: Ostrov      – utorok, Krakovany – piatok.

Farské oznamy od 4.1. do 10.1.2016

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  03.01.2016, Druhá nedeľa po narodení Pána, Svätá rodina

__________________________________________________________________________

PONDELOK vo vianočnom období, 04.01.

18:00 Krakovany† Za zdravie a Božiu pomoc č. 224

__________________________________________________________________________

UTOROK vo vianočnom období, 05.01.

18:00 Ostrov † Rodičia Borovskí a starí rodičia z oboch strán č. 418

__________________________________________________________________________

STREDA Zjavenie Pána- Traja Králi, 06.01.

09:00 OstrovManžel Eduard č. 369

10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK po zjavení Pána, 07.01.

18:00 Krakovany Za zdravie a Božiu pomoc č. 259

__________________________________________________________________________

PIATOK po zjavení Pána, 08. 01.

18:00 Krakovany †Rodičia Gonoví č. 49

__________________________________________________________________________

SOBOTA po zjavení Pána, 09.01.

18:00 Krakovany †  Rodičia Gašpar a Emília Bucheloví

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 10. 01.,  Tretia nedeľa po narodení Pána- Krst Krista Pána

09:00  OstrovJozef Jakubíček  manželka Antónia a rodičia z oboch strán č. 141

10:30  Krakovany    Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 1-20

V stredu počas sv. omše budem svätiť vodu a kriedu. V stredu po poludní budem chodiť posviacať domy. Po sv. omši sa môžete nahlásiť, kto má záujem.

Na budúcu nedeľu sa nám končí vianočné obdobie.

Farské oznamy od 28.12. do 3.1.2016

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  27.12.2015, Prvá nedeľa po narodení Pána, Svätá rodina

__________________________________________________________________________

PONDELOK 28.12., sv. Neviniatka, mučeníci, sviatok

18:00 Krakovany  Františka, Štefan, Mária a Jaroslav č. 337

__________________________________________________________________________

UTOROK 29.12., féria

07:00 Krakovany Jozef Žitňanský a rodičia z oboch strán

__________________________________________________________________________

STREDA 30.12., féria

18:00 Ostrov

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 31.12., féria

15:00 Ostrov

16:00 Krakovany  † Františka Kališová 1.výr č. 140

__________________________________________________________________________

PIATOK 01. 01., Panny Márie Bohorodičky

09:00  Ostrov Za veriacich farnosti

10:30  Krakovany  † Emil Mihálik 1. Výr. č. 477

__________________________________________________________________________

SOBOTA 02.01., féria

18:00  Krakovany †  Rodičia Rudolf a Mária Klčoví č. 208

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 03. 01.,  Druhá nedeľa po narodení Pána

09:00  Ostrov † Vojtech Zubák a rodina Kubrická a Zubáková č. 153

10:30  Krakovany    Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 501-620

Vo štvrtok máme záver roka. Po sv. omši poďakovanie za milosti v uplynulom roku.

Úmysel modlitieb na mesiac január: Aby sme vedeli prijať každého človeka s úctou a štedrosťou, ako prichádzajúceho Ježiša.

Farské oznamy od 21.12. do 27.12.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  20.12.2015, 4. adventná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 21.12., féria

18:00 Krakovany † Dalibor Starovič

__________________________________________________________________________

UTOROK 22.12., féria

18:00 Ostrov Michal  Viktória Košútoví a dcéra Milka č. 394

__________________________________________________________________________

STREDA 23.12., féria

18:00 Ostrov

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 24.12., féria

07:00 Krakovany † Manžel Vojto Valo

22:30 Ostrov  

24:00 Krakovany Za dobrodincov farnosti

__________________________________________________________________________

PIATOK 25. 12., Narodenie Pána, slávnosť

09:00   Ostrov

10:30  Krakovany    Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

SOBOTA 26.12., sv. Štefan, prvý mučeník, sviatok

09:00  OstrovMária a Michal Vojtkoví a dcéra Oľga, Gabriela a Ján Gágoríkoví č. 92

10:30  KrakovanyOtec Anton Rajčák a rodina č. 1

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 27. 12., Prvá nedeľa po narodení Pána, Svätá rodina

09:00  OstrovDcéra Mária, zať František a Jozef a rodičia z oboch strán č. 284

10:30  Krakovany    Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 461-480

Štedrá večera sa má začať Prečítaním úryvku o narodení Pána zo sv. evanjelia podľa Lukáša. Po krátkom zamyslení sa treba modliť modlitbu Otče náš . . ., Zdravas Mária . . ..  a Sláva Otcu . . .

Na slávnosť Božieho narodenia budeme mať farskú zbierku.

Farské oznamy od 14.12. do 20.12.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  13.12.2015, 3. adventná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 14.12., sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, Spomienka

18:00 Krakovany  Milan Augustovič 1. výr. č. 380

__________________________________________________________________________

UTOROK 15.12., féria

07:00 Ostrov Anna a Michal Palkech a rodičia č. 280

__________________________________________________________________________

STREDA 16.12., féria

07:00 Ostrov Katarína Gonová

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 17.12., féria

07:00 Krakovany Z rodiny Bartošovej a Žákovej č. 337

__________________________________________________________________________

PIATOK 18. 12., féria

07:00 Krakovany Rodičia, brat a sestra č. 139

__________________________________________________________________________

SOBOTA 19.12., féria

18:00 Krakovany Rodina Žitňanská a rodičia z oboch strán č. 214

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 20. 12., 4. adventná nedeľa

09:00 OstrovRodičia Ďurčákoví a brat č. 393

10:30  Krakovany    Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 461-480

Návšteva chorých: Krakovany – pondelok od 800h., Ostrov– utorok od 800h.  -nahláste mi ich po sv. omši v sakristii

Spoločná sv. spoveď bude v našej farnosti na budúcu nedeľu: Ostrov – 1345 – 1445,    Krakovany – 1530 – 1645

Farské oznamy od 7.12. do 13.12.2015

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427

Farské oznamy  06.12.2015, 2. adventná nedeľa

__________________________________________________________________________

PONDELOK 07.12.,

__________________________________________________________________________

UTOROK 08.12., Nepoškvrnené počatia Panny Márie, prikázaný sviatok

17:00 Ostrov †

18:00 Krakovany Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

STREDA 09.12., féria

18:00 Ostrov Manžel Ľudovít Bartoš, sestra Cecília, brat Rudolf a rod. z oboch strán č. 237

__________________________________________________________________________

ŠTVRTOK 10.12., féria

18:00 Krakovany † Rodičia Tomáš a Sidónia a starí rodičia z oboch strán č. 206

__________________________________________________________________________

PIATOK 11. 12., féria

18:00 Krakovany Kňaz Ľubomír Sedlák

__________________________________________________________________________

SOBOTA 12.12., féria

18:00 Krakovany Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc. č. 85

__________________________________________________________________________

NEDEĽA 13. 12., 3.  adventná nedeľa

09:00  † Ostrov  Manžel Miroslav č. 207

10:30  Krakovany    Za veriacich farnosti

__________________________________________________________________________

Upratovanie kostola č: 441-460

Dnes máme sv. Mikuláša- patróna našej farnosti.

Príprava na prvé sv. prijímanie: Ostrov  –  streda, Krakovany – štvrtok.