Pozvánka na členskú schôdzu FK Krakovany v sobotu 24.2.2024

Futbalový klub Krakovany pozýva všetkých fanúšikov futbalu na Členskú schôdzu FK Krakovany – konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 24.2.2024 (sobota) o 16:00 hod. v sále KD Krakovany. 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba predsedajúceho
 3. Schválenie programu
 4. Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátovej a návrhovej), schválenie overovateľov zápisnice
 5. Správa o činnosti FK za posledné obdobie 
 6. Správa o hospodárení za rok 2023 
 7. Návrh plánu činnosti na rok 2024 
 8. Voľba výkonného výboru FK
 9. Diskusia 
 10. Návrh a schválenie uznesení
 11. Záver

Veríme, že poctíte svojou účasťou stretnutie v kruhu futbalových fanúšikov, členov a funkcionárov. Tešíme sa na Vašu účasť! Pripravené je aj občerstvenie.

Výkonný výbor FK Krakovany

Farské oznamy od 12.2.do 18.2.2024

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 12.2. 18. 2. 2024
_______________________
PONDELOK  12. 2., féria

UTOROK  13. 2., féria
17:00 Ostrov z rodiny Svetlíkovej a Strakovej

STREDA  14. 2., Popolcová streda
16:00 Ostrov  rodičia Bartošoví a Gáboroví, starí rodičia z oboch strán a švagor Rudolf
17:00 Krakovany  na úmysel kňaza

ŠTVRTOK  15. 2., féria
17:00 Krakovany rodičia Martin a Jozefína Hodulíkoví a brat Štefan

PIATOK  16. 2., féria
17:00 Krakovany † rodičia Jarolím a Katarína Heskoví a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA  17. 2., féria
17:00 Krakovany † Jolana Opatovská, 1. výročie

NEDEĽA 18. 2., 1. pôstna nedeľa
08:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri dožití 96 rokov života
09:00 Ostrov  † rodičia Gabriel a Mária Svetlíkoví, súrodenci a ostatní zomrelí z rodiny
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 21-40 
Pobožnosť krížovej cesty –  v piatok o 16:30 hod., v nedeľu o 14:30 hod.
V stredu je prísny pôst od mäsitého pokrmu.
Na budúcu nedeľu sa koná zbierka na katolícku  charitu.

Pozvánka na Fašiangový festival 10.2.2024 + článok

10.02. 2024 Fašiangový festival – OZ Za Krakovskú bránu

Fašiangový festival v Krakovanoch

Krakovany boli oddávna spojené s folklórom a tradíciami. Jenou z nich bolo chodenie pod šable. Bola to výsada dychovej hudby , ktorá si prizvala folkloristov na obchôdzku po dedine. Táto prebiehala počas soboty pred škaredou stredou. Obyvatelia, hlavne gazdinky od rána chystali šišky, fánky a iné dobroty pre šablárov. Chodili na ulicu pozerať či sa veselý sprievod sprevádzaný obyvateľmi, ale hlavne deťmi,  neblíži k ich domu. Potom sa vyobliekali, dali si krásne vyšívané zásterky a čakali. Čakali na ľudí, ktorí si uctia ich dom a hlavne že sa vytancujú. Pre niektoré to bol jediný raz v roku, kedy si mohli ešte zatancovať. Na fašiangy boli otvorené snáď všetky brány a dvere v dedine.  Nikto sa neschovával za záclonou a nečakal kedy sprievod prejde okolo.  Nemuseli chodiť popredu a pýtať sa či môžu prísť, išlo sa rovno od domu po dom. Otvorili aj všetci domasedi a nespoločenské typy.  Za odmenu dali šablárom do košíka vajíčka, klobásku, fľašu vína, či pálenky a do pokladničky vhodili peniaz. Samozrejme ich aj počastovali jedlom, ale hlavne pálenkou. Tak sa často stalo, že po nejakom čase boli muzikanti unavení a raz si pamätám, že jeden už nevládal chodiť. Nakoľko však vládal hrať,  tak ho vozili na káre a on spokojne vyhrával. Nikomu to nevadilo, nikto to neriešil / snáď potom jeho manželka /, lebo tento deň, bol deň veselosti, humoru, vtipu a akceptovalo sa skoro všetko.  Niekedy sa obchôdzka nestihla v sobotu, v nedeľu ešte nevládali, tak ju dokončili v pondelok poobede. V utorok večer bola zábava, muzikanti hrali zdarma, lepšie povedané za to či im ľudia nahádzali do pokladničky.  Na večeru ženy pripravili praženicu s klobáskou, tiež dary od občanov. Pred polnocou folkloristi spolu s rôznymi občanmi pochovali basu.  Veľmi sme očakávali kto z „ postavičiek obce „ sa pridá a čím obohatí humorne prevedené pochovávanie. O pol noci bola basa pochovaná, hudba prestala vyhrávať, nastal pôst.  Malo to však jeden zádrhel. Prinúťte roztatárených chlapov, aby zostali ticho, tak ako tá hudba. Stalo sa, že ráno o piatej odchádzali domov zo spevom a vôbec nebrali do úvahy, že je pôst a že už nie je dovolené zabávať sa.

