Obnovenie prevádzky materskej školy  v bežnom režime pre všetky deti

Vážení rodičia, od stredy 7. apríla 2021 bude prevádzka našej materskej školy otvorená v riadnom režime  pre všetky deti.

Organizačné pokyny:

 • Do MŠ bude sprevádzať dieťa aj si pre dieťa príde iba ten rodič (starý rodič, súrodenec…), ktorý sa preukáže negatívnym výsledkom testu, nie staršieho ako 7 dní, alebo ak prekonal COVID- 19 preukazuje sa dokladom o prekonaní nie starším ako tri mesiace, alebo očkovanie druhou vakcínou pred viac ako 14 dňami.
 • Do MŠ môžu chodiť iba deti, ktorým ( alebo ich príslušníkom ) nebola nariadená karanténa.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.       Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 • V interiéri MŠ sa pohybujete s prekrytými dýchacími cestami s respirátorom nie dlhšie ako 10 minút, v šatni môžu byť len jedna dospelá osoba.
 • Zákonný zástupca dodržiava epidemiologické opatrenia R-O-R.
 • Dieťa musí mať v skrinke náhradné rúško.
 • Naďalej platí pravidlo zákazu hračiek z domáceho prostredia, okrem plyšovej hračky na spinkanie ktorú si dieťa ponechá počas celého týždňa v MŠ.
 • Zakázané je zhromažďovanie sa osôb v areáli a pred areálom materskej školy, zakázané sú hry detí na dvore materskej školy pri odchode domov.
 • Zákonný zástupca pri akomkoľvek podozrení na COVID 19 okamžite nahlási riaditeľke MŠ a dieťa nechá v domácej izolácie.

POTREBNÉ TLAČIVÁ  PRI NÁSTUPE DIEŤATA v stredu 7. apríla 2021

 Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

 Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Čestné vyhlásenie

Tlačivá na si môžete stiahnuť a vytlačiť v sekcii školstvo MŠ , tlačivá na stiahnutie. Ak nemáte možnosť si tlačivá vytlačiť, pripravené budú ráno v MŠ pri prvom nástupe dieťaťa.

Za Vašu trpezlivosť a zodpovednosť ďakujeme.

Zároveň Vás žiadame, aby ste do komentára alebo  na mail adresu ms@krakovany.sk  potvrdili záujem o MŠ od stredy 7.apríla 2021 /mám záujem a meno dieťaťa/  k zabezpečeniu stravy, prípadne telefonicky 033/7798431             v utorok 6.apríla 2021 do 15.00. Strava sa do obedára nevydáva, odhlasovanie detí zo stravy do 7.15 hod. Deti zamestnaných rodičov, ktoré MŠ  už navštevujú od utorka 6.4.2021 sa nemusia nahlasovať.

 

 

 

Testovanie na COVID-19 v Krakovanoch 3.4.2021

Dňa 03.04.2021 – v sobotu sa uskutoční v našej obci testovanie obyvateľov na COVID-19.  Miesto testovania bude sála Kultúrneho domu v Krakovanoch. Príchod obyvateľov na testovanie bude hlavným vchodom zo Sadovej ulice.

Čas testovania v sobotu bude:
Testovanie: od 08.00 hod. do 12.00 hod.
Dezinfekcia a obedná prestávka: od 12.00 hod. do 13.30 hod.
Testovanie: od 13.30 hod. do 18.00 hod.

Je potrebné si so sebou priniesť Občiansky preukaz. Poradie testovaných bude prebiehať ako kto príde. Žiadna abeceda, žiadne ulice!   Pokiaľ je to možné, príďte pešo. Parkovné miesta sú obmedzené. Ak príde na testovanie rodina spolu s deťmi, stačí keď na výsledok počká jeden z rodičov pod podmienkou, že celá rodina má v obci trvalý pobyt. V prípade, že rodičia majú rôzne trvalé pobyty, musia na výsledok čakať obaja.

