Informácie k začiatku nového školského roka 2022/2023

Print Friendly, PDF & Email

Informácie k začiatku nového školského roka 2022/2023

Vážení rodičia,

riadna prevádzka materskej školy v školskom roku 2022/2023 sa začne v pondelok 05.09.2022, v čase od 6.30 hod. do 16.30 hod. Pri prvom nástupe sa predkladá potvrdenie o bezpríznakovosti a bezinfekčnosti / ktoré nájdete v sekcii MŠ, tlačivá na stiahnutie/, novoprijaté deti aj tlačivá, ktoré im boli zaslané. Ak nemáte možnosť potvrdenia si vytlačiť budú pripravené na vypísanie ráno v materskej škole. Zároveň Vás pozývame na rodičovské stretnutie, v stredu 07.09.2022 o 16.30 hodine na školskom dvore, v prípade zlého počasia  v budove materskej školy.

 

Foto: Rozlúčka predškolákov

Print Friendly, PDF & Email

Tak, ako býva každý školský rok zvykom, ani tento sa nezaobišiel bez rozlúčky s tými najstaršími, našimi predškolákmi. Za slnečného a veľmi teplého dopoludnia sme v stredu 29. júna zorganizovali Rozlúčku predškolákov, ktorá sa konečne po dvoch rokoch konala aj za prítomnosti rodičov detí na dvore materskej školy. Predškoláci sa predstavili osobnými básňami, rozlúčili sa pesničkami s kamarátmi a celým personálom materskej školy, predviedli nám svoju šikovnosť, boli obdarovaní šerpami, čiapkami, osvedčením a darčekmi na rozlúčku. Potom sa navzájom obdarovali a rozlúčili s mladšími deťmi a na záver nechýbalo občerstvenie a sladké dobroty od šikovnej cukrárky a mamičky pani Pavlovičovej.  Na druhý deň s veselým spevom odniesli predškoláci tablo k Obecnému úradu, boli sa predstaviť aj pani úradníčkam, od ktorých dostali občerstvenie a sladkú odmenu a spoločne sme tablo vyvesili do vitríny pred OÚ.

Želáme vám, predškoláci naši milí, aby sa vám v novej etape vášho života darilo a v škole, aby sa vám páčilo!

Foto: Deň rodiny

Print Friendly, PDF & Email

V piatok 10. júna sa brána našej materskej školy v popoludňajších hodinách otvorila pre rodiny “našich” detí. Po dlhšom čase sme mohli opäť sláviť Deň rodiny. Zahájili sme ho básničkami a piesňou Sen o rodine, pri ktorej sme vypustili do vzduchu farebné balóny. Po krátkom programe nás už čakal kúzelník Ivan s jeho zábavným programom, ktorý potešil deti i rodičov. Po predstavení a malej tanečnej rozcvičke súťažili deti s rodičmi a súrodencami na pripravených stanovištiach. Popri súťaženiu si mohli rodiny opekať špekačky pri troch ohniskách, či občerstviť sa tekutinami a zákuskami. Po súťažiach a občerstvení sa opäť tancovalo a zabávalo. Nechýbalo krásne počasie a skvelá nálada. Združeniu rodičov pri MŠ veľmi pekne ďakujem za spoluprácu. 

FOTO: Cez rozprávku k indiánom

Print Friendly, PDF & Email

Týždeň od 30.5. do 3.6. 2022 patril našim deťom ešte výnimočnejšie, ako obvykle. Slávili v ňom totiž svoj veľký sviatok –  MDD. A keďže jeden deň bolo príliš málo, oslavovali a zabávali sme sa celý týždeň s tematickým názvom Cez rozprávku k indiánom. Hneď v pondelok sme sa vydali na dobrodružnú Cestu rozprávkovým parkom v Rakoviciach. V utorok sme si ako správni indiáni začali pripravovať a vytvárať indiánsku osadu na školskom dvore, ktorej predchádzala ešte v piatok 27.5. výroba indiánskych kostýmov a čeleniek. V stredu sme sa vybrali do Piešťan, kde sa deti v Legovni zabavili a aj niečo dozvedeli o koníkoch, ktoré si podľa návodu v tabletoch následne poskladali. Zábava pokračovala v mestskom parku pri fontánach, na ihrisku, ba aj pri jazierkach na kúpeľnom ostrove. Po návrate dostali deti bublifuky a balóny. Vo štvrtok sme zahájili “Prériové hry”, kde si všetci indiáni zmerali sily a šikovnosť na rôznych športovo-zábavných stanovištiach. Nechýbalo ani zakopanie vojnovej sekery, priateľské tance okolo ohňa, hra na vlastnoručne vyrobených indiánskych hudobných nástrojoch a hľadanie indiánskeho pokladu. V piatok sme si vychutnali jazdu na naozajstných koníkoch, pochutili si na indiánskom občerstvení a nakoniec boli deti odmenené indiánskymi diplomami. Celý týždeň nám počasie nesmierne prialo, a tak nám všetko vyšlo podľa plánov. HAWK!

FOTO: Bosonohá olympiáda

Print Friendly, PDF & Email

Vo štvrtok 12.5. sme v našej materskej škole zahájili prvý deň Bosonohej olympiády. Jedná sa o projekt, do ktorého sme sa zapojili spolu s mnohými materskými školami na Slovensku. S deťmi sme ráno vytvorili plagát odtláčaním chodidiel na papier. Po desiatej sme pokračovali vonku maľbou ponožiek na bosé nohy, bosonohou rozcvičkou a športovaním na prvých dvoch stanovištiach – mravec a pavúk, za ktorých zvládnutie dostávali deti pečiatky na svoje medaile. Akciu sme ukončili tancom, spoločnou básňou a zábavným umývaním nôh v lavóroch. Už sa tešíme na ďalší olympijský deň a stanovištia.