Chodenie pod šable si Krakovany udržiavali dlhé roky. Pamätám si, že v určitom období v našom regióne to bolo iba u nás a v Chtelnici.  U nás chodia šablári a Chtelnici chodia a skáču šablovníci. Tam to pretrváva stále. Ale so zánikom dychovej hudby v Krakovanoch zaniklo aj chodenie pod šable. Tento rok sme sa rozhodli túto tradíciu obnoviť, bude to však náročné.  Generácie sa vymenili, je veľa prisťahovaných ľudí, ktorí nemali možnosť zažiť fašiangovú obchôdzku. V sobotu 10.2.2024  o 9.00 h. otvoríme pred múzeom Fašiangový festival, ktorý zorganizovalo OZ Za krakovskú bránu.

Potom sa  FSk Krakovčanka, FS Lusk a DFs Krakovanček vydajú na pochod po dedine. Samozrejme, že pôjdu dve skupiny ale večer na zábave budú pochovávať všetci spolu.  Pochovávanie basy býva v Krakovanoch každý rok. Zvyčajne tak ako sa patrí,  v utorok o pol noci. Teraz to bude v sobotu 10.2.2024 na zábave, na ktorej nám bude vyhrávať Kopaničiarska muzika Adama Foltína. Začiatok je o 20.00 h. Basa sa bude pochovávať o 22.00 h.

Počas týchto dúfajme, že veselých hodín strávených v dedine opradenej tradíciami sa stretneme. Stretneme pri maškrtení či už zabíjačkových alebo fašiangových dobrôt. Či pri speve s vínečkom v ruke. Lebo tak to má byť „ cez fašang vískav a v póste brucho od hladu scískav“                                                                   

Daniela Piscová

S finančnou podporou:

Pozvánka na výročnú schôdzu MsSČK v nedeľu 11.2.2024

Výbor Miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch pozýva všetkých svojich členov, darcov krvi, sponzorov a sympatizantov na VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU, ktorá sa uskutoční v nedeľu 11. februára 2024 od 15:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Krakovanoch.

Program schôdze:
– Otvorenie
– Kultúrny program 
– Správa o činnosti za rok 2023
– Plán úloh na rok 2024
– Správa o hospodárení za rok 2023
– Rozpočet na rok 2024
– Ocenenie darcov krvi
– Diskusia
– Uznesenie zo zhromaždenia členov
– Záver oficiálnej časti schôdze
– Doplnenie kultúrnej časti programu: Spojená škola Vrbové, Vokálno-inštrumentálna kapela Lekárovci band

Tešíme sa na Vás, Výbor MsSČK

Farské oznamy od 5.2. do 11.2.2024

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 5.2. 11. 2. 2024
_______________________
PONDELOK  5. 2., sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

UTOROK  6. 2., sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
17:00 Ostrov  za dar zdravia pre chorú matku z rodiny

STREDA  7. 2., féria
17:00 Ostrov  rodičia, súrodenci a švagriné

ŠTVRTOK  8. 2., féria
17:00 Krakovany rodičia Gonoví, sestra Anna a brat Eduard

PIATOK  9. 2., féria
17:00 Krakovany † Ľudmila Vaculová a syn Radko

SOBOTA  10. 2., sv. Školastiky, panny, spomienka
17:00 Krakovany † rodičia Brezuloví, brat Anton a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 11. 2., 6. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany † rodičia Jozef a Hedviga Bucheloví a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 1-20 

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR

Obec Krakovany

OZNÁMENIE e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

                               I.kolo  – 23. marca 2024

                               II.kolo – 6. apríla 2024

Kontakt: e-mail: knoskova@krakovany.sk

V Krakovanoch 1.2.2024

Oznam o volebnej miestnosti pre Voľby prezidenta 2024

Volebná miestnosť pre voľby prezidenta Slovenskej republiky I. a II. kolo je v zasadačke Kultúrneho domu Krakovany, Sadová ulica.

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 23. 3. 2024 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h.