Pohyb pri čakaní a postup pri testovaní budú koordinovať členovia DHZ Krakovany. Žiadame Vás o dodržiavanie pokynov, dodržiavať dvojmetrové odstupy, povinné rúško na tvári. Tehotné ženy budú uprednostnené v poradí.

Aktuálne informácie o dĺžke čakania na antigénové testovanie COVID-19 prostredníctvom služby SOM V RADE: kliknite sem

Prevádzka MŠ od pondelka 29. marca 2021

Od pondelka 29. marca 2021 prevádzka materskej školy pokračuje ako doteraz – to znamená , že MŠ môžu navštevovať iba deti zákonných zástupcov pracujúci v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu ( homo office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Potrebné tlačivá na podpis budete mať pripravené v MŠ. Zákonný zástupca, ktorý dieťa privádza do MŠ aj si pre dieťa príde sa musí preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID 19, ktorý bude platiť od 29.03.2021, alebo ak prekonal COVID – 19 preukazuje sa dokladom o prekonaní nie starším ako 3 mesiace. Ďakujeme !

Testovanie na COVID-19 v Krakovanoch 27.3.2021

Dňa 27.03.2021 – v sobotu sa uskutoční v našej obci testovanie obyvateľov na COVID-19.  Miesto testovania bude sála Kultúrneho domu v Krakovanoch. Príchod obyvateľov na testovanie bude hlavným vchodom zo Sadovej ulice.

Čas testovania v sobotu bude:
Testovanie: od 08.00 hod. do 12.00 hod.
Dezinfekcia a obedná prestávka: od 12.00 hod. do 13.30 hod.
Testovanie: od 13.30 hod. do 18.00 hod.

Je potrebné si so sebou priniesť Občiansky preukaz. Poradie testovaných bude prebiehať ako kto príde. Žiadna abeceda, žiadne ulice!   Pokiaľ je to možné, príďte pešo. Parkovné miesta sú obmedzené. Ak príde na testovanie rodina spolu s deťmi, stačí keď na výsledok počká jeden z rodičov pod podmienkou, že celá rodina má v obci trvalý pobyt. V prípade, že rodičia majú rôzne trvalé pobyty, musia na výsledok čakať obaja.

Pohyb pri čakaní a postup pri testovaní budú koordinovať členovia DHZ Krakovany. Žiadame Vás o dodržiavanie pokynov, dodržiavať dvojmetrové odstupy, povinné rúško na tvári. Tehotné ženy budú uprednostnené v poradí.

Aktuálne informácie o dĺžke čakania na antigénové testovanie COVID-19 prostredníctvom služby SOM V RADE: kliknite sem

Verejná obchodná súťaž-predaj pozemkov-3. kolo

Podmienky vyhlásenej Obchodnej verejnej súťaže:

24.02.2021 PhDr. František Klinovský, starosta obce Krakovany

Testovanie na COVID-19 v Krakovanoch 20.3.2021

Dňa 20.03.2021 – v sobotu sa uskutoční v našej obci testovanie obyvateľov na COVID-19.  Miesto testovania bude sála Kultúrneho domu v Krakovanoch. Príchod obyvateľov na testovanie bude hlavným vchodom zo Sadovej ulice.

Čas testovania v sobotu bude:
Testovanie: od 08.00 hod. do 12.00 hod.
Dezinfekcia a obedná prestávka: od 12.00 hod. do 13.30 hod.
Testovanie: od 13.30 hod. do 18.00 hod.

Je potrebné si so sebou priniesť Občiansky preukaz. Poradie testovaných bude prebiehať ako kto príde. Žiadna abeceda, žiadne ulice!   Pokiaľ je to možné, príďte pešo. Parkovné miesta sú obmedzené. Ak príde na testovanie rodina spolu s deťmi, stačí keď na výsledok počká jeden z rodičov pod podmienkou, že celá rodina má v obci trvalý pobyt. V prípade, že rodičia majú rôzne trvalé pobyty, musia na výsledok čakať obaja.

Pohyb pri čakaní a postup pri testovaní budú koordinovať členovia DHZ Krakovany. Žiadame Vás o dodržiavanie pokynov, dodržiavať dvojmetrové odstupy, povinné rúško na tvári. Tehotné ženy budú uprednostnené v poradí.

