Prosba o darovanie 2% z dane pre MŠ aj v roku 2024

Milí rodičia a priatelia,

obraciame sa na Vás aj tento rok s prosbou  o venovanie 2% resp. 3%* z daní v prospech vašich detí k skvalitneniu výchovno – vzdelávacieho procesu, skvalitnenie materiálneho vybavenia materskej školy / interiéru/.

Fyzická osoba – zamestnanci

  • do 15. februára 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a neskôr o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane, 
  • priložíte Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám dá zamestnávateľ,
  • obidve tlačivá zanesiete na príslušný daňový úrad do Piešťan,
  • alebo ich odovzdáte riaditeľke MŠ, ktorá ich na daňový úrad zanesie hromadne. Údaje na darovanie: Obchodné meno (názov): Slovenská rada rodičovských združení pri Materskej škole Krakovany, IČO: 173196171358

Tlačivá je potrebné odovzdať do 30. apríla 2024 

Právnická osoba

  • darovanie podielu dane vyhlasuje priamo v daňovom priznaní.

* 3% z daní môže venovať tá fyzická osoba, ktorá v roku 2023 vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín, o čom je povinná predložiť písomné potvrdenie vydané prijímateľom dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúcou organizáciou.                                                                                                                            

V mene detí našej materskej školy Vám za Vašu finančnú pomoc ďakujeme.

Foto: Deň jablka a zdravej výživy

Dňa 20. októbra 2023 sme spoločne v materskej škole oslávili Deň jablka a Deň zdravej výživy. Pripravovali sme si zdravé dobroty – Jablkovo-orechový koláč, Banánový chlebík, Mrkvovo-cesnakovú nátierku a Jablkové ružičky. Potom nasledovali športovo-súťažno-zábavné aktivity – jablková oberačka, jablkový tanec, jedenie jablka bez pomoci rúk, namotávanie špagiet. Užili sme si veľa zábavy a popoludní zjedli všetky pripravené dobroty.

FOTO: Vianočné trhy a Vianočná akadémia 3.12.2023

Prvú adventnú nedeľu – 3.12.2023 sa kultúrnym domom opäť rozliehala vianočná atmosféra, vianočné piesne, vôňa vianočného punču, kapustnice a domácich koláčov. Naša materská škola v spolupráci so združením rodičov organizovala už tradičné Vianočné trhy spolu s Vianočnou akadémiou našich škôlkarov. Na predaj bolo množstvo vianočných dekorácií, ozdôb a výrobkov. Po akadémii sa deti mohli tvorivo zabaviť vo vianočných dielničkách. 

Pozvánka na rozsvietenie vianočného stromčeka a privítanie Mikuláša

Obec Krakovany, Základná škola Krakovany a Materská škola Krakovany vás pozývajú na Rozsvietenie vianočného stromčeka a privítanie Mikuláša, ktoré sa uskutoční v pondelok 4. 12. 2023 od 16:45 hod. pred Obecným úradom v Krakovanoch. Program začne od 16:30 hod. lampášikovým sprievodom od Materskej školy v Krakovanoch. Podávať sa bude horúci čaj a varené víno.