Aktuálne informácie o dĺžke čakania na antigénové testovanie COVID-19 prostredníctvom služby SOM V RADE: kliknite sem

OBNOVENIE PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY OD PONDELKA 22.03.2021

Vážení rodičia, oznamujeme Vám , že prevádzka materskej školy sa opäť obnovuje v pondelok 22.03.2021 ako doteraz. Materskú školu môžu navštevovať iba deti rodičov, ktorí svoju prácu nemôžu vykonávať z domu.                    Zákonný zástupca (alebo súrodenec, starý rodič….), ktorý dieťa privádza do MŠ aj si pre dieťa príde  musí sa preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID 19, ktorý bude platiť od 22.03.2021, alebo ak prekonal COVID – 19 preukazuje sa dokladom o prekonaní nie starším ako 3 mesiace.                                                                                              Tlačivá k nástupu od pondelka 22.03.2021 budú k dispozícii ráno pred vchodom do budovy.

 

 

ZÁPIS DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

 

ZÁPIS DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Milí rodičia budúcich prváčikov !

Základná škola Krakovany, Vás srdečne pozýva na zápis do 1.ročníka, ktorý sa uskutoční                                              7.apríla 2021  od 14.30 do 17.30 v budove školy. Bližšie informácie sa dočítate na stránke školy.

 

PRERUŠENIE PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY OD 15.3.2021 DO 19.3.2021

PRERUŠENIE PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY  POKRAČUJE

Vážení rodičia,                                                                                                                                                                                          na základe vyjadrenia RÚVZ v Trnave je potrebné sledovať zdravotný stav detí, keďže prišlo len k bežnému kontaktu s pozitívne testovanou osobou. Karanténa  sa v tomto prípade na deti nevzťahuje. V prípade objavenia sa  príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, porucha resp. strata čuchu a chuti   bez  meškania telefonicky kontaktujte ošetrujúceho lekára . Avšak na základe Rozhodnutia zriaďovateľa Obce Krakovany prevádzka MŠ bude naďalej prerušená  do piatka 19. marca 2021 z dôvodu nedostatočného personálneho obsadenia.              Táto informácia  platí podľa aktuálneho stavu, keďže sa situácia môže meniť, je potrebné naďalej sledovať našu stránku.       

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť !

 

Voľba kontrolóra obce Krakovany

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Krakovany

Obecné zastupiteľstvo Krakovany v zmysle § 18 ods. 2 a 3  zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 369/1990 Zb.)
vyhlasuje  voľbu hlavného kontrolóra Obce Krakovany,
ktorá sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 8. apríla 2021

A. Požiadavky na uchádzača pre účasť vo voľbe:

 1. Kvalifikačné predpoklady – ukončenie minimálne úplné stredné vzdelanie,
 2. Nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.,
 3. Bezúhonnosť.

B. Ďalšie predpoklady úspešného uchádzača:

 1. Znalosť všeobecne záväzných predpisov v oblasti územnej samosprávy,
 2. Počítačové znalosti štandardného užívania Word, Excel, Internet.

C. Náležitosti prihlášky, ktorá sa doručí poštou alebo osobne najneskôr do 19.3. 2021 do 12,00 hod. do podateľne na adrese Obecný úrad Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany v zalepenej obálke s označením: „Voľba HK – NEOTVÁRAŤ“:

 1. osobné údaje uchádzača podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. Úradne overená kópia dokladov o dosiahnutom najvyššom vzdelaní,
 3. profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní, funkčného zaradenia a odborne praxe s dôrazom na prax vo verejnej správe, podnikateľská a iná činnosť,
 4. čestné prehlásenie uchádzača, že nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb., resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce Krakovany,
 5. Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov pre účely voľby hlavného kontrolóra,
 6. Kontaktné údaje (číslo telefónu, e-mailová adresa).

V Krakovanoch 4.2.2021
PhDr. František Klinovský,  starosta obce